profil

Prawo Karno skarbowe UMK

drukuj
satysfakcja 59 % 12 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

PRAWO KARNE SKARBOWE
1.Pojęcie prawa karnego skarbowego ? jest to wyspecjalizowana dziedzina prawa karnego mająca na celu ochronę:
- interesów fiskalnych państwa i samorządu terytorialnego
- interesów finansowych Wspólnot Europejskich
Jest częścią składową prawa karnego, postępowania karnego i prawa wykonawczego.
2.Przedmiot ochrony prawa karnego skarbowego ? przedmiotem jest ochrona interesu finansowego, czyli fiskalnego Skarbu Państwa. Do ochrony tej należą również:
- ochrona gospodarki finansowej państwa i interesów samorządu terytorialnego w zakresie przychodów i wydatków.
- od 1 V 2004 ochrona dochodów budżetu Wspólnot Europejskich (pobierane cła)
- sankcjonowanie norm prawa dewizowego podatkowego, celnego, ustawa o grach losowych i zakładach wzajemnych przepisów o dotacji budżetowej.
3. Funkcje prawa karnego skarbowego (zasada pierwszeństwa funkcji egzekucyjnej nad represyjną)
a) funkcja ochronna ? prawo karno skarbowe chroni przy pomocy sankcji karnych interesy finansowe i budżetowe państw, j.s.t, Wspólnot europejskich przed czynami, które mogą zaszkodzić w sposób abstrakcyjny lub konkretny
b) funkcja prewencyjno ? wychowawcza ? określenie czego robić nie wolno, opatrzenie sankcji karnych, okres pociągnięcia do odpowiedzialności za wykroczenie
Prewencja ? chodzi o przeciwdziałanie i zapobieganie przestępczości
c) funkcja prewencyjno ? sprawiedliwościowa ? sankcje karne mają w sobie planową dolegliwość, mają za zadanie ugodzić w dobro sprawcy i być uciążliwe. Wymiar kary musi być sprawiedliwy, czyli adekwatny:
- do wagi czynu
- do stopnia winy sprawcy
d) funkcja egzekucyjna ? to sankcja realizowana jest przez szereg instytucji, które zapewniają wyrównanie należności publiczno prawnych stanowiących uszczerbek skarbu państwa.
e) funkcja gwarancyjna ? chodzi o pewne gwarancje dla sprawcy przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Nie ma kary bez przepisów ustawy. Wobec sprawcy może orzec tylko kary przewidziane w kodeksie karnym skarbowym, przewidziane za dane przestępstwo lub wykroczenie.
Zasada pierwszeństwa funkcji egzekucyjnej przed represyjną. Możliwość rezygnacji (złagodzenie kary w przypadku wyrównania szkody przez sprawcę czyli zaniechanie ukarania sprawcy):
- czynny żal
- dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
- odstąpienie od wymierz. Kary
- korekta deklaracji podatkowej
4. Czas popełnienia przestępstwa (wykroczenia) skarbowego ? czyn zabroniony uważa się za popełniony w czasie, w którym nastąpiło zachowanie sprawcy, chyba ze kodeks stanowi inaczej
Obowiązuje zasada ?Nie ma wykroczenia bez ustawy obowiązującej w czasie popełnienia przestępstwa
- wykroczenie popełnia się w czasie działania lub zaniechania działania sprawcy
- gdy zmieniają się przepisy to stosujemy tą ustawę która jest względniejsza dla sprawcy.

Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: prawo_karno_skarbowe_umk.doc
(0) Brak komentarzy
Nauki
Typ pracy