profil

Czy możliwe jest życie zgodne z dekalogiem dzisiaj? Na przykładzie dowolnego świętego i swoich rozmyślań odpowiedz na pytanie.

drukuj
satysfakcja 50 % 18 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

W dzisiejszym świecie możliwe jest życie zgodne z dekalogiem.
Ogromny postęp techniczny i cywilizacyjny wymusza niejako korzystanie z wszelkiego rodzaju zdobyczy techniki o stanowi pokusę dla każdego człowieka a zwłaszcza człowieka młodego. Otwarcie granic i możliwości szybkiego przemieszczania się, stwarza doskonałe warunki do poznania różnych kultur wielu narodów. Młody człowiek stykający się z różnymi dobrodziejstwami może nie dostrzegać niebezpieczeństw i zagrożeń jakie niesie współczesność.
Uważam, że bardzo łatwo można popaść w konflikty z prawem, jeżeli dom rodzinny nie ukształtował hierarchii wartości, a przecież to nie jest nic innego jak postępowanie według zasad przyjętych na Górze Synaj. To właśnie Przykazania Boże stanowią drogowskazy naszego postępowania.
Na poparcie mojej tezy, że możliwe jest świecie zgodne z dekalogiem w dzisiejszym świecie przytoczę działalność nie tak dawno zmarłej (bo w 1997r.) matki Teresy z Kalkuty. Nie jest Ona jeszcze świętą lecz beatyfikowana, jednakże jej zasługi dla ludzi najbardziej potrzebujących pomocy były ogromne. Matka Teresa żyła w świecie współczesnym i mogła również korzystać ze zdobyczy cywilizacji. Jednakże Ona dostrzegła drugiego człowieka całkowicie poświeciła się pracy dla ubogich, pomagając trędowatym, umierającym i porzuconym dzieciom. Tak potrafiła zorganizować swoja działalność, że nawet gdy ona odeszła to jej dzieło pomocy jest dalej kontynuowane. Misjonarki Miłości prowadza w Indiach i na całym świecie sierocińce, domy dla chorych i umierających. Jej działalność została dostrzeżona przez wiele krajów zyskując liczne odznaczenia, a nawet Pokojową Nagrodę Nobla i tak ważny według mnie Order Uśmiechu Włoskich Dzieci.
Tak więc pokazałem chociażby na przykładzie człowieka żyjącego w czasach nie tak odległych, ze możliwe jest życie zgodne z dekalogiem. Nie od wszystkich oczkuje się czynów tak wielkich jakie robiła Matka Teresa z Kalkuty czy tez nasz papież Jan Paweł II. Oni są naszymi wzorami, pokazują skąd czerpać siłę do niesienia dobra dla drugiego człowieka.
Teraz cofnę się do przeszłości (początek XIII w.) i pokażę, że zawsze jest czas dobry na to aby żyć zgodnie z dekalogiem. Mam na myśli syna zamożnego kupca umbryjskiego, który miał na imię Jan Chrzciciel a ojciec zmienił na Francesco.

Otrzymał On wykształcenie, brał udział w wojnie pomiędzy Asyżem i Perugią, dostał się do wiezienia i tam zachorował. W 1205 roku dochodzi do nawrócenia Franciszka. W czasie powrotu do Asyżu napotyka trędowatego i hojnie Go obdarza. Franciszek dostał od Chrystusa wyzwanie, które głosiło, że ma iść i odbudować Kościół. Podjął się tego zadania, popadając w konflikt z własnym ojcem. Wyrzekł się majątku i bogactwa i rozpoczął życie pokuty wśród trędowatych, odnawiając podasyskie kaplice. Włożył na siebie prosta brązową tunikę i z bosymi stopami wzywał ludzi do czynienia pokuty. Jest założycielem Zakonu Franciszkanów. Postać Świętego Franciszka, jego życie i działalność przemawiają do współczesnego człowieka. Życie w ubóstwie i czystości, zmaganie się z własną chorobą (choroba oczu); wytrwałość i szacunek dla ludzkiego cierpienia to tylko niektóre cechy charakteryzujące człowieka, który sam wybrał taką drogę rezygnując z majątku i czyniąc wiele dobrego dla rozwoju Kościoła.
Przedstawione przykłady św. Franciszka i beatyfikowanej Matki Teresy z Kalkuty pokazują, że życie zgodne z dekalogiem możliwe jest w każdych czasach. W dzisiejszym świecie, świecie wielkich kontrastów, bogactwa i wielkiej biedy- jest wiele do zrobienia i tylko postępowanie zgodne z przykazaniami może doprowadzić do niezagubienia się człowieka. Tak łatwo, we współczesnym świecie znaleźć przykłady świadczące o tym, że ?człowiek człowiekowi wielkim a nie bratem?. Poszanowanie godności drugiego człowieka to wyzwanie dla współczesnych ludzi.


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy