profil

Imperium Osmańskie – Turcja

drukuj
satysfakcja 61 % 23 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Imperium Osmańskie ? Turcja

Imperium Osmańskie, mianowicie Turcja w XVI w zajmowała tereny Azji i Afryki, zajęła się podbijaniem terenów Europy. W roku 1521 Turcy podbili Serbie oraz Belgrad. W 1526 Turcy zaatakowali Węgry. Odbyła się tam bitwa pod Mohacze, w której Węgrzy ponieśli klęskę. To wydarzenie spowodowało zakończenie rządów Jagiellonów w Czechach i na Węgrzech.
Środkowa część Węgier została przyłączona do Turcji. Nie wielka cześć tego państwa, północno zachodnia, była we władaniu Habsburgów. Zwracając uwagę na księstwo Siedmiogrodu, zostało ono lennem Turcji
Przyjrzyjmy się teraz sytuacji Polskiej w XVI w. Otóż król Zygmunt Stary bał się bezpośredniego zagrożenia na południu kraju, więc postanowił zawrzeć traktat z sułtanem, podtrzymany również potem przez Zygmunta Augusta.
Wracając do Imperium Osmańskiego, zajęło się dalszym podbijaniem Węgier oraz basenu Morza Śródziemnego. W roku 1571 Turcja zdobyła Cypr ? wyspę Wenecka ? dokonując tam rzezi ludzi wiary chrześcijańskiej. Wywołało to gwałtowną reakcje Papieża Piusa V, wyprawił on wyprawę wojenną przeciw Turkom. I jeszcze w tym samym roku, w 1571, flota chrześcijańska pokonała flotę muzułmańskie, lecz nie udało im się odzyskać Cypru, ale znacznie osłabiło wojska Turcji.

Polska , a Prusy Zakonne.

Dynastia Jagiellończyków w XVI w. ustąpiła w rywalizacji z Habsburgami, ponieważ byłą licznie zagrożona przez Moskwę oraz Zakon.
W roku 1511 wielkim mistrzem krzyżackim został Albrecht Hohenzollern, siostrzeniec Zygmunta Starego. Albrecht nie chciał złożyć hołdu lennego wujowi i popierał kapitułę warmińską , która chciała odebrać Warmię od Polski. Toteż siostrzeniec króla zawarł porozumienie z Moskwą, myśląc, że przy pomocy sojusznika, uda mu się wyswobodzić z zależności lennej od Polski. Polski król znalazł się w bardzo trudnej sytuacji, więc pozostało mu tylko zawrzeć porozumienie z Habsburgami i wypowiedzieć wojnę upartemu siostrzeńcowi.
Wojna trwała od roku 1519 do 1521. Polskie wojska odnosiły znaczne sukcesy na ziemiach zakonnych. Niestety w skarbcu Polskim brakowało pieniędzy na zakończenie wypraw wojennych. Dopiero oto ten konflikt rozwiązało rozszerzenie się reformacji w Niemczech.
Luteranizm szybko znajdował zwolenników w Zakonie, toteż Albrecht postanowił uznać religie w Prusach, zrywając tym samym z cesarstwem. Zdecydował się również na sekularyzację swojego Państwa i złożyć hołd Zygmuntowi Staremu. To wydarzenie zdarzyło się w kwietniu roku 1525. Ustanowiono w nim sojusznika Prus, pomoc Albrechta i jego kraju w wyprawach wojennych jak i również pieniężnych.

Inflanty
W tej części państwa krzyżackiego nie odbyła się sekularyzacja, lecz szerzyła się reformacja luterańska. Inflantom zagrażała Szwecja, Polska z Litwą oraz Moskwa.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy