profil

Zagadnienia - egzamin z andragogiki.

drukuj
satysfakcja 60 % 20 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

Zagadnienia na egzamin z andragogiki 1. Podstawowe pojęcia i problemy andragogiki a) sposoby definiowania andragogiki wg Mieczysława Malewskiego - sposób pierwszy ? był powszechny do 1989r., andragogika jest nauką o kształceniu i wychowaniu dorosłych; sposób ten był określony ideologicznie ? ważne było to, co dzieje się w instytucjach oświatowych; - sposób drugi ? po1990r., andragogika jest nauką o edukacyjnym wspomaganiu rozwoju człowieka dorosłego; nie wychowujemy, ale pomagamy; - sposób trzeci ? ok.2000r., andragogika jako nauka o całożyciowym uczeniu się. b) redefinicja pojęcia ?edukacja dorosłych? (zmiany paradygmatyczne) edukacja ? są to zabiegi kształcące i odpowiadające im procesy poznawcze, które są zorientowane na osiągnięcie intencjonalnie przyjętych celów rozwojowych w odniesieniu do jednostki, grupy, społeczeństwa ? EDUKACJA = NAUCZANIE ? do końca lat 60 XX wieku, uczenie się jest częścią nauczania, proces instytucjonalny, dorosły przyjmuje z góry określone treści, akceptuje oceny, nie ma wpływu na metody nauczania, cele edukacji są wyznaczone społecznie ? EDUKACJA = NAUCZANIE UCZENIE SIĘ (1zmiana paradygmatyczna) ? początek lat 70, uczenie się jest równoznaczne z nauczaniem, związane z koncepcjami humanistycznymi ? EDUKACJA = UCZENIE SIĘ (2 zmiana paradygmatyczna) ? dziś, ważne jest wszystko, co dzieje się w życiu człowieka, a nie tylko w placówce oświatowej; człowiek uczy się cale życie; proces uczenia się jest aktywny, dynamiczny, osadzony w interakcjach z innymi ludźmi i światem c) całożyciowe uczenie się jako procesy formalne - instytucjonalne; to, co dzieje się w szkole - edukacja formalna ? system instytucji oświatowych zbudowanych w sposób hierarchiczny, który poprzez świadectwa, dyplomy szkolne selekcjonuje uczących się do różnych ról społecznych i lokuje ich na różnych poziomach społecznego zróżnicowania jako procesy nieformalne - edukacja nieformalna ? uczenie pozainstytucjonalne, uczenie się z codzienności, z życia - całożyciowy proces, w którym jednostka przyswaja wiedzę, postawy, wartości z powszedniego doświadczenia i wpływów środowiska jako procesy pozaformalne - edukacja pozaformalna ? każda zorganizowana aktywność edukacyjna usytuowana w pozaszkolnym, formalnym systemie oświatowym - np. kursy, szkolenia, seminaria, warsztaty, konferencje itp. 2. Czym jest dorosłość? Dorosłość jako podstawowe pojęcie andragogiki. a) dorosłość jako stan społeczny człowieka (kryteria dorosłości) ? dorosły to pewien zamknięty, skończony, obiektywny stan jednostki, określany na podstawie pewnych kryteriów, które obowiązują w danym społeczeństwie i są powszechnie akceptowane ? kryteria dorosłości - prawne (wiek) - biologiczne (dojrzałość płciowa) - ekonomiczne (niezależność finansowa) - produktywne (np. doświadczenie) b) dorosłość jako proces psychiczny: dorosłość w ujęciu C.C.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.