profil

Najwybitniejsze jednostki i ich wpływ na życie polityczne, społeczne i gospodarcze

drukuj
satysfakcja 54 % 13 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

?Najwybitniejsze jednostki i ich wpływ na życie polityczne, społeczne i gospodarcze?

Starożytność to okres historyczny od ok. 4 tys. lat przed naszą erą, kiedy zaczęły powstawać pierwsze cywilizacje, do 476r., kiedy zostało podbite Cesarstwo Zachodnio-Rzymskie. W swojej pracy chciałabym objąć lata od XVIII.w.p.n.e(kiedy żył Hammurabi) do IVw.n.e (panowanie Teodozjusz Wielkiego) Żyło w tym okresie wiele wybitnych jednostek, które wywarły duży wpływ na tenże okres. Trudno wybrać wśród nich kilka jednostek, które odegrały bardzo dużą rolę w starożytności. W swoim wyborze kierowałam się osiągnięciami na różnych polach, wybierałam spośród wielkich reformatorów politycznych, wodzów, ludzi kultury i sztuki. Należą do nich według mnie Hammurabi, Ramzes II Wielki i Dariusz Wielki na Starożytnym Wschodzie, Perykles, Aleksander Wielki w Grecji, Cezar, Oktawian August i Teodozjusza Wielkiego w Rzymie.
Pierwszym z wybitnych ludzi starożytnego świata był Hammurabi. Był wybitnym królem babilońskim, był wielkim wodzem, przebiegłym dyplomatą, prawodawcą i zarządcą. Miał wpływ na życie polityczne swojego państwa. Podbił miasta-państwa Sumeru i Akadu, tworząc potężne imperium babilońskie. Zdołał po raz pierwszy od czasów III dynastii z Ur ponownie scalić Sumer i Akad. Opracowany został przez niego zbiór praw - tzw. Kodeks Hammurabiego. Wpłynął on na społeczeństwo babilońskie. Ludzie czuli się bezpieczniejsi i mieli większe poczucie sprawiedliwości. Dbał także o rozwój gospodarczy swojego ogromnego imperium. Otaczał opieką rolnictwo (regulacja Eufratu i sieci kanałów), hodowlę i handel. Rozbudowywał miasta i przyczyniał się do zwiększenia ich obronności (mury). Dbał o dawne świątynie i budował nowe (szczególnie dla boga Marduka).
Innym wybitnym władcą starożytnego wschodu był Dariusz Wielki- król Persji. Był wielkim zarządcą- zorganizował sprawnie działający aparat państwowy zarządzający największą monarchią ówczesnego świata. Rozszerzył granice swojego państwa, które sięgało po Indus, Morze Śródziemne, Zatokę Perską, Pustynię Arabską, Egipt i Kaukaz. Miał olbrzymi wpływ na życie polityczne. Zorganizował armię zawodową złożoną z 10 000 tak zwanych nieśmiertelnych. Podzielił kraj na 20 satrapii (namiestnictw), na czele których stali wyznaczani przez niego satrapowie. Zorganizował administrację państwową, wprowadził własną monetę i system podatkowy. Podjął działania w kierunku kodyfikacji prawa. Miało to wpływ na życie gospodarcze. Ludziom żyło się dzięki temu lepiej nie prowadził wobec nich wyzysku, był tolerancyjnym władcą. Podbite ziemie nie miały statusu zdobyczy Persów, ale niezależnych królestw złączonych osobą Króla Królów.
Bardzo ważną funkcje pełnił Perykles, wybitny polityk ateński. Wywarł on największy wpływ na życie polityczne.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Historia powszechna