profil

/

Zadania Prace

Sytuacja społeczno-polityczna Rzeczypospolitej po wojnach w XVII wieku.

drukuj
satysfakcja 61 % 63 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Sytuacja społeczno – polityczna naszego kraju w XVII wieku nie była dobra. Można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, iż przeżywała kryzys. Prowadzone przez nas wojny doprowadziły do znacznego osłabienia pozycji Polski w Europie, a także do pogorszenia się stanu gospodarki.
Po śmierci Stefana Batorego, w 1587 roku, tron Polski objął Zygmunt III Waza (1587-1632). Syn króla Szwecji, który odziedziczył także tron szwedzki po swoim zmarłym ojcu - jednakże nie na długo (1592-1598) - ze względu na fanatyczny katolicyzm nie został zaakceptowany w tym kraju, gdyż panował tam protestantyzm i podczas jego nieobecności w Sztokholmie, Szwedzi obrali nowego władcę. Zdobycie władzy w Skandynawii stało się jego głównym celem, nawet kosztem Polski. Władca traktował tron w Rzeczypospolitej drugorzędnie. Prowadził politykę mającą na celu osiągnięcie tylko i wyłącznie własnych korzyści, przy czym wciągał Polskę w długoletnie konflikty zbrojne, co uzasadnię w dalszej części swojej pracy. Postawa króla, mająca na celu jedynie odzyskanie utraconego tronu, i próby wzmacniania jego władzy w Polsce doprowadziły do zaostrzenia się konfliktu ze szlachtą. W 1606 roku szlachta - w obawie o swoje przywileje - zorganizowała rokosze, czyli zbrojne wystąpienia przeciwko królowi. Na czele jednego z nich stanął Mikołaj Zebrzydowski. Zygmunt III Waza, mimo że odniósł zwycięstwo pod Guzowem, nie był w stanie złamać oporu zbuntowanej szlachty. W ten właśnie sposób szlachta zapewniła sobie spokój i bezpieczeństwo przywilejów. Król w 1600 roku ogłosił inkorporację Inflant do Polski, co stało się głównym powodem wybuchu wojny polsko-szwedzkiej. Ów konflikt trwał z przerwami przez ponad 50 lat. Skutkiem tych wojen było wyniszczenie polskich ziem, utrata Inflant, osłabienie położenia Rzeczypospolitej nad Morzem Bałtyckim, znaczne zmniejszenie się liczby ludności, zaś tylko same zniszczenia wojenne spowodowały wyludnienie całych wsi, ziemie uprawne były często zarośnięte, silne wzmocnienie władzy kościoła i wiary katolickiej, zneutralizowanie się Prus w 1657 roku na mocy traktatów welawsko-bydgoskich (król Jan Kazimierz zawarł porozumienie z elektorem brandenburskim, na mocy którego Polsce wygasło lenno Prus Książęcych, pod panowanie księcia pruskiego przeszedł Drahim, a w lenno Brandenburgii przeszły Lębork i Bytów. W zamian za to Polska uzyskała gwarancję "wieczystego przymierza"), które w krótkim czasie stały się poważnym wrogiem naszego państwa,
Ziemię bogatym nadawał król jako starostwo, które z czasem stawało się dziedziczne lub zagarniano ją na własną rękę. Za czasów panowania Władysława IV (1632 – 1648) rosły w taki sposób bardzo bogate majątki zwane latyfundiami. Folwarki szlacheckie powstawały kosztem ziemi chłopskiej, co prowadziło do powiększania się liczby chłopów małorolnych i bezrolnych, a tym samym do wzrostu pańszczyzny.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy


Zadania z Historii
Alciak188 rozwiązanych zadań
Historia 12 pkt wczoraj o 22:53

Wyjaśnij pojęcia: Rokosz,elekcja,reformacja,kontrreformacja,artykuły henrykowskie,sekularyzacja,hetman,unia personalna,monarchia stanowa,monarchia...

Rozwiązań 1 z 2
punktów za rozwiązanie do 9 rozwiązań 1 z 2
Rozwiązuj

lolek135e0 rozwiązanych zadań
Historia 10 pkt wczoraj o 18:12

Jakie były stanowiska polityczne starożytnego rzymu prosze także o krótki opis do każdej

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

karwas100 rozwiązanych zadań
Historia 10 pkt 28.1.2015 (20:20)

Jan Sebastian Bach - Życie i Twórczość Życie - Najważniejsze etapy (kim był, co robił) Twórczość - Najważniejsze utwory (tytuły), formy muzyczne,...

Rozwiązań 1 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 1 z 2
Rozwiązuj

EroZ1 rozwiązane zadanie
Historia 10 pkt 28.1.2015 (19:36)

Napisz parę punktów uważam że str 124,125,126 z historii szybko na temat upadek cesarstwa zachodniorzymskiego

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Olga1995d0 rozwiązanych zadań
Historia 10 pkt 26.1.2015 (12:51)

Jak wpływaja zmiany podaży kredytów na stan gospodarki

Rozwiązań 1 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 1 z 2
Rozwiązuj

Masz problem z zadaniem?

Tu znajdziesz pomoc!
Wyjaśnimy Ci krok po kroku jak
rozwiązać zadanie.

Zadaj pytanie Zaloguj się lub załóż konto

Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.