profil

satysfakcja 31 % 13 głosów

Wykłady - ekonimika turystyki i rekreacji

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

TURYSTYKA I REKREACJA A GOSPODARKA NARODOWA Tir początkowo traktowane były jako zjawiska społeczne. Dopiero po I WŚ zauważono wartośc gospodarczą turystyki. Zaczęła ona być postrzegana jako biznes, szczególnie przyjazdy zagraniczne. W Polsce w okresie międzywojennym (1928)ówczesny premier Bartel powołuje międzyministerialny komitet ds. turystyki do składania projektów rozwoju turystyki. Na czele komitetu stanął Stefan Starzyński. W 1931 r. Referując pracę komitetu stwierdził, że turystyka jest dla Polski szansą. Po II WŚ (lata 60 ? 70) na zachodzie, w USA i Kanadzie zaczyna się uważac ze turystyka jest biznesem. Powstała 3 ? sektorowa koncepcja gospodarki: - I sektor ? rolnictwo i lesnictwo - II sektor ? budownictwo i przemysł - III sektor ? strefa usług (materialnych i niematerialnych) Ta myśl rozwinęła się w Polsce w latach 70. do czasów Gierka dostrzegano funkcję ekonomiczną turystyki ? później zauważono biznes w zagospodarowaniu czasu wolnego. WPŁYW TURYSTYKI NA GOSPODARKĘ MAKROEKONOMICZNĄ (PKB, BUDŻET) I MIKROEKONOMICZNĄ. Skala makro ? związki turystyki z gospodarką narodową jako całością. Związki w skali makro: - wpływ na PKB - wpływ na bilans handlu zagranicznego poprzez eksport niewidzialny w turystyce - wpływ na bilans płatniczy państwa - wpływ na budżet państwa - wpływ na stopę inflacji - wpływ na rynek pracy (poziom i strukturę bezrobocia) - wpływ na przekształcenia własnościowe w gospodarce narodowej - wpływ na tworzenie ponadnarod. org. gosp. Skala mikro ? przedsiębiorstwa, regiony Związki w skali mikro: - wpływ na aktywizację regionów turystycznych i miejscowości turystycznych - wpływ na efektywnośc funkcjonowania przedsiębiorstw - wpływ na sytuację ekonomiczną gospodarstw domowych. RYNEK -centralne miejsce w miejscowości gdzie osoby posiadające nadwyżki sprzedają osobom nie posiadającym tych nadwyżek. -ogół stosunków wymiennych (towarowo ? pieniężnych) zachodzących między sprzedającymi dane produkty (dobra lub usługi) a kupującymi przy określonym poziomie cen. MECHANIZM RYNKOWY ? relacje jakie zachodzą między podstawowymi elementami rynku (popyt, podaż, cena). Uczestnikami rynku od strony popytu mogą być osoby fizyczne i prawne. Podaż reprezentują głównie osoby prawne. CECHY RYNKU W TURYSTYCE I REKREACJI: - heterogeniczny ? po stronie podaży i popytu występują różne podmioty (różny zakres działalności, wielkości, charakter, dochody, preferencje, wiek, wykształcenie) - branżowy ? nie do końca - sezonowy ? tylko sezonowośc popytu - zmienny w czasie ? zmiany relacji popyt ? podaż, czasami jest rynek konsumenta a czasami producenta (np.w czasie wakacji) - przejrzysty ? uczestnicy rynku mają doskonały dostęp do informacji o sobie nawzajem; usługodawcy powinni znac potrzeby konsumenta a konsumenci ofertę usługodawców - skoncentrowany w przestrzeni ? zarówno większośc podazy jak i popytu występuje na określonych terenach o szczególnych walorach i dużych aglomeracjach.

Załączniki:
Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.