profil

satysfakcja 74 % 87 głosów

Prawo ochrony środowiska

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

PRAWO OCHRONY SRODOWISKA Definicja ustawowa środowiska Pojęcie środowiska- poprzez środowisko rozumie się ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności: powierzchnię ziemi kopaliny (węgiel itd.) wody powietrze zwierzęta i rośliny krajobraz oraz klimat Pojęcie ochrony środowiska- jest to podjęcie lub zaniechanie działań umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej. Ochrona ta polega w szczególności na: racjonalnym kształtowaniu ochrony środowiska zgodnie zasadą zrównoważonego rozwoju przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom przywracaniu elementów przyrodniczych do staniu właściwego Równowaga przyrodnicza wiąże się z definicją ochrony środowiska. Przez równowagę przyrodniczą rozumie się stan, w którym na określonym obszarze istnieje we wzajemnym oddziaływaniu: człowieka, składników przyrody żywej i układu warunków siedliskowych tworzonych przez składniki przyrody nieożywionej, np. głazy, kamienie. Ochrona środowiska powinna uwzględniać: aspekt konserwacyjny (zachowawczy) aspekty restytucyjny (przywracać) Aspekt konserwacyjny- polega na utrzymaniu równowagi przyrodniczej i obowiązku podejmowania działań konserwacyjnych. Działania te polegają na zachowaniu istniejącego stanu środowiska i ewentualne zapobieganie szkodliwym zjawiskom. Aspekt restytucyjny- polega na przywracaniu środowiska do stanu: poprzedniego właściwego zgodnego z prawem Stan poprzedni- obejmuje restytucję do takiego stanu środowiska , jaki występował bezpośrednio przed naruszeniem, przy czyn nie ma znaczenia czy był to stan właściwy i zgodny z prawem. Stan właściwy- oznacza takie zachowanie (działanie), które prowadzi do osiągnięcia restytucji najwłaściwszej, a więc niekoniecznie do stanu takiego, jaki występował przed naruszeniem. Raczej do takiego, jaki jest z gody z prawem. Stan zgodny z prawem ? ta taka restytucja, której warunki przywracają przepisy prawa. Chodzi tu o stan prawny z chwili dokonywania restytucji. Źródła prawa ochrony środowiska Źródła powstania prawa: działalność sejmu Źródła poznania prawa: Dziennik Ustaw, dzienniki urzędowe Wyróżniamy źródła poznania prawa i źródła powstania prawa. Źródła poznania prawa- jest to wszystko, skąd można dowiedzieć się o obowiązującym prawie: źródła urzędowe źródła prywatne poznania prawa Źródła urzędowe- urzędowe publikacja Źródła powstania prawa- działalność kompetentnych organów (Sejm, Rada Gminy, Senat, Minister, Wojewoda, czasami wójt wydaje przepisy porządkowe w sytuacjach wyjątkowych) Źródła prawa z Konstytucji: Konstytucja Ustawy Ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia akty prawa miejscowego (obowiązują na danym terenie) Konstytucyjne zasady prawa ochrony środowiska 1. Zasada legalizmu ( oficjalnie- legatio)- zasada ta wynika z zasady państwa prawnego.

Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (2) Brak komentarzy zobacz wszystkie
3.6.2011 (11:13)

szkoda tylko że cześć o rodzajach odpowiedzialności kończy się na cywlinej

7.12.2008 (19:33)

Swietna robota, gratuluję ;)

Nauki
Typ pracy


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.