profil

Sprawdzian z fonetyki

drukuj
satysfakcja 63 % 811 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Sprawdzian z fonetyki

1. Policz głoski w podanych wyrazach: (4 p.)

nieszczęście - ….
ognisko - …
ostrzeżenie - …
roziskrzyć - …
posprzątalibyśmy - …
dziennik - …
uciszyć - …
nici - …

2. Podziel podane wyrazy zgodnie z zasadami przenoszenia wyrazów: (4 p.)

podoficer - …………
pauza - …………
listwa - …………
przesłać - ……………..
oduczyć - ………………
wiosenny - ……………….
lekki - ……………….
dziennik - ……………….

3. Podkreśl prawidłowe odpowiedzi: (4 p.)
k - to głoska:
a). twarda, miękka
b). dźwięczna, bezdźwięczna
c). ustna, nosowa

ż – to głoska:
a). twarda, miękka
b). dźwięczna, bezdźwięczna
c). ustna, nosowa

b – to głoska:
a). twarda, miękka
b). dźwięczna, bezdźwięczna
c). ustna, nosowa

ń – to głoska:
a). twarda, miękka
b). dźwięczna, bezdźwięczna
c). ustna, nosowa

4. Nazwij rodzaj zjawisk fonetycznych , które zachodzą w podanych wyrazach. (8 p.)
Strzałką zaznacz miejsca i kierunek upodobnień:

ponadto - ………………………………………
sześćset - ………………………………………
idź sama - ………………………………………
prośba - …………………………………………
łatwiejszy - ……………………………………..
wojewódzki - ……………………………………
przetarg - …………………………………………
garnki - ……………………………………………

5. Podkreśl sylabę akcentowaną: (4 p.)

- re–pu–bli-ka
- pod-pi-sa-ły-by-ście
- od-u-czyć
- naj-sław-niej-szy
- gra-ma-ty-ka
- czte-ry-sta
- po-sprzą-ta-li-by-śmy
- od-po-czął-by

Sprawdzian z fonetyki również w załączniku.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (4) Brak komentarzy
29.3.2011 (15:02)

potrzebował bym klucz odpowiedzi dzało by rade? proszę to ważne

13.1.2016 (14:42)

Misiek258 masz klucz odpowiedzi

29.3.2011 (15:00)

a potrzebował bym klucz odpowiedzi dzało by rade? proszę to ważne

29.4.2008 (15:40)

trochę za mało...