profil

Budowa i rola liścia

drukuj
satysfakcja 56 % 291 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Budowa i rola liścia

1.Rodzaje liści:
- liścienie
- właściwe
- łuskowate dolne (np. cebula)
- przykwiatowe (np. fiołek alpejski)

2. Rodzaje ulistnienia:
- skrętoległe (np. wierzba)
- naprzeciwległe (np. pokrzywa)
- okółkowe (np. skrzyp)

3.Budowa wewnętrzna liścia
- skórka górna (brak aparatów szparkowych), pokryta kutykulą, nie przepuszczalna ani dla gazów ani dla cieczy.
- miękisz palisadowy, komórki cylindryczne, dużo ciałek zieleni, miejsce fotosyntezy
- miękisz gąbczasty, komórki owalne, mało chloroplastów, miejsce oddychania
- wiązki łykowo- drewniane, przewodzą wodę z solami mineralnymi, produkty fotosyntezy
- skórka dolna - miejsce wyparowywania wody z liści

4. Rola liścia
- przeprowadzanie fotosyntezy (m. palisadowy)
- oddychanie - respiracja -to wymiana tlenu i dwutlenku węgla między liściem, a atmosferą (m. gąbczasty)
- wyparowywanie wody = transpiracja (skórka dolna liścia)

Transpiracja - powoduje wciąganie wody z niższych części rośliny przy udziale siły ssącej

Wymień czynniki ograniczające trawienie:
- zmienność gleby
- kutykula
- mała ilość aparatów szparkowych
- zanieczyszczenie powietrza
- kolce, igły, ciernie

Osmoza - dyfuzja cząsteczek rozpuszczalnika, np. wody przez membranę półprzepuszczalną, np. błonę komórkową oddzielającą dwa roztwory różniące się potencjałami chemicznymi. Różnica potencjałów chemicznych wynika z różnicy składu (stężenia) roztworów.

Dyfuzja - proces rozprzestrzeniania się cząsteczek lub energii w danym ośrodku (np. w gazie, cieczy lub ciele stałym), będący konsekwencją chaotycznych zderzeń cząsteczek dyfundującej substancji między sobą i/lub z cząsteczkami otaczającego ją ośrodka. Ze względu na skalę zjawiska, rozpatruje się dwa podstawowe rodzaje dyfuzji:
dyfuzja śledzona
dyfuzja chemiczna

Transport aktywny - rodzaj przenikania związków chemicznych przez błony komórkowe, który zachodzi z udziałem pewnych mechanizmów transportujących lub substancji przenośnikowych, ze środowiska o mniejszym stężeniu do środowiska o stężeniu większym, czyli wbrew gradientowi stężeń. Taki transport wymaga dostarczenia energii. Jej źródłem jest hydroliza cząsteczki ATP.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (3) Brak komentarzy
20.1.2011 (16:37)

kiepska praca

19.4.2009 (21:46)

nie zbyt szczegółowo opisane, ale może byc!

16.4.2009 (19:37)

bardzo fajna praca ;]

Rozkład materiału