profil

Patriotyzm w dzisiejszych czasach

drukuj
satysfakcja 64 % 176 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

W każdym z języków świata istnieją słowa wzniosłe, patetyczne jak ojczyzna, honor, szlachetność, wyrażające myśli, idee, które słyszymy w czasie każdego narodowego święta, o których czytamy w szkolnych lekturach i widzimy na ekranach kin, a których znaczenie nie do końca rozumiemy. Takim słowem jest też patriotyzm. Może nie każdy z nas wie co to jest, a więc przybliżę państwu to pokrótce. Patriotyzm jest to postawa charakteryzująca się poczuciem szacunku, umiłowania i oddania względem ojczyzny. Charakteryzuje się też przedkładaniem celów ważnych dla ojczyzny nad osobistymi, a w skrajnych przypadkach gotowością do poświęcenia własnego zdrowia lub życia. Od nacjonalizmu i szowinizmu odróżnia go otwartość na inne narody i tolerancja wobec nich. Patriotyzm to postawa wyrażająca się w wypełnianiu podstawowych konstytucyjnych obowiązków obywatelskich, takich jak służba wojskowa i obrona ojczyzny, wierność dla kraju, troska o wspólne dobro i dbałość o stan środowiska naturalnego, przestrzeganie prawa, gotowość do ponoszenia wszelkich ciężarów i świadczeń, w tym też płacenia podatków. Patriotyzm łączy się z szacunkiem dla innych narodów.
Jak powszechnie wiadomo, każdy z nas w mniejszym lub większym stopniu interesuje się sprawami swojego kraju. Nawet w dobie techniki, motoryzacji i przemysłu obserwujemy zainteresowanie polityką u osób ,,niepublicznych?. Któż z nas nie bulwersował się sprawą Rywina, skandalicznym zachowaniem członka Samoobrony-Andrzeja L, czy kontrowersyjnymi wypowiedziami posłanki Renaty B. Jaki mamy stosunek do tak wysokiej stopy bezrobocia w naszym kraju? Jak sami Państwo widzą nawet uczestnicy wyścigu szczurów znajdują czas, na analizowanie pozycji naszego państwa oraz jego przyszłości.
Każdy człowiek jako patriota powinien znać historię, tradycje i wartości narodowe swojego kraju.
Czasy, w których żyła bardzo duża ilość patriotów można z pewnością nazwać czasami przełomowymi w historii. Rozbiór Polski, II Wojna Światowa. Nietrudno było wtedy zostać patriotą. Walczy cała Polska- my wraz z nią. Jakikolwiek akt przywiązania do kraju, ?bycie Polakiem mimo wszystko? ? to był właśnie patriotyzm! Dziś wszyscy jesteśmy dymnymi Polakami. Mamy swoje prawa, wolność, mamy swój kraj w którym żyjemy. Nie ma żadnych zagrożeń, w obliczu których trzeba by się wykazać miłością i poświęceniem dla naszego kraju.

Nie ma sytuacji, w której wykazalibyśmy się swoi patriotyzmem.
Patriotyzm w dzisiejszych czasach kojarzy nam się wyłącznie z walką na wojnie w obronie państwa ? i nic więcej. Żadnego szacunku, żadnych zobowiązań. Nieprawda! Patriotyzm jest słowem aktualnym także dzisiaj. To nic, że mamy wolną Polskę. Ona też potrzebuje patriotów! Kim więc jest dzisiejszy patriota? Patriota to ktoś, kto kocha swoją ojczyznę i tą miłość potrafi okazywać. Ktoś, kto zachowuje godność bycia Polakiem. Jest dumny z tego. Zachowuje szacunek do symboli narodowych, do jego tradycji i stara się jej przestrzegać. Niestety, coraz częściej te tradycje zanikają, zwłaszcza młodzi ludzie uważają je za śmieszne. Coraz częściej pojawiają się żarty z symboli narodowych, kpiny z polityków. Nasz piękny ojczysty język zostaje często zastępowany młodzieżowym slangiem, nawet dorośli go używają. Powoli napływa do nas fala z Zachodu. Pojawia się coraz więcej obcojęzycznych słów, zagraniczny rynek wypiera krajowy, zaczynamy przejmować zachodnią kulturę, obyczaje.
Istnieje ścisły związek między sytuacją narodu i poszczególnych obywateli a sytuacją ojczyzny. Ten fakt najlepiej sobie uświadamiamy wtedy, gdy z naszą ojczyzną dzieje się coś dramatycznie złego, np. wtedy gdy traci ona niepodległość lub gdy nie stwarza swoim obywatelom elementarnych warunków, które są potrzebne, aby żyć w wolności i poczuciu bezpieczeństwa. Do tej pory ponosimy jeszcze jakże bolesne konsekwencje krzywd, jakich doznała nasza ojczyzna w ostatnich dwustu latach swojej historii. Z tego względu postawa patriotyczna, czyli mądra troska o ojczyznę jest ostatecznie nie tylko troską o los naszych rodaków, ale także troską o los nas samych i naszych bliskich. Jest też pozytywnym wkładem w rozwój i dobro innych narodów.
Każdy z nas powinien postarać się być patriotą i nie wstydzić się tego słowa, bo jest ono bardzo szlachetne i dość rzadko spotykane w naszym kraju. Każdy powinien akceptować ludzi takimi jakim są , niezależnie od rasy, koloru skóry, wykształcenia czy religii.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (4) Brak komentarzy
21.9.2011 (18:43)

