profil

Erazm Gliczner - Skrzetuski (1535- 1603)

drukuj
satysfakcja 90 % 30 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

ERAZM GLICZNER ? SKRZETUSKI (1535-1603)

Pierwszym naszym pedagogiem piszącym po polsku był luteranin Erazm Gliczner ze Żnina. Ukończył szkołę w Złotoryji u W. Trotzendorfa, od którego przejął zasady pedagogiczne. Jest on autorem pierwszej, napisanej w języku polskim książki pt. ?Książka o wychowaniu dzieci?, która w całości poświęcona została pedagogice. Wydał ją w 1558 r. Mając 23 lata, był wtedy nauczycielem pracyjacym u książąt Słuckich.
Gliczner napisał swoje dzieło w formie poradnika dla rodziców, nie tylko szlachty ale i mieszczan. Autor czerpał przykłady z pisarzy klasycznych i humanistów oraz swe wywody uwydatniał w duchu nauki chrześcijańskiej z Pisma Świętego. Zajął się głównie obowiązkami rodziców wobec swoich dzieci. Pracę rozpoczyna za wzorem Pseudo- Plutarcha od rodziców stwierdzeniem ?że dziecko stanowi największy skarb, majątek jaki rodzice mogą posiąść, większy niż wszystkie dobra materialne?.
Uważa, że dzieci powinny rodzić się w legalnych małżeństwach, których moralność zapewnia potomstwu poczucie prawowitego pochodzenia. Ubolewa na losem dzieci z nieprawego łoża, których sytuację porównuje do ubioru żydów, losów zwierząt. Popiera to cytatami zaczerpniętymi z Biblii i Likurga.
Matki powinny osobiście karmić i wychowywać swoje dzieci, ponieważ z mlekiem ssie dobre i złe strony charakteru a nie powierzać je niańkom.
Obowiązkiem rodziców jest starać się o zdrowie dzieci i rozwój fizyczny. Należy zatroszczyć się o szczęśliwość wieczną dziecka poddając go działaniu chrztu świętego, celem oczyszczania od grzechy pierworodnego.
Nstępnie Gliczner rozprawia o podstawie rodziców wobec rozwijającego sie umysłowo dziecka. Stwierdza tu , że pracę wychowawczą rodzice powinni zacząć od siebie samych poprzez dostarczenie nienagannych wzorów pod względem mowy, jak i uczynków. Potrzebę takiego zachowania uzasadnia tym, że pierwsze przeżycia dziecka, jego spostrzeżenia mają decydujący wpływ na dalszy rozwój młodego i wrażliwego umysłu. Tłumaczenie swojego zbyt swobodnego zachowania względem dzieci, ze nie są one w stanie zrozumieć pewnych rzeczy, nazywa Gliczner błędem. Sądzi on odwrotnie z faktu, ze małe dzieci nie są w stanie ocenić postępowania dorosłych w kategoriach dobra i zła, wyciąga wniosek, ze właśnie dlatego postępowanie starszych wobec dzieci powinno być zawsze poprawne połączone z wsparciem się własnych wad, słabości, wygody. Nazywa to poświęceniem, rzeczą na którą nie każdego stać, zdobyć się.
Podobnie jak A. Frycz Modrzejewski jest przeciwnikiem zbytniego rozpieszczania dzieci i gani wychowanie dworskie (przypis 105) Zaleca stosowanie umoralnienia za pomocą metody odstraszania przez odczytywanie przykładów pisanych.

Załączniki:
Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy