profil

Adam Mickiewicz.

drukuj
satysfakcja 58 % 14 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

RokWydarzenia w życiu Adama Mickiewicza
1798 24 XII - Urodził sie prawdopodobnie w Zaosiu, Adam Bernard Mickiewicz, syn Mikołaja i Barbary z Majewskich.
1807 VIII - Rozpoczęcie przez Mickiewicza nauki w szkole dominikańskiej w Nowogródku
1811 IX-X Nad Nowogródkiem pojawiła się kometa.
X - Pożar miasta, choroba ojca.
1812 28 V-śmierć Mikołaja Mickiewicza.
4 VII - Do Nowogródka wkraczają wojska pod wodzą króla Westfalii Hieronima i ks.Józefa Poniatowskiego
XII - Barbara Mickiewiczowa wraz z dziećmi przenosi się do drewnianej oficyny.
1813 Przerwa w nauce, pobyt w Rucie u Medarda Rostockiego.
1815 VII - Ukończenie szkoły.Publiczny egzamin
29 IX - Immatrykulacja na Uniwersytecie Wileńskim.
1816 9 VII - Mickiewicz uzyskuje stopień kandydata filozofii
1817 III - Mickiewicz rozpoczyna przekład "Dziewicy orleańskiej" Woltera
13 X - Pierwsze pośedzenie Towarzystwa Filomatów
1818 VII - W "Tygodniku Wileńskim" ukazuje się "Zima miejska" pierwszy opublikowany wiersz Mickiewicza
26 IX - Na posiedzeniu Towarzystwa Filomatów Mickiewicz odczytuje wiersz "Już się z pogodnych niebios".
1819 VI - Mickiewicz zdaje egzamin magisterski.
VII-VIII - Pierwszy pobyt w Szczorsach u Chreptowicza i w Tuhanowiczach u Wereszczaków.
IX - Objęcie obowiązków nauczyciela w powiatowej szkole w Kownie. Znajomość z Kowalskim, praca nad "Demostenesem", pierwsze ballady.
1820 18 V - Pierwszą majówkę "Promienistych" otwarto pieśnią "Hej radością oczy błysną".
21 X - Umiera Barbara Mickiewiczowa.
XII - Powstaje "Oda do młodości", Mickiewicz rozpoczyna pisać II cz. "Dziadów".
1821 14 II - Tuhanowicze. |lub Maryli Wereszczakówny z Wawrzyńcem Puttkamerem.
29 IV - Powstaje wiersz "Żeglarz".
IX-XII - Rozpoczyna pisać IV cz. "Dziadów". Działalność w tajnych stowarzyszeniach, spotkania z Marylą Puttkamerową.
1822 IV - Ukazuje się wiersz "Do Joachima Lelewela".
IV-V - śledztwo w sprawie "Promienistych. Ukazuje się 1 tom "Poezji" Mickiewicza.
13 IX - Na uroczystym otwarciu roku szkolnego w Kownie Mickiewicz mówi "O celu nabywania i używania nabytej potem nauki".
XII - Mickiewicz przepisuje "Grażynę".
1823 II - Zakończenie II cz. "Dziadów", "Upiór".
3 V - Uczniowie gimnazjum piszą na tablicy "Vivat Konstytucja 3 Maja". Rozpoczyna się Pledztwo.
4 XI - Aresztowanie Mickiewicza, Zana i innych.
24 XII - Noc wigilijna w celi Mickiewicza w klasztorze Bazylianów zamienionym w więzienie. 1824 21 IV - Mickiewicz uwolniony za poręczeniem Lelewela, po złożeniu deklaracji lojalnoPci.

Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: adam_mickiewicz..doc
Komentarze (1) Brak komentarzy
6.12.2007 (15:39)

Praca jest bardzo dluga, ale to sa bardzo wazne wydarzenia (daty wydarzen).doceniam wysilek wlozony w napisanie tej pracy i dlatego zostawiam 6. ;) Brawo!!! swietna praca. polecam ;))

Teksty kultury