profil

Zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego

drukuj
satysfakcja 83 % 23 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych.
Europass obejmuje portfolio 5 dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze całej Europy (również w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz krajach kandydujących do UE).

Europass został przyjęty decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 roku.

Dokumenty wchodzące w skład Europass:
1. Europass ? CV ?dane osobowe
2. Europass ? Paszport Językowy ? stan znajopmosci jezyka
3. Europass ? Mobilność ?potwierdzenie okresu nauki i szkolnictwa
4. Europass ? Suplement do Dyplomu
5. Europass ? Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe
Deklaracja Bolońska
(19 czerwca 1999) Jest to wspólna deklaracja europejskich ministrów edukacji w 29 krajach w sprawie ujednolicenia szkolnictwa wyższgo. Zakłada wprowadzenie systemu szkolnictwa wyższego opartego na trzech cyklach kształcenia: co najmniej 3-letni cykl podstawowy, np. studia licencjackie oraz studia zaawansowane (graduate) z tytułem magistra (2 lata) i stopniem doktora (3 lata) . Głównym celem Deklaracji Bolońskiej jest stworzenie do 2010 roku Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego
wprowadzanie przejrzystych i porównywalnych systemów stopni oraz wdrożenie Suplementu do Dyplomu,
przyjęcie systemu kształcenia opartego na dwóch głównych poziomach: licencjackim i magisterskim ("pre-licence" i "post-licence");
powszechne stosowanie systemu punktów kredytowych (tj. ECTS- European Credit Transfer System);
promocja mobilności studentów, nauczycieli akademickich, naukowców oraz personelu administracyjnego;
promocja współpracy europejskiej w zakresie zwiększenia poziomu jakości szkolnictwa wyższego;
promocja europejskiego wymiaru szkolnictwa wyższego, szczególnie w zakresie rozwoju zawodowego, mobilności oraz zintegrowanych programów nauczania, szkolenia i badań.

Deklaracja Monachijska 17.06.2000
Prośba pielęgniarek do WHO o zmianę dot. zatrudnienia oraz warunków pracy i życia personelu piel. I zawiera podstawowe wymagania w dziedzinie nauczania i szkolnictwa.

Europejska strategia WHO ksztalcenia pielegniarek i poloznych ? kopenhaga 14.05.1999r
Zbior wytycznych dot. Kształcenia piel i poł. ? kontrola jakosci i postepowania w nauce, kryteria przygotowania nauczycieli, zasady akredytacji, kwalifikowanego ksztalcenia.

Konwencja nr. 149 Międzynarodowej Organizacji pracy dotyczącą zatrudnienia i warunków pracy personelu pielęgniarskiego przyjęta w Genewie 21 czerwca 1977r.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy