profil

Podanie - jak je napisać

drukuj
satysfakcja 81 % 1470 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Podanie to pismo urzędowe, a więc trzeba w nim zachować określony układ i porządek treści!

PODANIE:
Nadawca
# Osoba prywatna, np. Małgorzata Kowalska, Jan Kowalski
# Grupa osób, np. klasa II a, kółko teatralne, samorząd szkolny

Podanie- treść (prośba z uzasadnieniem)
Pismo urzędowe o charakterze prośby o:
# dofinansowanie nauki
# przyjęcie do szkoły
# wydanie karty rowerowej
# wydanie duplikatu świadectwa
# fundusze dla kółka ekologicznego
# przeniesienie do innej klasy

Adresat
Osoba reprezentująca jakąś instytucje, np.:
* Dyrektor Gimnazjum nr 2
* Burmistrz Miasta
* Rzecznik Praw Obywatelskich
* Rzecznik Praw Ucznia
Instytucja np:
* Urząd Miejski w Krakowie
* Ministerstwo Edukacji Narodowej
* Ośrodek Pomocy Społecznej
Organ władzy np:
* Kancelaria Prezydenta RP
* Kancelaria Premiera Rady Ministrów

Elementy Podania
# miejscowość i data
# informacje o nadawcy
# informacje o adresacie
# treść podania
# podpis

ETAPY POWSTAWANIA PODANIA:

ETAP I
# miejscowość i data (prawy górny róg kartki) np.
Kraków 16.02.2007
Kraków 16 lutego 2007
Kraków 16 II 2007
UWAGA: nie stawiamy kropki między składnikami daty, jeśli miesiąc jest napisany cyfrą rzymską!

ETAP II
# Informacje o nadawcy (lewy górny róg kartki)
Imię i nazwisko oraz dokładny adres

ETAP III
# informacje o adresacie (poniżej daty, po prawej stronie lub pośrodku kartki)
Nazwa instytucji i jej adres, a jeśli piszemy do konkretnej osoby- jej imię i nazwisko oraz nazwa stanowiska
UWAGA: jeśli zwracamy się do konkretnej osoby, jej nazwisko poprzedzamy grzecznościowym zwrotem np:
Szanowny Pan
Tadeusz Woźniak
Kierownik I Oddziału LOP-u

ETAP IV
# Treść podania, czyli jego zasadnicza cześć (w środkowej części kartki)
Na treść podania składa sie:
1.

Uprzejmy zwrot do adresata
2. Przedstawienie prośby
3. Uzasadnienie (argumenty
4. Zakończenie, czyli wyrażenie nadziei na pozytywne rozpatrzenie prośby
UWAGA: pamiętaj o akapitach

ETAP V
# formuła grzecznościowa i odręczny podpis (pod treścią podania, na środku, lub w prawym rogu kartki)
Podpis powinien być napisany ręcznie. Należy poprzedzić go zwrotem grzecznościowym, np:
* Z wyrazami szacunku
* Łącze wyrazy szacunku
* Z poważaniem

Jak zacząć:
1. Pierwsze zdanie to uprzejmy zwrot do adresata. Bez szaleństw, nadmiernego entuzjazmu- wg schematu:
# Zwracam się z uprzejmą prośbą o......
# Uprzejmie proszę o......
# Proszę o.....
2. Następnie krótko i rzeczowo przedstawiamy sprawę, opisujemy czego dotyczy
3. Potem uzasadniamy swoją prośbę, co zwiększa nasze szanse na pozytywne rozpatrzenie sprawy
* Prośbę swą motywuję tym, że.....
* Swoją prośbę uzasadniam następująco.....
* W uzasadnieniu mojej prośby chciałabym dodać, że........
4. A na koniec grzecznościowe sformułowanie, np:
# Żywię nadzieje na pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.
# Z nadzieją oczekuję na pozytywne rozpatrzenie mojej prośby/ podania.
# Liczę na Państwa przychylność.

np:

Krzysztof Gąska Łapy, 8 września 2006
ul. Fikusa 12 c
10-142 Łapy

Dyrekcja Gimnazjum nr 2
w Łapach

Podanie


Zwracam się z uprzejmą prośbą o przeniesienie mnie z klasy z językiem angielskim do klasy, gdzie mógłbym się uczyć języka niemieckiego.
Prośbę swą motywuję tym, że znam już bardzo dobrze język angielski i sprawnie się nim posługuję, zaś dużo gorzej język niemiecki i jego nauce chciałbym się poświecić.
Dodam, że interesuję się kulturą i literaturą niemiecką.

Z wyrazami szacunku
Do podania załączam: Krzysztof Gąska
1. świadectwo
2. zdjęcie


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (24) Brak komentarzy
18.2.2012 (18:44)

ja chce podanie o przyjecie mnie a nie o przeniesienie

16.1.2012 (18:36)

Przydatne :) Zobaczymy tylko, czy nauczycielka sie nie skapnie, bo ma niesamowitą pamięć... I żeby nikt jeszcze z tego nie skorzystał z mojej klasy! :D

6.11.2011 (22:00)

To podanie pomogło mi w napisaniu podania ... Bardzo dobry przykład :) :) :)

Formy wypowiedzi