profil

satysfakcja 62 % 26 głosów

Prawo samorządu terytorialnego

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

PRAWO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Samorząd ? określa się formą decentralizacji administracji albo administracją sprawowaną przez korporację. Przepisy prawa powierzają wykonywanie administracji nie scentralizowanym organom administracji rządowej lub w społeczności lokalnej Społeczność lokalna ? korporacja lub zrzeszenie Członkostwo w korporacji następuje automatycznie np. wynika z faktu zamieszkania na terytorium. Korporacja zawodowa ? członkostwo wynika z faktu chęci wykonywania zawodu. Wykonywanie administracji publicznej oznacza że korporacja ma kompetencje władcze ale nie posiadają ich organizacje prywatne. Kompetencje wynikają z przepisów konstytucji i stosowanych ustaw Samorząd może zaskarżyć do sądu administracyjnego decyzje organów państwowych. W stosunkach cywilnoprawnych z państwem dopuszczalna jest droga sądowa. Samorząd zachowuje się jak obywatel. Aby samorząd mógł wystąpić w stosunkach cywilno prawnych musi posiadać osobowość prawną (może uczestniczyć w procesie). Samorząd dzieli się na : Terytorialny (powszechny, komunalny) Specjalny ? zawodowy i gospodarczy Samorząd zawodowy tworzy sądy dyscyplinarne. Przynależność jest obligatoryjna Przykłady: - samorząd adwokacki - na podstawie prawa o adwokatach - samorząd prawny - na podstawie ustawy o radcach prawnych - samorząd notariuszy ?ilość jest ograniczona, w oparciu o prawo - samorząd komorniczy ? w oparciu o ustawę - zawód lekarza i stomatologa ? na podstawie ustawy o izbach lekarskich Samorząd zawodowy ? 1 lub 2szczeblowy (zależy od ilości członków i od charakteru) Samorząd gospodarczy ? mówi o tym ustawa Prawo Działalności Gospodarczej tzn. że samorząd gospodarczy może tworzyć izby gospodarcze które są formą samorządu. Izby mają łączyć producentów, handlowców itp., mają łączyć ich wspólne interesy względem samorządu. Przynależność ma charakter fakultatywny Samorząd rolniczy ? działa w oparciu o przepisy ustawy z 12 grudnia 1995 o Izbach Rolniczych, są one jednostkami samorządowymi. Członkami są osoby fizyczne i prawne które są podatnikami i płatnikami podatku rolnego oraz ci co użytkują dochód z działalności produkcji rolnej.. Samorząd akademicki (nauczycielski) ? to samorządy zakładowe. Przynależność wynika z bycia studentem, uczniem, pracownikiem, czyli ze statusu. SAMORZĄD TERYTORIALNY Samorząd terytorialny ? jako wyodrębniony w strukturze państwa powstały z mocy prawa związek społeczny powołany do samodzielnego wykonywania administracji publicznej, w tym celu wyposażony w materialne środki umożliwiające realizację nałożonych na niego zadań Niezależność samorządu od administracji rządowej przejawia się w : - kształtowaniu własnej wewnętrznej organizacji - Wyborze organów założycielskich - prawo samorządu terytorialnego do stanowienia prawa miejscowego Wykonywanie administracji publicznej przez samorząd wynika możliwość stosowania przez samorząd terytorialny władztwa administracyjnego praz podległość nadzorowania.

Podobne tematy:
samorząd terytorialny prawo samorządu terytorialnego samorząd korporacja korporacja zawodowa Społeczność lokalna administracja publiczna samorząd specjalny Samorząd gospodarczy WSZYSTKIE
Autor mydreams20
Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Nauki
Typ pracy


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.