profil

Co to jest kometa i jak powstaje.

drukuj
satysfakcja 65 % 105 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

CO TO JEST I JAK POWSTAJE KOMETA.

Kometa jest ciało niebieskie poruszające się po orbicie eliptycznej lub torze zbliżonym do paraboli wokół pobliżu gwiazdy centralnej (np. Słońca).. Składa się z błota i lodu. Zbudowana jest z jądra i jego mglistej otoczki zwanej komą oraz z warkocza. Kometa wykazuje aktywność, kiedy przebywa w pobliżu gwiazdy, a potem znika w odległych rejonach układu planetarnego, gdzie przyjmuje postać zamarzniętej kuli skalno-lodowej.
Podczas zbliżania do Słońca, z jądra komety zaczynają wydobywać się gazy i pył tworząc jeden lub kilka warkoczy. Gazowy warkocz komety jest zawsze zwrócony w kierunku przeciwnym do Słońca, spowodowane jest to oddziaływaniem wiatru słonecznego, który "wieje" zawsze od Słońca. Pyłowy warkocz składa się z drobin zbyt masywnych by wiatr słoneczny mógł znacząco zmienić kierunek ich lotu. Z tego powodu oba warkocze odchodzą od komety pod innym kątem. Do dziś zarejestrowano ponad 1 500 pojawień komet. Najbardziej znaną kometą jest Halleya, która obiega Słońce co średnio 76 lat. Pierwsze jej udokumentowane obserwacje pochodzą z 240 r p.n.e. Po raz ostatni na niebie pojawiła się na niebie w 1986 r.
Jądro kometarne to lodowo-skalna bryła znajdująca się we wnętrzu głowy komety. Rozmiary jąder komet znacząco się różnią, najczęściej mieszczą się jednak w przedziale od kilku do kilkuset kilometrów. Jądro składa się z mieszaniny pyłów i drobnych odłamków skalno - lodowych, będących zamarzniętą wodą, dwutlenkiem węgla, amoniakiem i metanem.

Pochodzenie komet.
Komety powstały ok. 5 mld. lat temu kiedy tworzył się nasz Układ Słoneczny. Bliżej Słońca powstały ciała skaliste (planety : Merkury, Wenus, Ziemia, Mars), dalej składający się z niewielkich skał, pas asteroid o łącznej masie nie większej od naszego Księżyca. Następnie licząc od Słońca planety olbrzymy (Jowisz, Saturn, Uran, Neptun). Za orbitą Neptuna utworzył się Pas Kuipera. Skupisko drobnych ciemnych mało masywnych ciał składających się głównie z lodu: głownie wody (H2O), a także dwutlenku węgla (CO2), amoniaku (NH3) oraz metanu (CH4) zmieszanych z pyłami. Komety powstały także w dalszej odległości od Słońca w tzw. obłoku Oorta. Jest to sfera oddalona od Słońca o 10 000 AU, czyli 1,5 mld. km (1 AU = 149,6 mln. km).
To jest olbrzymia odległość lecz mimo to znajdujące się tam komety stanowią część Układu Słonecznego i razem z nim okrążają naszą Galaktykę. Znajduje się tam ok. 1012 - 1013 komet, których łączna masa nie przekracza 3-4 mas Ziemi.
Żadna kometa nie będzie pojawiać się wiecznie. Ich żywot kończy się w momencie uderzenia w Słońce czy planetę (taki los spotkał w 1994 roku kometę Schoemakera-Levy'ego, która spadła na Jowisza).

Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
10.1.2008 (21:47)

Dobra praca !

Geografia świata