profil

Czy ziemie państwa Polskiego utrzymywały kontakty gospodarcze

drukuj
satysfakcja 75 % 12 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

?Czy ziemie państwa Polskiego utrzymywały kontakty gospodarcze
z Imperium Rzymskim??

Imperium Rzymskie, rozwijające się od III w. p.n.e. do V w. n.e. było jednym z niewielu w dziejach starożytnych, które objęło swym panowaniem tak ogromny obszar. Jest też czasem z tego powodu nazywane państwem światowym. Rzymianie władali w I i II w. n.e. ogromnymi obszarami położonymi wokół Morza Śródziemnego. Archeolodzy i historycy prowadzący badania nad Cesarstwem Rzymskim doszli do wielu ciekawych wniosków na temat jego rozwoju, organizacji, gospodarki i zagadnień społecznych w tym wielkim państwie starożytności. Z wyników ich prac powstał ciekawy obraz cywilizacji, który zadziwia nas swoją kulturą oraz jej szerokim rozpowszechnieniem się na ziemiach prawie wszystkich kontynentów.
Kultura Imperium Rzymskiego doszła także do ziem polskich. Stało się to w dużej mierze , przez plemiona żyjące w ustroju wysoko organizowanego wodzostwa, rządzone przez naczelników plemiennych i zajmujące się rolnictwem. Takim plemieniem byli Germanie, którzy żyli w niewielkich osadach, byli plemieniem wojowniczym (częste znaleziska broni), stosowali pochówek ciałopalny i wyznawali politeistyczną religię. Ich główne plemiona to Markomanowie, Kwadowie, Lugiowie, Sasi, Anglowie, Jutowie, Goci, Wandalowie. Były rozprzestrzenione od Renu i Dunaju aż do Skandynawii i dzisiejszej Polski. Handlowali z Rzymem i czasem najeżdżali jego granice. Zanim przejdę do podania faktów, które potwierdzają handel Imperium Rzymskiego z ludami zamieszkującymi ziemie Polski,chciałabym przedstawić pewien zarys gospodarki Imperium Romanum.
Mieszkańcy Imperium Rzymskiego podbijając basen Morza Śróziemnego doprowadzili do powstania jednego, ogromnego obszaru gospodarczego na skalę, jakiej dotąd nie znała starożytność. W jego skład weszły obszary o różnym stopniu rozwoju gospodarczego, posiadające różne surowce i warunki rozwoju rzemiosła (od rozwiniętych ziem Grecji, Azji Mniejszej, Syrii, Egiptu, północnej Mezopotamii i Italii, do zacofanych terenów Galii, Brytanii czy Mezji). Utworzenie Imperium dało wspaniałe warunki do rozwoju handlu, rolnictwa i rzemiosła. Głównymi ośrodkami rozwoju gospodarczego były miasta. Tam skupiali się rzemieślnicy zrzeszeni w collegiach (korporacjach). Wytwarzane przez nich wyroby zaspokajały rynek lokalny, ogólnoimperialny, dodatkowo potrzeby kupców eksportujących wyroby na obszar barbaricum. Rzemieślnicy wytwarzali naczynia zwane terra sigillata, szeroko rozpowszechnione w Imperium, a także poza jego granicami, co potwierdzają znaleziska archeologiczne. Do barbarzyńców, na Wschód (do Partii, Indii) eksportowano również biżuterię, metalowe i szklane naczynia, wino, ceramikę, przedmioty metalowe i monety.

Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
5.3.2011 (15:57)

glupie to jest

Typ pracy