profil

Organizacja pracy i wyposażenie stanowisk roboczych

drukuj
satysfakcja 69 % 99 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1.Stanowisko robocze to przestrzeń,w której pracownik lub zespól pracowników wykonuję pracę.W przestrzeni tej znajdują się sprzęty i materiały niezbędne do produkcji,gotowe wyroby oraz odpady.

2.Stanowiska pracy muszą być dostosowane do rodzaju i wielkości produkcji.Pracownik musi mieć zapewnioną swobodę ruchów i przestrzeń komunikacyjną.Zaopatrzenie w materiały nie powinno być wieksze niż przewidziane na jedną zmianę.Odpady poprodukcyjne należy sukcesywnie usuwać,zwłaszcza jeżeli zagrażają bezpieczeństwu pracowników i jakości produkcji (szczególnie w gastronomii).

3.Maszyny i urządzenia muszą być sprawne technicznie i czyste,zwłaszcza w gastronomii i przy produkcji żywności.Sprzęt należy wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem w sposób zapewniający bezpieczeństwo obsługi.O uszkodzeniach i niesprawności sprzętu trzeba informować przełożonych.Maszyny w ruchu muszą być pod stałym nadzorem,z wyjątkiem automatów.

4.Wirujące części maszyn muszą mieć stałe osłony,a odzież obsługujących takie maszyny ze względów bezpieczeństwa nie może mieć luźno zwisających częśi,jak np. poły fartuchów.

5.Ze względu na niebezpieczeństwo ciężkich poparzeń w zakładach gastronomicznych nie wolno stosować naczyń kuchennych bez uchwytów lub z obluzowanymi uchwytami.Na płytach kuchennych można ustawić naczynia z gorącą wodą i potrawami o pojemności nie większej niż 50 litrów,przy czym naczynia mogą być napełnione tylko do 4/5 pojemności.Do ustawiania i zdejmowania naczyń kuchennych o masie ponad 15 kg.

6.Zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracodawca musi zapewnić pracownikom odzież i ubranie robocze,jeżeli:
a) podczas pracy odzież pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu
b)jest to niezbędne ze względów technologicznych bądź sanitarnych

7.W praktyce odzież roboczą stosuje się podczas czynności bardzo brudzących oraz takich,które wymagają zabezpieczenia wyrobów przed zanieczyszczeniem.Poza odzieżą roboczą,na stanowiskach,gdzie występują niekorzystne czynniki,stosuje się odzież ochronną.

8.Przydzielana pracownikom odziez robocza i ochronna jest własnością zakładu pracy i powinna być używana zgodnie z przeznaczeniem.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (2) Brak komentarzy
1.2.2011 (12:27)

jesteś ? odpisz....

1.2.2011 (12:26)

co tam słychać Patryk?!

Typ pracy
Rozkład materiału