profil

satysfakcja 70 % 40 głosów

Reformacja w Polsce i Europie

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

REFORMACJA W EUROPIE I POLSCE Ważne daty reformacji w Europie: 1517 ? wystąpienie Marcina Lutra 1521 ? sejm w Wormacji, ekskomunikowanie Lutra 1524-26 ? wojna chłopska w Rzeszy 1530 ? augsburskie wyznanie wiary 1536 ? Institutio christianae religionis Kalwina 1555 ? pokój augsburski cuius regio, eius religio (czyja władza, tego religia) Geneza reformacji: kościół katolicki był krytykowany za zbyt posunięte zaangażowanie w politykę nasilające się postulaty zwołania soboru powszechnego atakowanie kościoła z powodu szerzących się wśród części duchowieństwa złych obyczajów i odstępstw od zasad Ewangelii antykościelne idee niektórych myślicieli renesansowych Luteranizm Za początek reformacji w Europie uważa się 31 października 1517, gdy Marcin Luter ogłosił 95 tez krytykujących kościół chrześcijański. Potępił: pobieranie opłat odpustowych , które zasilały fundusz budowy bazyliki św. Piotra reguły umartwiania się i ascezy prymat papieża obowiązek celibatu i ślubów zakonnych wiarę w czyściec hierarchię kościelną Luter nie chciał głosić nowej religii lecz jedynie przywrócić właściwe znaczenie Słowa Bożego z Bibli. Według Lutra istnieją tylko trzy sakramenty: chrzest eucharystia pokuta Luter wzbogacił liturgię bogatą hymnologią, której piękną oprawę muzyczną nadał Bach. Kalwinizm Jan Kalwin z Francji, zwolennik reformacji Lutra napisał przełomowe dla epoki dzieło Wychowanie chrześcijańskie, które jest wykładem zreformowanej teologii. Różnice między luteranizmem, a kalwinizmem: powrót do Bibli, jako jedynego źródła inspiracji religijnej w kalwiniźmie Wojna chłopska w Niemczech Ludzi przyciśniętych ciężarem gospodarczym pobudzili do wystąpienia radykalni kaznodzieje protestanccy, głoszący, że bliski jest czas powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa, nastania społecznej równości i sprawiedliwości. Siły powstańcze rozbiła armia. Pokój augsburski Zawarty przez cesarza Ferdynanda I i elektorów, zakończył wojnę domową w Rzeszy. Uznawał katolicyzm i luteranizm za równorzędnie dozwolone wyznania i postanowił, że każdy ksią żę może narzucić wiarę swoim poddanym. Postanowieniami tymi objęto również kalwinizm w 1648 roku, na mocy pokoju westfalskiego , który zakończył wojną trzydziestoletnią. Ważne daty reformacji anglikańskiej i wojen religijnych we Francji: 1531 - Henryk VII (1509-1547) ogłasza się głową kościoła angielskiego 1534 ? akt supremacji ? zatwierdzenie kościoła państwowego przez parlament Reformacja w Anglii Król Henryk VII został ekskomunikowany przez stolicę apostolską, jego kłótnie z papieżem doprowadziły do uchwalenia aktu supremacji. Oznaczało to zerwanie łączności z kościołem rzymskim. Jeśli chodzi o samą doktrynę religijną, to Henryk pozostawał wierny podstawom nauki katolickiej. Kościół anglikański uznaje Biblię jako główne źródło objawienia, ale nie odrzuca tradycji.

Autor dapo1993
Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy


Zadania z Historii
Nieaktywny
Historia 10 pkt wczoraj o 18:14

Wymień co najmniej 5 krajów które najbardziej dotknął Wielki Kryzys gospodarczy???

Rozwiązań 1 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 1 z 2
Rozwiązuj

Nieaktywny
Historia 10 pkt 23.10.2014 (19:50)

Jakie pytania można ułożyc do wyrazów; Babilon Zmartwychwstanie Błogosławieni Wulgata Dobra nowina Jan Królestwo Namaszczenie Piotr Dzękczynienie...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Nieaktywny
Historia 15 pkt 23.10.2014 (14:31)

Juliusz Cezar i jego podboje. ( szczegółowo. )

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 12 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Nieaktywny
Historia 15 pkt 22.10.2014 (17:19)

1. Przedstaw zmiany w położeniu społeczeństwa polskiego po powstaniu Listopadowym. 2. Wskaz najważniejsze przemiany ustrojowe w Rosji po rewolucji...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 12 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Nieaktywny
Historia 10 pkt 21.10.2014 (22:08)

Odszukaj w internecie płuci i wieku 3 dowolnych wybranych krajów przerysuj lub wklej do zeszytu i krótko scharakteryzuj

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Masz problem z zadaniem?

Tu znajdziesz pomoc!
Wyjaśnimy Ci krok po kroku jak
rozwiązać zadanie.

Zaloguj się lub załóż konto

Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.