profil

Imperium Osmańskie, Prusy, Inflanty, Demokracja Szlachecka.

drukuj
satysfakcja 38 % 16 głosów