profil

Polityka społeczna- ściąga

drukuj
satysfakcja 34 % 9 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Opinie
Podobne tematy:
Polityka społeczna ściąga z polityki Przesłanki powstania polityki społecznej w Europie Geneza państwa opiekuńczego w Europie Pojęcia polityki społecznej na gruncie niemieckojęzycznym Definicje polityki społecznej w Polsce Cele polityki społecznej Główne etapy rozwoju europejskiej polityki społecznej Kryteria państwa opiekuńczego w państwach europejskich WSZYSTKIE

ZAGADNIENIA ZALICZENIOWE Z POLITYKI SPOŁECZNEJ 1. Przesłanki powstania polityki społecznej w Europie. 2. Geneza państwa opiekuńczego w Europie 3. Pojęcia p.s. na gruncie niemieckojęzycznym. 4. Definicje p.s. w Polsce od okresu międzywojennego do czasów współczesnych. 5. Cele p.s. 6. Główne etapy rozwoju europejskiej polityki społecznej 7. Kryteria państwa opiekuńczego w państwach europejskich. 8. Kierunki zmian p.s. w Europie od lat 70. 9. HDI: istota, sposób oblicza i poziom w różnych krajach. 10. Potrzeby społeczne i sposoby mierzenia stopnia ich zaspokojenia. 11. Mierniki zróżnicowania dochodowego (metoda dystansowa, wskaźnik Piniego) 12. Modele polityki społecznej realizowane we współczesnych krajach. 13. Prawa i wolności socjalne w dokumentach ONZ. 14. Rola i osiągnięcia Międzynarodowej Organizacji Pracy w zakresie stanowienia standardów pracy. 15. Prawa i normy Unii Europejskiej w sprawach socjalnych. 16. Prawa socjalne w konstytucji RP. 17. Główne procesy demograficzne w Polsce po 1990r. 18. Zmiany w stanie i strukturze ludności w Polsce i ich skutki dla p.s. 19. Zmiany w poziomie rozrodności w Polsce i ich wpływ na problemy p.s. 20. Współ zależność p.s. w krótkich i dlugich okresach. 21. Poziom wydatków na cele socjalne w Europie i w Polsce i jego uwarunkowania 22. Państwowe podmioty p.s. w Polsce i ich zadania. 23. Fundusze celowe i składkowe działające w obszarze p.s. w Polsce. 24. Rodzaje i rola organizacji porządkowych w p.s. 25. Decentralizacja p.s. w Polsce. 26. Przesłanki i formy socjalnej funkcji państwa w warunkach gospodarki rynkowej. 27. Poziom zatrudnienia w Polsce i w Europie , jego zmiany i ich uwarunkowania 28. Przyczyny i rodzaje bezrobocia w Polsce 29. Ewolucja ustawodawstwa w zakresie polityki rynku pracy w Polsce (od 1989r.) 30. Instytucje rynku pracy w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 2004r. 31. Wytyczne europejskiej strategii zatrudnienia. 32. Pojęcie i rodzaje ubóstwa 33. Przyczyny ubóstwa w Polsce. 34. Pojęcie i podmioty pomocy społecznej w świetle ustawy z 2004 r. o pomocy społecznej 35. Pojęcie i formy realizacji zabezpieczenia społecznego 36. Aktualny system ubezpieczeń emerytalnych w Polsce i jego zagrożenia 37. Pojęcie zdrowia, jego uwarunkowania i sposoby pomiaru 38. Modele finansowania ochrony zdrowia w Europie 39. System ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i jego przemiany od 1997r. 40. Główne problemy socjalne w Polsce XXI wieku. 1. 1.Przesłanki powstania polityki społecznej w Europie Polityka społeczna powstała od momentu rozwoju procesu produkcji. Rozwiązywanie kwestii socjalnych zaczęło następować wieloma drogami:- działań postępowych przemysłowców, którzy mieli nastawienie patronalne i humanistyczno ? reformistyczne. Głównie działali na terenie Anglii i Francji, prowadzili oni kampanię na rzecz przyjęcia międzynarodowych standardów ochrony pracowników, dzieci i kobiet.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.