W każdym z języków świata istnieją słowa wzniosłe, patetyczne jak ojczyzna, honor, szlachetność, wyrażające myśli, idee, które słyszymy w czasie każdego narodowego święta, o których czytamy w szkolnych lekturach i widzimy na ekranach kin, a których znaczenie nie do końca rozumiemy. Takim słowem jest też patriotyzm. Może nie każdy z nas wie co to jest, a więc przybliżę państwu to pokrótce. Patriotyzm jest to postawa charakteryzująca się poczuciem szacunku, umiłowania i oddania względem ojczyzny. Charakteryzuje się też przedkładaniem celów ważnych dla ojczyzny nad osobistymi, a w skrajnych przypadkach gotowością do poświęcenia własnego zdrowia
PODOBNA PRACA 80%
Patryjotyzm w dzisiejszych czasach.
lub życia. Od nacjonalizmu i szowinizmu odróżnia go otwartość na inne narody i tolerancja wobec nich. Patriotyzm to postawa wyrażająca się w wypełnianiu podstawowych konstytucyjnych obowiązków obywatelskich, takich jak służba wojskowa i obrona ojczyzny, wierność dla kraju, troska o wspólne dobro i dbałość o stan środowiska naturalnego, przestrzeganie prawa, gotowość do ponoszenia wszelkich ciężarów i świadczeń, w tym też płacenia podatków. Patriotyzm łączy się z szacunkiem dla innych narodów.
Jak powszechnie wiadomo, każdy z nas w mniejszym lub większym stopniu interesuje się sprawami swojego kraju. Nawet w dobie techniki, motoryzacji i przemysłu obserwujemy zainteresowanie polityką u osób ,,niepublicznych?. Któż z nas nie bulwersował się sprawą Rywina, skandalicznym zachowaniem członka Samoobrony-Andrzeja L, czy kontrowersyjnymi wypowiedziami posłanki Renaty B. Jaki mamy stosunek do tak wysokiej stopy bezrobocia w naszym kraju? Jak sami Państwo widzą nawet uczestnicy wyścigu szczurów znajdują czas, na analizowanie pozycji naszego państwa oraz jego przyszłości.
Każdy człowiek jako patriota powinien znać historię, tradycje i wartości narodowe swojego kraju.
Czasy, w których żyła bardzo duża ilość patriotów można z pewnością nazwać czasami przełomowymi w historii. Rozbiór Polski, II Wojna Światowa. Nietrudno było wtedy zostać patriotą. Walczy cała Polska- my wraz z nią. Jakikolwiek akt przywiązania do kraju, ?bycie Polakiem mimo wszystko? ? to był właśnie patriotyzm! Dziś wszyscy jesteśmy dymnymi Polakami. Mamy swoje prawa, wolność, mamy swój kraj w którym żyjemy. Nie ma żadnych zagrożeń, w obliczu których trzeba by się wykazać miłością i poświęceniem dla naszego kraju. Nie ma sytuacji, w której wykazalibyśmy się swoi patriotyzmem.
Patriotyzm w dzisiejszych czasach kojarzy nam się wyłącznie z walką na wojnie w obronie państwa ? i nic więcej. Żadnego szacunku, żadnych zobowiązań. Nieprawda! Patriotyzm jest słowem aktualnym także dzisiaj. To nic, że mamy wolną Polskę. Ona też potrzebuje patriotów! Kim więc jest dzisiejszy patriota? Patriota to ktoś, kto kocha swoją ojczyznę i tą miłość potrafi okazywać. Ktoś, kto zachowuje godność bycia Polakiem. Jest dumny z tego. Zachowuje szacunek do symboli narodowych, do jego tradycji i stara się jej przestrzegać. Niestety, coraz częściej te tradycje zanikają, zwłaszcza młodzi ludzie uważają je za śmieszne. Coraz częściej pojawiają się żarty z symboli narodowych, kpiny z polityków. Nasz piękny ojczysty język zostaje często zastępowany młodzieżowym slangiem, nawet dorośli go używają. Powoli napływa do nas fala z Zachodu. Pojawia się coraz więcej obcojęzycznych słów, zagraniczny rynek wypiera krajowy, zaczynamy przejmować zachodnią kulturę, obyczaje.
Istnieje ścisły związek między sytuacją narodu i poszczególnych obywateli a sytuacją ojczyzny. Ten fakt najlepiej sobie uświadamiamy wtedy, gdy z naszą ojczyzną dzieje się coś dramatycznie złego, np. wtedy gdy traci ona niepodległość lub gdy nie stwarza swoim obywatelom elementarnych warunków, które są potrzebne, aby żyć w wolności i poczuciu bezpieczeństwa. Do tej pory ponosimy jeszcze jakże bolesne konsekwencje krzywd, jakich doznała nasza ojczyzna w ostatnich dwustu latach swojej historii. Z tego względu postawa patriotyczna, czyli mądra troska o ojczyznę jest ostatecznie nie tylko troską o los naszych rodaków, ale także troską o los nas samych i naszych bliskich. Jest też pozytywnym wkładem w rozwój i dobro innych narodów.
Każdy z nas powinien postarać się być patriotą i nie wstydzić się tego słowa, bo jest ono bardzo szlachetne i dość rzadko spotykane w naszym kraju. Każdy powinien akceptować ludzi takimi jakim są , niezależnie od rasy, koloru skóry, wykształcenia czy religii.

24.1.2011 (18:48)

przyznam szczerze że praca rewelacyjna. pisana łatwym językiem trafia do wszystkich. bardzo przydatna ;)

7.12.2009 (18:51)

a w szkole to Cię nie nauczyli pisać?

Typ pracy