profil

Porównaj systemy totalitarne we Włoszech, Niemczech i Związku Radzieckim.

drukuj
satysfakcja 78 % 158 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Okres dwudziestolecia międzywojennego to czas kiedy nastąpił koniec rządów demokratycznych i pojawiły się państwa totalitarne. Obejmował tam system, w którym całkowitą władzę nad państwem i życiem obywateli sprawowała jedna partia. Po I wojnie światowej we Włoszech narodził się faszyzm. Taka forma rządów zapanowała także w Niemczech. W Europie Wschodniej państwem o totalitarnym ustroju był Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.
Pierwszym państwem totalitarnym były Włochy. Benito Mussolini wprowadził tam faszyzm. Jest to kierunek o skrajnie nacjonalistycznym charakterze. W Niemczech panowała jedna z odmian faszyzmu ? nazizm czyli narodowy socjalizm. Twórcą był Adolf Hitler. W Rosji ukształtował się komunizm. Pierwszym dowódcą był Włodzimierz Lenin a jego następcą od roku 1924 Józef Stalin. W każdym z trzech państw panował system monopartyjny czyli rządził jeden przywódca i jedna partia. We Włoszech partią rządzącą była ? Narodowa Partia Faszystowska, której założycielem był Mussolini. W Niemczech natomiast ? Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza (NSDAP) pod dowództwem Hitlera. W ZSRR ? Wszechzwiązkowa Komunistyczna Partia (bolszewików) WKP(b), na której czele stał Stalin. Były to partie wodzowskie czyli przywódca nie podlegał procedurze wyborów, panowało tam ślepe posłuszeństwo i dyscyplina, wódz miał nieograniczoną władzę, sam wybierał sobie przywódców niższego szczebla.
Przyczyny powstania faszyzmu we Włoszech i Niemczech były takie same: niezadowolenie z traktatu wersalskiego, fatalna sytuacja gospodarcza, ogromne bezrobocie, szerzyły się nastroje rewolucyjne i wybuchały strajki robotników. Dla powracających z frontu brakowało miejsc pracy. Niedawni żołnierze i oficerowie, pozbawieni perspektyw, tworzyli związki kombatanckie, aby skutecznie walczyć o swoje prawa. Zaś Rosję rewolucja i wojna domowa zrujnowały gospodarczo do tego stopnia, że ludności tego rolniczego kraju zagroził głód. Na rynku brakowało podstawowych towarów. Bolszewicy próbowali zaradzić tej sytuacji przez wprowadzenie w gospodarce tzw. komunizmu wojennego.
Każdy kraj miał swoją ideologię i dyktaturę. Faszyzm charakteryzował się: silnym państwem, miał na celu osiągnięcie granic imperium rzymskiego, przestrzeni życiowej dla rasy aryjskiej. Stalinizm głosił idee państwa robotniczo ? chłopskiego, w którym panuje równość społeczna, konieczność eksportu socjalizmu.
W tych trzech krajach występowało zjawisko kultu jednostki, czyli okrywano czcią niemal, że boską dyktatora kraju, w przypadku Niemiec był nim Hitler, w Rosji Stalin a we Włoszech Mussolini.
System totalitarny objawiał się krwawym likwidowaniem opozycjonistów i zamykaniu ludzi w obozach przymusowej pracy: w Niemczech były to obozy koncentracyjne a w Rosji łagry. W ZSRR dyktatura Stalina opierała się na dwóch filarach na NKWD oraz na partii bolszewickiej. Natomiast takim odpowiednikiem policji w Niemczech było SA, SS i późniejsze Gestapo.
W III Rzeszy był terror narodowościowy, głównie przeciwko Żydom. W ZSRR przeprowadzono kolektywizację rolnictwa ? przekształcenie prywatnych gospodarstw rolnych w państwowe lub spółdzielcze, najczęściej wprowadzana pod przymusem. We Włoszech sterroryzowano przeciwników faszyzmu. W tych państwach rozwijało się szpiegostwo, gdyż było bardzo opłacalne. Szpieg zostawał hojnie nagradzany i wiódł dostatnie życie. Panowała cenzura, ludziom na siłę wpajano co jest dla nich dobre, niekiedy wierzyli, czasami po prostu bali się sprzeciwić.
W kraju rosyjskim totalitaryzm przyniósł biedę ludziom. Żyli w niedostatku i bardzo ubogich warunkach. Natomiast w Niemczech znacznie rozwinęła się polityka zagraniczna, Hitler odniósł różnego rodzaju sukcesy z nią związane, jak również znacznie zmniejszyło się bezrobocie. We Włoszech Mussolini również zmniejszył bezrobocie, prowadził roboty publiczne: budowano drogi, osuszano bagna i wznoszono monumentalne budowle w stolicy. Zyskał dzięki temu wielkie poparcie w kraju i w Europie. Wszędzie powstawały partie faszystowskie na jego wzór.
Po śmierci Stalina totalitaryzm w Rosji przetrwał jeszcze 30 lat, a po samobójczej śmierci Hitlera totalitaryzm w Niemczech upadł od razu. Normalne życie w tych państwach równało się z całkowitym podporządkowaniem się przywódcy i rządzącej partii. Terror i panująca atmosfera strachu sprawiała, że tylko nieliczni buntowali się przeciwko takim rządom. System totalitarny we Włoszech, Niemczech i Związku Radzieckim przebiegał podobnie.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (2) Brak komentarzy
21.2.2008 (18:15)

praca jest świetna!!! GRATULACJE!!! 5.... PoZdRo.. i dziex... :)) na serio mi sie przydała...

2.12.2007 (16:15)

bardzo ciekawa i dobrze opowiedziana praca:)

Historia powszechna


Zadania z Historii
neuron_s0 rozwiązanych zadań
Historia 10 pkt 2 godziny 53 minuty temu

Jak wyglądała sytuacja rządów ZSRR ,a jak Niemców? 

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

szymek1200 rozwiązanych zadań
Historia 10 pkt Dzisiaj 19:20

Pytanie 1 (3 pkt) Połącz nazwy miejscowości z lokalnymi ośrodkami władzy, które w nich powstały. 1. Kraków A. Państwowa Komisja Likwidacyjna 1....

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

724olaola7890 rozwiązanych zadań
Historia 400 pkt Dzisiaj 18:21

Cele i konsekwencje polityki zagranicznej Ronalda Reagena. PILNE!!! Proszę o pomoc ;<

Rozwiązań 1 z 2
punktów za rozwiązanie do 300
Rozwiązuj

724olaola7890 rozwiązanych zadań
Historia 50 pkt Dzisiaj 17:54

Cele i konsekwencje polityki zagranicznej Ronalda Reagena

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 38
Rozwiązuj

8VIP84 rozwiązane zadania
Historia 50 pkt Dzisiaj 14:16

PROSZĘ O POMOC!!!!!!!!!!!!! Podaj dwie przyczyny dla których chrześcijaństwo zjednało sobie wyznawców Każda przyczyna min. 2 linijki

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 38
Rozwiązuj

Masz problem z zadaniem?

Tu znajdziesz pomoc!
Wyjaśnimy Ci krok po kroku jak
rozwiązać zadanie.

Zadaj pytanie

Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.