profil

Czynniki szkodliwe w miejscu pracy

drukuj
satysfakcja 61 % 199 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1.Czynniki szkodliwe - chemiczne,fizyczne i biologiczne - są zawsze związane ze środowiskiem pracy

2.Czynniki szkodliwe chemiczne stanowią największą grupę szkodliwości.Najczęściej występują w postaci pyłów,par,gazów i dymów,które przedostają się do organizmu głównie przez drogi oddechowe,w znacznie mniejszym stopniu przez usta i przewód pokarmowy.Wchłonięte w nadmiarze mogą powodować zatrucia.

3.Ostre zatrucia powstają wskutek krótkotrwałego działania szkodliwego o dużym stężeniu w powietrzu.Natomiast zatrucia przewlekłe to wnik narażenia osoby na czynnik szkodliwy przez dłuższy czas,liczony w miesiącach,a nawet w latach.

4.Do czynników szkodliwych fizycznych zalicza się niekorzystny mikroklimat - zimny i gorący - oraz hałas i wibracje.

Hałas - zjawisko akustczne,które w danej chwili i miejscu działa negatywnie na organizm człowieka.Jest najczęściej występującym fizycznym czynnikiem szkodliwym,a jego źródłem są maszyny i urządzenia,w tym wentylacyjne.

5.Do szkodliwych czynników biologicznych należą bakterie,wirusy i pasożyty,które wywołują choroby zakaźne lub zakażenia.

6.Każdy zakład pracy musi zadbać o to,aby występujące tam czynniki chemiczne nie przekraczały najwższych dopuszczalnych stężeń,a szkodliwe czynniki fizyczne,jak hałas i wibracje,najwyższych dopuszczalnych natężeń.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
18.5.2011 (22:28)

a te badania są zazwyczaj oszukane opłacone przez włascicieli takich zakladów

Typ pracy