profil

Chemiczne i fizjologiczne funkcje wątroby- przydatne informacje

drukuj
satysfakcja 86 % 176 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Wątroba jest największym gruczołem ciała ludzkiego. Waży około 1,5 kg. Ma ciemnoczerwone zabarwienie, które jest związane z dużą ilością krwi przez nią przepływającej. Rozszerzony uchyłek przewodu wątrobowego to tzw. pęcherzyk żółciowy, jest on zbiornikiem żółci wytwarzanej w wątrobie. Watroba znajduje się w górej części jamy brzusznej, po prawej stronie. Trzy bruzdy wątroby ułóżone w kształcie litery H dzielą ją na cztery płaty.

Przez tętnicę wątrobową, która stanowi odgałęzienie aorty, płynie do komórek wątroby utlenowana krew. Natomiast krew płynąca żyłą wrotną transportuje produkty trawienia z żołądka i jelit do wątroby. Część z nich zatrzymuje komórki wątrobowe i poddają je "obróbce". Krew z obu tych źródeł jest odprowadzana z wątroby żyłą wątrobową przez żyłę główną do serca.

Płaty wątroby składają się z tysięcy tzw. zrazików, które stanowią jej najmniejsze elementy strukturalne. Każdy zrazik jest poprzecinany naczyniami krwionośnymi rozgałęziającymi się na coraz cieńsze naczynia oraz odgałęzieniami przewodu żółciowego . Otaczają one pojedyncze komórki wątroby o skomplikowanych funkcjach . Pojedyncza komórka wątroby może pełnić nawet ponad 500 niezależnych funkcji metabolicznych.

FUNKCJE WĄTROBY

Wątroba pełni cztery główne funkcje: wydzielniczą, metaboliczną, detoksykacyjną i magazynującą.

-FUNKCJA WYDZIELNICZA wątroby polega na wytwarzaniu żółci i odprowadzaniu jej drogami żółciowymi do dwunastnicy.
-FUNKCJA METABOLICZNA wątroby polega na chemicznym przetwarzaniu składników pokarmowych.
W wątrobie niektóre aminokwasy, pochodzące z pokarmu lub białek ustrojowych, są rozkładane i jednocześnie powstają inne aminokwasy wykorzystywane do syntezy białek. Wątroba uczestniczy w przemianie tłuszczów. Jej rola polega na ich wytwarzaniu, np. z wolnych kwasów tłuszczowych oraz z węglowodanów.
Tłuszcze powstające w wątrobie tworzą m.in. z cholesterolem i białkami złożonymi, lipoproteidy o małej gęstości. Są one wydzielane do krwi i transportowane do innych tkanek, głównie do tkanki tłuszczowej. Wysoki poziom lipoproteidów o małej gęstości stwarza ryzyko choroby wieńcowej. Lipoproteidy te odkładają cząsteczki cholesterolu w komórkach, ale czasami również w ścianach tętnic zawierających mięsnie gładkie, co prowadzi do zwężenia ich światła.

Funkcję ochronną pełnią lipoproteidy o wysokiej gęstości. Mechanizm ich działania prawdopodobnie polega na pobieraniu cholesterolu z komórek i transportowaniu go do wątroby. gdzie ulega rozpadowi do kwasów żółciowych.
Do syntezy glukozy komórki wątroby wykorzystują glicerol powstający z rozpadu tłuszczów. Ponadto komórki wątroby mają zdolność wytwarzaia z kwasów tłuszczowych tzw. ciał ketonowych. Ich pojawienie się wskazuje na znaczne zaburzenia metabolizmu tłuszczów (występujące np. przy cukrzycy).
Metabolizm węglowodanów w wątrobie polega na magazynowaniu glukozy w postaci glikogenu. Glukoza jest wychwytywana z krwi odprowadzanej z jelita cienkiego i żołądka. Jest również wytwarzana z innych cukrów prostych, takich jak fruktoza czy galaktoza. Glukoza powstaje w wątrobie także wyniku przemiany aminokwasów. Produktem ubocznym tej przemiany jest mocznik, który zostaje wydalony z organizmu. Procesy te umożliwiają utrzymywanie stałego stężenia glukozy we krwi.
-FUNKCJA DETOKSYKACYJNA wątroby polega na przekształcaniu substancji szkodliwych dla organizmu w związki obojętne. Szczególna rola wiąże się z przetwarzaniem toksycznego amoniaku w mocznik, który jest usuwany z moczem.
Ponadto komórki wątroby wychwytują z krwi wiele substancji wytworzonych przez organizm człowieka, np. hormony oraz leki i alkohol. Substancje te podlegają w komórkach wątroby przemianie (unieczynnianiu) i powracają do krwi w postaci związków nieaktywnych. Związki te są usuwane z moczem lub żółcią (trafiają do jelita i są wydalone z kałem).
-FUNKCJA MAGAZYNUJĄCA wątroby polega na gromadzeniu w tym narządzie witamin (np. B12, A i D), soli mineralnych i substancji energetycznych , np. glikogenu. Wątroba reguluje gospodarkę gromadzącego się w niej żelaza i miedzi.

Oprócz wymienionych funkcji wątroba m.in.:
-wytwarza heparynę (zapobiegającą krzepnięciu krwi);
-bierze udział w tworzeniu i niszczeniu ertrocytów;
-wytwarza białka osocza (fibrynogen i protrombinę).


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (2) Brak komentarzy
21.5.2011 (17:50)

"BIOLOGIA Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym 1 i 2 część. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Wydawnictwo NOWA ERA." 119-122 ... Długo przepisywałeś/aś ? (;

1.3.2010 (18:59)

bardzo fajna praca

Typ pracy