profil

Zagadnienia - egzamin z andragogiki.

drukuj
satysfakcja 64 % 22 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Zagadnienia na egzamin z andragogiki
1. Podstawowe pojęcia i problemy andragogiki
a) sposoby definiowania andragogiki wg Mieczysława Malewskiego
- sposób pierwszy ? był powszechny do 1989r., andragogika jest nauką o kształceniu i wychowaniu dorosłych; sposób ten był określony ideologicznie ? ważne było to, co dzieje się w instytucjach oświatowych;
- sposób drugi ? po1990r., andragogika jest nauką o edukacyjnym wspomaganiu rozwoju człowieka dorosłego; nie wychowujemy, ale pomagamy;
- sposób trzeci ? ok.2000r., andragogika jako nauka o całożyciowym uczeniu się.
b) redefinicja pojęcia ?edukacja dorosłych? (zmiany paradygmatyczne)
edukacja ? są to zabiegi kształcące i odpowiadające im procesy poznawcze, które są zorientowane na osiągnięcie intencjonalnie przyjętych celów rozwojowych w odniesieniu do jednostki, grupy, społeczeństwa
? EDUKACJA = NAUCZANIE ? do końca lat 60 XX wieku, uczenie się jest częścią nauczania, proces instytucjonalny, dorosły przyjmuje z góry określone treści, akceptuje oceny, nie ma wpływu na metody nauczania, cele edukacji są wyznaczone społecznie
? EDUKACJA = NAUCZANIE UCZENIE SIĘ (1zmiana paradygmatyczna) ? początek lat 70, uczenie się jest równoznaczne z nauczaniem, związane z koncepcjami humanistycznymi
? EDUKACJA = UCZENIE SIĘ (2 zmiana paradygmatyczna) ? dziś, ważne jest wszystko, co dzieje się w życiu człowieka, a nie tylko w placówce oświatowej; człowiek uczy się cale życie; proces uczenia się jest aktywny, dynamiczny, osadzony w interakcjach z innymi ludźmi i światem
c) całożyciowe uczenie się
jako procesy formalne
- instytucjonalne; to, co dzieje się w szkole
- edukacja formalna ? system instytucji oświatowych zbudowanych w sposób hierarchiczny, który poprzez świadectwa, dyplomy szkolne selekcjonuje uczących się do różnych ról społecznych i lokuje ich na różnych poziomach społecznego zróżnicowania
jako procesy nieformalne
- edukacja nieformalna ? uczenie pozainstytucjonalne, uczenie się z codzienności, z życia
- całożyciowy proces, w którym jednostka przyswaja wiedzę, postawy, wartości z powszedniego doświadczenia i wpływów środowiska
jako procesy pozaformalne
- edukacja pozaformalna ? każda zorganizowana aktywność edukacyjna usytuowana w pozaszkolnym, formalnym systemie oświatowym
- np. kursy, szkolenia, seminaria, warsztaty, konferencje itp.

2. Czym jest dorosłość? Dorosłość jako podstawowe pojęcie andragogiki.
a) dorosłość jako stan społeczny człowieka (kryteria dorosłości)
? dorosły to pewien zamknięty, skończony, obiektywny stan jednostki, określany na podstawie pewnych kryteriów, które obowiązują w danym społeczeństwie i są powszechnie akceptowane
? kryteria dorosłości
- prawne (wiek)
- biologiczne (dojrzałość płciowa)
- ekonomiczne (niezależność finansowa)
- produktywne (np.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy