profil

Środki techniczne pracy biurowej

drukuj
satysfakcja 66 % 297 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1. POSTĘP TECHNICZNY W PRACY BIUROWEJ

Nowoczesna technika ma charakter dynamiczny powodujący dostosowanie jej do zmieniających się okoliczności, warunków i wymagań.
Z dynamicznym charakterem wiąże się także inna cecha, a mianowicie dążność do możliwie wszechstronnego i kompleksowego wykorzystywania wszelkich środków technicznych.
Nowoczesna technika oparta na elektronice wprowadza zupełnie nowe jakościowe przemiany w procesach pracy.
Automatyzacja nie jest zatem kontynuacją procesów mechanizacji w tradycyjnym ujęciu, lecz stanowi postęp techniczny. Nowoczesna technika, mimo że dysponuje różnymi środkami technicznymi, dąży do osiągnięcia efektów za pomocą środków możliwie najprostszych i najtańszych.
Postęp techniczny pracy biurowej występuje w trzech postaciach:
-niemechaniczne środki techniczne np: kartotek, tablic planistycznych, pomocniczego sprzętu biurowego
-mechanizacji polegającej na zastępowaniu techniki ręcznej techniką maszynową
-automatyzacji umożliwiającej wykonywanie kompleksowych procesów pracy w sposób automatyczny z coraz bardziej ograniczającym się udziałem człowieka.
Mechanizacja i automatyzacja związana z procesami zarządzania uległy tak dużemu rozwojowi, że w praktyce prawie każda czynność, która występuje w tych procesach może być zmechanizowana lub zautomatyzowana.
Postęp techniczny w każdej postaci przynosi w określonych warunkach właściwe efekty.

2. KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TECHNICZNYCH PRACY BIUROWEJ

Środki techniczne pracy biurowej, to wszelkiego rodzaju urządzenia stosowane w pracy biurowej, mają aktualnie duże znaczenie, ponieważ ułatwiają i przyspieszają ją, zwiększają jej precyzję i estetykę oraz umożliwiają zastosowanie nowych rozwiązań.
Klasyfikuje się je według czterech kryteriów, znaczenia, napędu, konstrukcji i zastosowania.
Środki techniczne dzieli się na podstawowe, przy pomocy których wykonuje się różne prace biurowe i pomocnicze, służą do przechowywania dokumentów lub przedstawiania wyników pracy biurowej.
Środki techniczne mogą mieć napęd elektryczny lub ręczny.
Podział środków technicznych według zastosowania wyróżnia się na środki łączności, środki do liczenia i pisania, środki ewidencyjne, środki do reprografii i środki do mierzenia.

3. ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI PRZEWODOWEJ I BEZPRZEWODOWEJ

Urządzeniami technicznymi ułatwiającymi przekazywanie i otrzymywanie informacji słownych są środki łączności administracyjnej.
Łączność ta oparta jest na sieci telefonicznej, która pozwala na dwukierunkowe przekazywanie informacji. W jednostkach organizacyjnych tworzy się wewnętrzną sieć telefoniczną, która umożliwia szybką łączność pomiędzy komórkami organizacyjnymi i pracownikami.

Załączniki:
Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (7) Brak komentarzy
15.9.2011 (19:03)

Bardzo się przydało, oby było wiecej takich prac :)

9.5.2011 (09:26)

Elżbieta z tego korzystała i bardzo jej się to przydało.

14.3.2011 (17:24)

jest na temat

Typ pracy