profil

Interpretacja "Stepy Akermańskie" A. Mickiewicza.

drukuj
satysfakcja 77 % 229 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

"Stepy Akermańskie"

Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu,
Wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi;
Śród fali łąk szumiących, śród kwiatów powodzi,
Omijam koralowe ostrowy burzanu.

Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurchanu,
Patrzę w niebo, gwiazd szukam, przewodniczek łodzi;
Tam z dala błyszczy obłok? tam jutrzeńka wschodzi?
To błyszczy Dniestr, to wzeszła lampa Akermanu.

Stójmy! - jak cicho! - słyszę ciągnące żurawie,
Których by nie dościgły źrenice sokoła;
Słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie,
Kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła.

W takiej ciszy! - tak ucho natężam ciekawie,
Że słyszałbym głos z Litwy. - Jedźmy, nikt nie woła.

Część opisową zajmuje poetycki obraz okolic Akermanu nad Dniestrem. Podmiot liryczny ukazuje otaczający go świat w ciągłym ruchu ? wóz brodzi jak łódź, łąki falują. Cały sonet przypomina rejs morski.

Prawdziwa głębia romantyczna ukazana została w samotności podróżnika wśród ciemności i gwiazd. Poeta snuje domysły na ich temat, zastanawia się co błyszczy w oddali. Nie wie, czy wstaje już dzień, czy może tak Dniestr błyszczy. Dostrzega zjawiska przyrodnicze, które dzieją się dookoła niego.

Mickiewicz w bezruchu słucha ciszy, która go otacza. Zauważa dźwięki, które tylko w takim spokoju są słyszalne: kołysanie motyla, szelest węża, łopot sznura żurawi. Człowiek znajdujący się w takiej scenerii może czuć tęsknotę. I tak też jest w przypadku poety, który nasłuchuje w stronę ojczyzny ? Litwy.

Sonet zakończony jest zwrotem: "Jedźmy, nikt nie woła" W stwierdzeniu tym widać samotność poety. Podmiot liryczny godzi się z opuszczeniem Litwy, ale odczuwa za nią wielką tęsknotę.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (3) Brak komentarzy
8.11.2010 (21:25)

moim zdaniem ta praca jest średnia. zbyt dużo w niej streszczenia wiersza niż samej jego interpretacji. brakuje to wyjaśnienia symboliki np. węża który ukazuje nam utraconą wolność i kojarzy się z wypędzeniem z raju co jednoznacznie odnosi się do konieczności opuszczenia ojczyzny przez Mickiewicza. należałoby także dodać w jaki sposób jest opisana sama przyroda a mianowicie w sposób plastyczny i emocjonalny jest ona postrzegana bardzo zmysłowo.

28.4.2010 (17:00)

na moje oko to konkretne ale ok...

10.3.2009 (17:32)

Bardzo ciekawa praca tylko jak dla mnie zabrakło tu kilka dość ważnych szczegółów ale poza tym jest ok

Teksty kultury