profil

Imperium Osmańskie, Prusy, Inflanty, Demokracja Szlachecka.

drukuj
satysfakcja 35 % 23 głosów