profil

satysfakcja 33 % 46 głosów

Test wiedzy o średniowieczu- poziom rozszerzony

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

TEST Z HISTORII ŚREDNIOWIECZNEJTEST Z HISTORII ŚREDNIOWIECZNEJ (W arkuszu odpowiedzi przy numerze pytania zaznacz prawidłową odpowiedź) Koronacja w Rzymie Karola Wielkiego, króla Franków i Longobardów, na cesarza oznaczała odnowienie cesarstwa rzymskiego. Nastąpiło to w roku: a. 800 b. 843 c. 962 Prawo salickie to: a. zbiór praw germańskich z V/VIw. b. niemieckie prawo osadnicze z X w. c. średniowieczny kodeks rycerski W wyniku bitwy pod Hastings Anglia została podbita przez Normanów w roku: a. 1196 b. 996 c. 1066 Średniowieczne zwolnienie dóbr ze świadczeń na rzecz państwa i przyznanie prawa sądzenia na określonym terytorium przez władcę to: a. inwestytura b. immunitet c. komendacja Misjonarze Metody i Konstanty (Cyryl) działali w IX wieku na terenie: a. Bułgarii b. Czech c. Państwa Wielkomorawskiego Dagome iudex to: a. zbiór praw Bolesława Chrobrego b. akt oddania przez Mieszka I państwa polskiego pod opiekę papiestwa c. bulla papieża Ottona III Które z wymienionych państw pierwsze przyjęło chrzest: a. Polska b. Czechy c. Ruś Pierwszym biskupem w Polsce był: a. Jordan b. Wojciech c. Radzym Gaudenty Pierwsze arcybiskupstwo w Polsce utworzono podczas zjazdu w 1000 roku w: a. Krakowie b. Poznaniu c. Gnieźnie W wyniku pokoju w Budziszynie w 1018 roku Polska zyskała: a. Ruś Kijowską b. Czechy i Morawy c. Milsko i Łużyce Synkretyzm religijny to: a. schizma wschodnia b. związek sprzecznych niekiedy elementów różnych wiar c. metoda nauczania w szkołach katedralnych w średniowieczu Gall Anonim napisał swą kronikę w języku: a. polskim b. łacińskim c. staro-cerkiewno-słowiańskim Zdobycze Bolesława Chrobrego - Milsko, Łużyce, Grody Czerwieńskie - odpadły za panowania: a. Mieszka II b. Władysława Hermana c. Bolesława Krzywoustego Która z linii władców jest właściwa: a. Mieszko II - Bezprym - Kazimierz Odnowiciel - Bolesław Śmiały - Władysław Herman b. Mieszko II - Bolesław Śmiały - Kazimierz Odnowiciel - Władysław Herman c. Mieszko II - Kazimierz Odnowiciel - Bezprym - Władysław Herman - Bolesław Śmiały Najstarsze zachowane w Polsce dokumenty pochodzą z czasów: a. Bolesława Chrobrego b. Władysława Jagiełły c. Władysława Hermana Kronika Galla Anonim powstała za panowania: a. Bolesława Chrobrego b. Bolesława Krzywoustego c. Władysława Łokietka Walka o niezależność państwową wobec cesarza niemieckiego była również walką o niezależność kościelną. Która z metropolii za panowania Krzywoustego rościła sobie prawa do zwierzchnictwa nad arcybiskupstwem gnieźnieńskim: a. Brema b. Magdeburg c. Berlin Bolesław Krzywousty panował początkowo nad: a. Wielkopolską, Kujawami, Grodami Czerwieńskimi b. Małopolską, Śląskiem, Ziemią Lubuską c. Pomorzem, Mazowszem, Śląskiem Ludność służebna to warstwa, która: a. płaciła daniny i wykonywała posługi na rzecz księcia b.

Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (4) Brak komentarzy zobacz wszystkie
16.10.2011 (14:00)

Beznadzieja :/ 'w ogóle nie pomaga...

8.2.2011 (21:43)

mało przejrzyste

3.4.2009 (16:01)

Po co taki materiał, jak nie można sprawdzić. Ocena 1

15.4.2008 (17:40)

@dami-2 nie czytelne , brak odpowiedzi... ocena 2

Historia powszechna


Zadania z Historii
Nieaktywny
Historia 10 pkt Dzisiaj 18:14

Wymień co najmniej 5 krajów które najbardziej dotknął Wielki Kryzys gospodarczy???

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Nieaktywny
Historia 10 pkt 23.10.2014 (19:50)

Jakie pytania można ułożyc do wyrazów; Babilon Zmartwychwstanie Błogosławieni Wulgata Dobra nowina Jan Królestwo Namaszczenie Piotr Dzękczynienie...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Nieaktywny
Historia 15 pkt 23.10.2014 (14:31)

Juliusz Cezar i jego podboje. ( szczegółowo. )

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 12 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Nieaktywny
Historia 15 pkt 22.10.2014 (17:19)

1. Przedstaw zmiany w położeniu społeczeństwa polskiego po powstaniu Listopadowym. 2. Wskaz najważniejsze przemiany ustrojowe w Rosji po rewolucji...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 12 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Nieaktywny
Historia 10 pkt 21.10.2014 (22:08)

Odszukaj w internecie płuci i wieku 3 dowolnych wybranych krajów przerysuj lub wklej do zeszytu i krótko scharakteryzuj

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Masz problem z zadaniem?

Tu znajdziesz pomoc!
Wyjaśnimy Ci krok po kroku jak
rozwiązać zadanie.

Zaloguj się lub załóż konto

Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.