profil

Imperium Osmańskie, Prusy, Inflanty, Demokracja Szlachecka.

drukuj
satysfakcja 37 % 20 głosów