profil

Terroryzm jako zjawisko społeczne współczesnego świata. Przyczyny, działalność, skutki w sferze politycznej, społecznej i gospodarczej.

drukuj
satysfakcja 63 % 127 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Na początku należałoby się zastanowić nad tym, czym w ogóle jest terroryzm. Nie istnieje jedna definicja terroryzmu. Ogólnie mianem terroryzmu określa się użycie siły lub przemocy wobec ludzi, aby ich zastraszyć i wymusić określone zachowania. Terroryzm zawsze ma za zadanie wpłynąć na czynniki psychologiczne- zastraszenie, wymuszenie lub propagandę a także służy rozbiciu więzi społecznych.
Nie ma jednej przyczyny ataków terrorystycznych, przyczyn tych jest wiele. Terroryzm można podzielić na terroryzm polityczny oraz kryminalny. Większość ze znanych organizacji terrorystycznych Al-Kaida, Hamas, ETA, Hezbollah( niektóre państwa nie uważają ją za organizacje terrorystyczna), IRA( w 2005 roku zawiesiła swoją działalność) w swojej działalności wykorzystują terroryzm polityczny. Ma on na celu zmianę ekipy rządzącej, zmianę systemu politycznego, wymuszenie wprowadzenia pewnych rozwiązań prawnych, bądź oderwanie części terytorium od danego państwa i założenie nowego państwa lub przyłączenie go do już istniejącego. Cechą charakterystyczną terroryzmu kryminalnego jest natomiast fakt, iż terrorysta działa z pobudek "niższych", najczęściej materialnych. Do podstawowego zestawu tego typu działań należą porwania dla okupu, niszczenie mienia, sabotaż oraz szantaż. W swojej pracy jednak skupię się tylko na terroryzmie politycznym. Jedną z przyczyn terroryzmu jest to, że terroryści nie widzą innej możliwości wprowadzenia zmian niż tylko w wyniku zastraszenia innych.
Terroryści chcą przez spektakularne ataki zwrócić uwagę zwykłych obywateli na ich problemy, które wcześniej nie były dostrzegane. Przykładem może być tutaj atak na szkołę w Biesłanie z 1 września 2004 roku. Szkoła została opanowana przez grupę uzbrojonych napastników należących do sił czeczeńskiego dowódcy Szamila Basajewa. Przyczyny tego ataku należy szukać już w 1991r, kiedy to Czeczenia ogłosiła niepodległość i odmówiła podpisania z Rosją układu federacyjnego. W odpowiedzi w grudniu 1994 roku do Czeczenii wkroczyło 40 tysięcy żołnierzy rosyjskich. Po kilku miesiącach większość terytorium republiki, łącznie ze stolicą Groznym, znalazło się pod kontrolą Rosji. Od tej pory trwają tam nieustanne walki. Czeczeni domagają się niepodległości. Właśnie uznanie niepodległości Czeczeni było głównym postulatem terrorystów, którzy opanowali szkole w Biesłanie.

