profil

Imperium Osmańskie, Prusy, Inflanty, Demokracja Szlachecka.

drukuj
satysfakcja 42 % 17 głosów