profil

satysfakcja 68 % 46 głosów

Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektrycznych na napięcie do 1 kV.

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektrycznych na napięcie do 1 kV. Działanie prądu na organizm ludzki. Prąd elektryczny przepływając przez ciało człowieka wywołuje w nim zmiany chemiczne i biologiczne groźne dla zdrowia i życia. Działanie prądu może objawiać się w postaci zmian elektrolitycznych, oparzeń i zaburzeń czynności. Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym zależy od jego wartości, czasu rażenia (przepływu prądu przez organizm) oraz częstotliwości prądu. Najniebezpieczniejsze są prądy o częstotliwości sieciowej 50...60 Hz, gdyż ich wartość jest zbliżona do częstotliwości pracy serca oraz częstotliwości bioprądów w organizmie. Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym jest mniejsze dla prądu stałego oraz zmniejsza się wraz ze zwiększeniem częstotliwości ponad 50...60 Hz. Dla prądu przemiennego o częstotliwości sieciowej rozróżnia się trzy poziomy bezpieczeństwa, zależne od wartości prądu i czasu trwania rażenia: ? Prąd nieodczuwalny ? 0,5 mA, przez czas nieograniczony, ? Prąd umożliwiający uwolnienie się ? 6...10 mA, przez długi czas, ? Prąd nie zagrażający życiu ? 25 mA, przez czas kilkunastu sekund. Podane wartości są górnymi granicami zakresów, a dla prądu stałego wartości te są dwukrotnie większe. Są to dane orientacyjne, gdyż wrażliwość na prąd jest bardzo różna u różnych osób. Prąd elektryczny przekraczający trzeci poziom bezpieczeństwa, w niesprzyjających warunkach może spowodować migotanie komór serca, co w konsekwencji kończy się najczęściej śmiercią. Rezystancja ciała człowieka waha się w dość szerokich granicach (od kilkuset omów do 100 k?). Składa się na nią: ? Rezystancja przejścia między urządzeniem pod napięciem a ciałem, ? Rezystancja naskórka, ? Rezystancja wewnętrzna organizmu. Najmniej zmienna jest rezystancja wewnętrzna organizmu (500...1000?). Do rozważań i obliczeń przyjmuje się, że rezystancja ciała człowieka wynosi 1000?. Rezystancja przejścia i rezystancja naskórka zależy od: ? Siły docisku do urządzenia pod napięciem, ? Powierzchni styku, ? Wartości napięcia, ? Czasu rażenia, ? Wilgotności naskórka. Ponieważ przepływ prądu jest skutkiem pojawienia się różnicy potencjałów, czyli napięcia, zachodzi potrzeba określenia bezpiecznych wartości napięcia: Tabela wartości napięć bezpiecznych i niebezpiecznych. Określenie napięcia Wartość napięcia [V](prąd przemienny) Wartość napięcia [V](prąd stały) Napięcie robocze względem ziemi:? bezpieczne? warunkowo bezpieczne? niebezpieczne do 3030...50ponad 50 do 6060...100ponad 100 Napięcie dotykowe niebezpieczne (gdy utrzymuje się długotrwale)? w warunkach normalnych? w warunkach szczególnego niebezpieczeństwa ponad 65ponad 30 ponad 110ponad 60 Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektrycznych na napięcie do 1 kV.

Autor kwj
Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.