Niestety zachód obawiający się konfliktu z Rosją nie reagował na wołanie o pomoc.
1 września 2001 r. terroryści z Al-Kaidy porwali w USA cztery samoloty i staranowali budynki Światowego Centrum Handlu (WTC) w Nowym Jorku i gmach Pentagonu w Waszyngtonie. Samolot, który leciał do Waszyngtonu i miał uderzyć w Kongres lub Biały Dom, rozbił się w Pensylwanii, kiedy pasażerowie próbowali przejąć od porywaczy kontrolę nad sterami. W wyniku ataku zginęło prawie 3000 ludzi, z czego większość wskutek pożaru i zawalenia się wieżowców WTC. Tak naprawdę przyczyn ataków na WTC jest wiele. Niektórzy uważają, że Bin-Laden atakując WTC chciał doprowadzić do wojny między chrześcijańskim zachodem a muzułmanami. Inny z kolei twierdzą, że atak na Amerykę spowodowany był współpracą izraelsko-amerykańska, również istnieje wersja, że to z uwagi na dyskryminacje muzułmanów w zachodnich państwach doszło do tych ataków. Jednak my zwykli śmiertelnicy prawdy raczej nigdy nie poznamy.
Z kolei najbardziej krwawym zamachem w Europie był zamach na madryckie metro z 11marca 2004roku, zginęło w nim 192 osoby. Zamachy w Madrycie miały na celu wymuszenie wycofania wojsk hiszpańskich z Iraku. Rząd hiszpański wykazał się wówczas wielką odpowiedzialnością za los swego narodu i w krótkim czasie wycofał swój kontyngent. Później w Europie doszło jeszcze do kilku krwawych ataków między innymi w Londynie 7 lipca 2005roku, w którym zginęło 52 osoby.
Zamachy terrorystyczne powodują wiele skutków. Można je podzielić na 3 główne grupy polityczne, społeczne i gospodarcze. Na początku chciałbym opisać następstwa społeczne. Przede wszystkim w wyniku ataków terrorystycznych ginie wiele osób. Jest to wielka tragedia dla całych społeczeństw, w szczególności dla rodzin ofiar. W Polsce po atakach na WTC, oraz po atakach w Madrycie i Londynie, prezydent ogłaszał żałobę narodową. Całe społeczeństwo solidaryzowało się z rodzinami ofiar. Zamiast rozbicia więzi społecznych następowało ich wzmocnienie. Większość społeczeństw na całym świecie potępiało te akty terroru. Niestety wiele osób, żyje w strachu przed atakami terrorystycznymi. Niektórzy np. przestali podróżować samolotami czy metrem. Zamachy powodują chaos i destabilizacje. Dlatego tak ważne jest żebyś po zamach żyli tak jak przed nimi. Dalej powinniśmy jeździć metrem i latać samolotami. Zmieniając nasze zachowanie pod wpływem ataków, dajemy terrorysta satysfakcje zwycięstwa i tym samym zachęcamy ich do kolejnych aktów przemocy. Kilka dni po zamachach w Wielkiej Brytanii podpalone zostały meczety oraz zniszczone domy, sklepy, samochody będące własnością muzułmanów. Na muzułmanów zaczęto spogląda jak na chodzące bomby, zwłaszcza po kolejnym ataku na londyńskie metro, jaki miał miejsce 21 lipca 2005 roku
Terroryzm powoduje również skutki w gospodarce. Po atakach z 11 września 2001, akcje na nowojorskiej giełdzie gwałtownie spadały, a co za tym idzie również europejskie giełdy odnotowały straty. Oczywiście największe spadki zanotowały firmy zajmujące się ubezpieczeniami, które musiały wypłacać ogromne odszkodowania. Przed atakami doszło do spekulacji na giełdach. Zadziwiająco duże sumy były zainwestowane na spadki wartości akcji firm ubezpieczeniowych i hotelarskich. W efekcie odnotowano w 2001 r. rekordowo niski wzrost gospodarczy na poziomie 0,8%. Szacunki IMF oraz OECD mówią, że zamachy terrorystyczne przyczyniły się do spadku amerykańskiego PKB o 0,3%. Jedną z konsekwencji 11 września 2001 jest wzrost cen ropy naftowej, która od tamtych tragicznych dni podrożała trzykrotnie. W ostatnich latach wzrost niepokojów na świecie, szczególnie na Bliskim Wschodzie, wpływał wielokrotnie na ceny tego surowca. Również branża turystyczna znacząco straciła po atakach np. mniejsze zyski zanotowały hiszpańskie hotele po atakach na metro.
Terroryści dokonując aktów terroru chcą zmusić rządy państw do zmiany swojej polityki. Ważne jest to, że państwa te nie powinny ulegać presji, gdyż to doprowadzić może tylko do kolejnych zamachów. Dlatego uważam, że rząd hiszpański zrobił ogromny błąd wycofując swoich żołnierzy z Iraków po atakach na Madryckie metro. Niestety przywódcy państw bojąc się zamachów terrorystycznych nie walczą z terrorem pozostają bierne. Po części wynika to z tego, że rządzący dbają o poparcie, a co się stanie ze wskaźnikiem poparcie po ataku? Jak będzie postrzegany szef państwa po ataku? Jako osoba, która nie potrafi zapewnić bezpieczeństwa swoim rodakom.
Podsumowując terroryzm niestety staje się coraz bardziej popularnym środkiem wyrażanie sprzeciwu. Najbardziej tragicznym skutkiem terroru jest śmierć wielu niewinnych ludzi, dlatego jestem przekonany o tym, że musimy walczyć z terrorystami. Istnieją dwa główne sposoby walki. Pierwszy jest to sposób doraźny walka z terrorystami i organizacjami terrorystycznymi. Niestety na miejscu jednych aresztowanych czy zabitych terrorystów pojawiają się nowi. Dlatego ważniejsze jest likwidowanie przyczyn terroryzmu. Przyczyną jest zwykle niezadowolenie społeczne połączone z przekonaniem, że terroryzm jest najlepszą, drogą do poprawienia sytuacji. Dlatego należy poprawiać warunki życia ludzi mieszkających na obszarach gdzie terroryzm jest największy.


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy