profil

satysfakcja 83 % 23 głosów

Zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Europass obejmuje portfolio 5 dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze całej Europy (również w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz krajach kandydujących do UE). Europass został przyjęty decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 roku. Dokumenty wchodzące w skład Europass: 1. Europass ? CV ?dane osobowe 2. Europass ? Paszport Językowy ? stan znajopmosci jezyka 3. Europass ? Mobilność ?potwierdzenie okresu nauki i szkolnictwa 4. Europass ? Suplement do Dyplomu 5. Europass ? Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe Deklaracja Bolońska (19 czerwca 1999) Jest to wspólna deklaracja europejskich ministrów edukacji w 29 krajach w sprawie ujednolicenia szkolnictwa wyższgo. Zakłada wprowadzenie systemu szkolnictwa wyższego opartego na trzech cyklach kształcenia: co najmniej 3-letni cykl podstawowy, np. studia licencjackie oraz studia zaawansowane (graduate) z tytułem magistra (2 lata) i stopniem doktora (3 lata) . Głównym celem Deklaracji Bolońskiej jest stworzenie do 2010 roku Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego wprowadzanie przejrzystych i porównywalnych systemów stopni oraz wdrożenie Suplementu do Dyplomu, przyjęcie systemu kształcenia opartego na dwóch głównych poziomach: licencjackim i magisterskim ("pre-licence" i "post-licence"); powszechne stosowanie systemu punktów kredytowych (tj. ECTS- European Credit Transfer System); promocja mobilności studentów, nauczycieli akademickich, naukowców oraz personelu administracyjnego; promocja współpracy europejskiej w zakresie zwiększenia poziomu jakości szkolnictwa wyższego; promocja europejskiego wymiaru szkolnictwa wyższego, szczególnie w zakresie rozwoju zawodowego, mobilności oraz zintegrowanych programów nauczania, szkolenia i badań. Deklaracja Monachijska 17.06.2000 Prośba pielęgniarek do WHO o zmianę dot. zatrudnienia oraz warunków pracy i życia personelu piel. I zawiera podstawowe wymagania w dziedzinie nauczania i szkolnictwa. Europejska strategia WHO ksztalcenia pielegniarek i poloznych ? kopenhaga 14.05.1999r Zbior wytycznych dot. Kształcenia piel i poł. ? kontrola jakosci i postepowania w nauce, kryteria przygotowania nauczycieli, zasady akredytacji, kwalifikowanego ksztalcenia. Konwencja nr. 149 Międzynarodowej Organizacji pracy dotyczącą zatrudnienia i warunków pracy personelu pielęgniarskiego przyjęta w Genewie 21 czerwca 1977r. Omawia kto to jest personel pielęgniarski , omawia proces kształcenia i zatrudnienia i warunków pracy dla pielęgniarek Personel pielęgniarski będzie korzystał z warunków co najmniej równorzędnych tym, jakie przysługują innym pracownikom danego kraju, w następującym zakresie: a) czasu pracy,

Autor ignez84
Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.