profil

Oświecenie - pełna notatka na temat epoki.

drukuj
satysfakcja 53 % 126 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

ludzie szlachetni
- prawdziwy patriota będzie gotów do największych poświęceń
- jeżeli w walce o dobro ojczyzny człowiek poniesie blizny lub straci życie będzie to czyn szlachetny
- miłość do ojczyzny jest źródłem bardzo szlachetnych doznań i przeżyć
- chęć służenia ojczyźnie, wspomaganie i wspieranie jej czyni człowieka szczęśliwym, nawet życie w nędzy, żal, śmierć jest niczym gdy służą dobru ojczyzny

BAJKI IGNACEGO KRASICKIEGO JAKO WYRAZ POGLĄDU POETY NA ŚWIAT I STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE
Bajka ? należy do najstarszych gatunków literatury dydaktycznej. Bajka literacka wyrosła z bajki ludowej. Jako samodzielny gatunek literacki ukształtowała się w starożytnej Grecji. Bajka jest swego rodzaju przypowieścią na temat ludzkich charakterów, postaw i sytuacji. Najczęstszymi bohaterami bajek są zwierzęta. Występują one jako maski. Nazwa zwierzęcie jest swego rodzaju rozbudowaną charakterystyką, w sposób jednoznaczny sugeruje nam tem zespół cech psychicznych i fizycznych o jakie bajkopisarzowi chodzi. Tę odmianę baji, w której pod postacią zwierząt przedstawione są typowe cechy ludzi nazywamy bajką alegoryczną

Bajka epigramatyczna ? odmiana bajki, którą cechuje niewielki rozmiar, zwięzłość i lapidarność w ujęciu morału.

Bajka narracyjna ? odmiana bajki, w której sytuacja jest szerzej przedstawiona, a często występuje nawet dłuższa fabuła.

Sens moralny bajki podany jest za pomocą morału, który może być wyrażony bezpośrednio w formie pointy lub wynika z treści utworu (pointa ? fran. ? ostry koniec, punkt, w którym skupia się sens dowcipu, niespodziewane zakończenie)

Zasadniczym celem bajki jest przekazać jakieś doświadczenie moralne, pouczyć o szkodliwości lub pożyteczności pewnych postaw, sformułować wskazówki postępowania.

?WSTĘP DO BAJEK?
- wyliczenie pozytywnych cech ludzi
- klucz do interpretacji utworu znajduje się na jego końcu, wszystko co pisze autor to bajka, mamy go czytać na opak
- z rejestru zalet zamienia się w rejestr wad
- utwór jest zapowiedzią czym Krasicki będzie się zajmował w swoich bajkach ? krytyka ludzkich wad


?WÓŁ MINISTER?
- w królestwie lew powołuje na stanowisko ministra woła, który rządzi dobrze lecz powoli, na jego miejsce wchodzi małpka, która oprócz ogólnej radości doprowadziła do ubóstwa, po niej rządził lis, który zdradził pana i poddanych więc na swoje miejsce wrócił wół, który wszystko naprawił
- kontekst polityczny

?JAGNIĘ I WILCY?
- 2 wilki napotkały w lesie jagnię, chciały je zjeść, jagnię próbowało się bronić krzycząc : ?Jakim prawem?
- na świecie rządzie nie praworządność tylko prawo silniejszego
- bajka polityczna

?PTASZKI W KLATCE?
- 2 czyżyki, stary i młody, siedzą w klatce,

Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (3) Brak komentarzy
5.12.2009 (16:13)

Właśnie mokra pało.

Podniecasz się takim ciotowskim tekścikiem, w którym tak naprawdę nic nie ma.

30.9.2009 (17:49)

nic mi to nie pomogło...

zgafzam sie z poprzedniczka...

15.4.2009 (18:24)

Nagłówek jest "PEŁNA NOTATKA NT. EPOKI" a gdzie ramy czasowe, główne daty??

Teksty kultury