profil

satysfakcja 75 % 8 głosów

Jak rozpoznać alkoholizm w rodzinie ucznia szkoły podstawowej.

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

ARKUSZ OBSERWACYJNY DZIECKA Z
RODZINY Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM

Kwestionariusz jest narzędziem diagnostycznym mającym na celu rozpoznanie obecnej sytuacji domowej dziecka aby w razie niepokojących sygnałów podjąć wobec dziecka i jego rodziny odpowiednie działania. Kwestionariusz jest indywidualny i wypełnia go nauczyciel. Dotyczy on uczniów szkoły podstawowej z klas I ? VI. .Zjawiska te należy oceniać kolejno w skali 5-cio stopniowej. Cyfry na skali oznaczają stopień nasilenia zjawiska kierunku od 1 do 5.Stopnie nasilenia problemów charakterystycznych dla ocenianego dziecka należy zakreślić krzyżykiem. Wyniki obserwacji znajdują się na końcu arkusza.
ALKOHOLIZM według E.M.Jellinka (1946) to: wszelkie używanie napojów alkoholowych, które powoduje szkody indywidualne, społeczne lub jedne i drugie. (Kinney, Leaton, 1996, s.63)
ALKOHOLIZM według Amerykańskiego Towarzystwa Lekarskiego (1977) jest chorobą, która charakteryzuje się istotnym upośledzeniem związanym bezpośrednio ze stałym i nadmiernym spożywaniem alkoholu. Upośledzenie to może mieć postać zaburzeń fizjologicznych, psychologicznych lub społecznych. (Kinney, Leaton, 1996, s.64)
Imię i Nazwisko.?
Wiek dziecka?.
Klasa?.

Ilość uzyskanych punktów:

Wyniki obserwacji:

20 - 40 punktów ? problem alkoholizmu nie występuje w rodzinie dziecka

40 ? 80 punktów ? ryzyko występowania alkoholizmu w rodzinie dziecka

80 ? 100 punktów ? problem alkoholizmu występuje w rodzinie dziecka


BIBLIOGRAFIA:

Kinney J. Leaton G. (1996), Zrozumieć alkohol, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa

Ochmański M. (1997), Alkoholizm ojców a sytuacja rodzinna i szkolna dzieci, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

W ZAŁĄCZNIKU JEST CAłA PRACA WRAZ Z TABELą


Załączniki:
Autor L1p3k
Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.