profil

Rośliny motylkowe drobnonasienne

drukuj
satysfakcja 71 % 217 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

ROŚLINY MOTYLKOWE DROBNONASIENNE

1. Do roślin motylkowych drobnonasiennych zaliczamy:
* jednoroczne ? koniczyna perska, seradela
* dwuletnie ? koniczyna czerwona
* wieloletnie ? lucerna mieszańcowa, koniczyna biała, białoróżowa, komonica, esparcetan

2. Znaczenie roślin motylkowych drobnonasiennych
-uprawia się głównie na zielonkę, która może być wykorzystywana do bezpośredniego skarmienia i jako surowiec przerobu na siano, susz, kiszonkę

3. Budowa
- w większości silnie rozwinięty system korzeniowy, sięgający znaczne głębokości np. lucerna mieszańcowa 2 ? 3 cm.
- na korzeniach s liczne brodawki ? Rhizobium, które wiążą azot z powietrzem
- zdolność odrastania wiosną roślin dwuletnich i wieloletnich związana jest z występowaniem szyjki korzeniowej ? zgrubienie łodygi głównej w miejscu jej przechodzenia w korzeń
- rośliny, które odznaczają się dużą zdolnością w zagłębianiu szyjki korzeniowej w glebie mają wyższą zimotrwałość


4. Rośliny motylkowe drobnonasienne przyczyniają się do podnoszenia żyzności gleb przez:
- wzbogacone gleby w azot i zwiększenie substancji organicznej w glebie
- polepszenie fizycznych właściwości gleby ? jej struktury
- ochronę gleby przed ujemnym wpływem czynników klimatycznych przed erozją

5. Budowa
- wytwarzają silny system korzeniowy składający się z korzenia palowego, sięgającego do głębokości 2 ? 3 m oraz wielu korzeni bocznych
- silnie rozwinięte korzenie ?drenują? w glebę, dzięki czemu staję się ona pulchna
- na korzeniach znajdują się liczne brodawki mieszczące bakterie Rhizobium, wiążące azot z powietrzem
- zdolność odrastania roślin związana jest z występowaniem u nich szyjki korzeniowej ? jest to dolna część łodygi, zwykle zagłębiona pod powierzchnią gleby, z której oprócz pędów wyrastają nowe korzenie i jest ona także magazynem składników zapasowych ? białek, cukrów, decydujących o wytrzymałości tych roślin na niską temperaturę.

6. Wymagania glebowe
- rośliny o dużych wymaganiach ? koniczyna czerwona, białoróżówa, lucerna mieszańcowa
- rośliny o średnich wymaganiach ? koniczyna biała, lucerna

chmielowa
- rośliny o najmniejszych wymaganiach ? seradela
- udają się na glebach żyznych, przewiewnych, łatwo ogrzewających się i zasobnych w Ca o pH powyżej 6 ? jedynie seradele można uprawiać na glebach lżejszych o niższym pH
- do gleb najbardziej odpowiednich dla tych roślin należą ? lessy, czarnoziemy, czarne ziemie, mocne gleby bielicowe, mocne szczerki, rędziny, brunatne.

7. Wymagania klimatyczne
- mają bardzo duże wymagania wodne ? jednak nie wszystkie rośliny są jednakowo wrażliwe na brak wody ? koniczyna czerwona, białoróżowa ? mają większe wymagania wodne niż ? koniczyna biała, koniczyna inkarnatka, lucerna mieszańcowa

8. Rośliny motylkowe drobnonasienne
- wysiewa się najczęściej w roślinę ochronną jako wsiewki, a znaczenie rzadziej bez rośliny ochronnej. Roślina ochronna powinna spełniać 3 warunki:
* nie wyczerpywać wody z gleby
* niezbyt silnie ocieniać
* wcześnie schodzić z pola

9. Nawożenie
- dawka nawozów fosforowych 50 ? 120 kg/ha
- dawka nawozów potasowych 80 ? 140 kg/ha
- stosuje się je jesienią pod orkę poprzedzającą zasiew lub wiosną przed kultywatorowaniem pola
- uprawiając rośliny motylkowe jako wsiewkę w rosnę ochronną dawki potasu i fosforu w I roku należy zwiększyć o 20 ? 40 kg
- nawożenie nawozem azotowych nie jest konieczne przy uprawie motylkowych w czystym siewie bez roślin ochronnych
- nawożenie azotem powinno być zastosowane gdy wsiewamy je w roślinę ochronną ? dawka startowa przed siewem 30 ? 50 kg/ha ? lub są uprawiane w mieszankach z trawami ? I rok 30 ? 70 kg/ha, II rok 80 ? 100 kg/ ha
- nawozy wapniowe stosuje się jesienią ? wapniowanie działa najskuteczniej gdy zastosujemy je pod przedplon, a nawet 2 ? 3 lata wcześniej

10. Parametry siewu
- ilość wysiewu na:
* lucerna mieszańcowa 18 ? 23 kg/ha
* koniczyna czerwona 12 ? 18 kg/ha
- najkorzystniejszy jest wysiew roślin w rzędy o szerokości 15 ? 20 cm
- głębokość 1 ? 2 cm
- wysiewa się je w rożnych terminach
* wczesnowiosennym przypadającym w okresie siewu


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
28.10.2008 (20:37)

Dzięki wielkie! :]

Rozkład materiału