profil

satysfakcja 64 % 11 głosów

Prawo Karno skarbowe UMK

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

PRAWO KARNE SKARBOWE 1.Pojęcie prawa karnego skarbowego ? jest to wyspecjalizowana dziedzina prawa karnego mająca na celu ochronę: - interesów fiskalnych państwa i samorządu terytorialnego - interesów finansowych Wspólnot Europejskich Jest częścią składową prawa karnego, postępowania karnego i prawa wykonawczego. 2.Przedmiot ochrony prawa karnego skarbowego ? przedmiotem jest ochrona interesu finansowego, czyli fiskalnego Skarbu Państwa. Do ochrony tej należą również: - ochrona gospodarki finansowej państwa i interesów samorządu terytorialnego w zakresie przychodów i wydatków. - od 1 V 2004 ochrona dochodów budżetu Wspólnot Europejskich (pobierane cła) - sankcjonowanie norm prawa dewizowego podatkowego, celnego, ustawa o grach losowych i zakładach wzajemnych przepisów o dotacji budżetowej. 3. Funkcje prawa karnego skarbowego (zasada pierwszeństwa funkcji egzekucyjnej nad represyjną) a) funkcja ochronna ? prawo karno skarbowe chroni przy pomocy sankcji karnych interesy finansowe i budżetowe państw, j.s.t, Wspólnot europejskich przed czynami, które mogą zaszkodzić w sposób abstrakcyjny lub konkretny b) funkcja prewencyjno ? wychowawcza ? określenie czego robić nie wolno, opatrzenie sankcji karnych, okres pociągnięcia do odpowiedzialności za wykroczenie Prewencja ? chodzi o przeciwdziałanie i zapobieganie przestępczości c) funkcja prewencyjno ? sprawiedliwościowa ? sankcje karne mają w sobie planową dolegliwość, mają za zadanie ugodzić w dobro sprawcy i być uciążliwe. Wymiar kary musi być sprawiedliwy, czyli adekwatny: - do wagi czynu - do stopnia winy sprawcy d) funkcja egzekucyjna ? to sankcja realizowana jest przez szereg instytucji, które zapewniają wyrównanie należności publiczno prawnych stanowiących uszczerbek skarbu państwa. e) funkcja gwarancyjna ? chodzi o pewne gwarancje dla sprawcy przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Nie ma kary bez przepisów ustawy. Wobec sprawcy może orzec tylko kary przewidziane w kodeksie karnym skarbowym, przewidziane za dane przestępstwo lub wykroczenie. Zasada pierwszeństwa funkcji egzekucyjnej przed represyjną. Możliwość rezygnacji (złagodzenie kary w przypadku wyrównania szkody przez sprawcę czyli zaniechanie ukarania sprawcy): - czynny żal - dobrowolne poddanie się odpowiedzialności - odstąpienie od wymierz. Kary - korekta deklaracji podatkowej 4. Czas popełnienia przestępstwa (wykroczenia) skarbowego ? czyn zabroniony uważa się za popełniony w czasie, w którym nastąpiło zachowanie sprawcy, chyba ze kodeks stanowi inaczej Obowiązuje zasada ?Nie ma wykroczenia bez ustawy obowiązującej w czasie popełnienia przestępstwa - wykroczenie popełnia się w czasie działania lub zaniechania działania sprawcy - gdy zmieniają się przepisy to stosujemy tą ustawę która jest względniejsza dla sprawcy. Generalnie stosujemy nowe przepisy.

Autor beata19857
Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: prawo_karno_skarbowe_umk.doc
(0) Brak komentarzy
Nauki
Typ pracy


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.