profil

Adam Mickiewicz.

drukuj
satysfakcja 58 % 14 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

RokWydarzenia w życiu Adama Mickiewicza
1798 24 XII - Urodził sie prawdopodobnie w Zaosiu, Adam Bernard Mickiewicz, syn Mikołaja i Barbary z Majewskich.
1807 VIII - Rozpoczęcie przez Mickiewicza nauki w szkole dominikańskiej w Nowogródku
1811 IX-X Nad Nowogródkiem pojawiła się kometa.
X - Pożar miasta, choroba ojca.
1812 28 V-śmierć Mikołaja Mickiewicza.
4 VII - Do Nowogródka wkraczają wojska pod wodzą króla Westfalii Hieronima i ks.Józefa Poniatowskiego
XII - Barbara Mickiewiczowa wraz z dziećmi przenosi się do drewnianej oficyny.
1813 Przerwa w nauce, pobyt w Rucie u Medarda Rostockiego.
1815 VII - Ukończenie szkoły.Publiczny egzamin
29 IX - Immatrykulacja na Uniwersytecie Wileńskim.
1816 9 VII - Mickiewicz uzyskuje stopień kandydata filozofii
1817 III - Mickiewicz rozpoczyna przekład "Dziewicy orleańskiej" Woltera
13 X - Pierwsze pośedzenie Towarzystwa Filomatów
1818 VII - W "Tygodniku Wileńskim" ukazuje się "Zima miejska" pierwszy opublikowany wiersz Mickiewicza
26 IX - Na posiedzeniu Towarzystwa Filomatów Mickiewicz odczytuje wiersz "Już się z pogodnych niebios".
1819 VI - Mickiewicz zdaje egzamin magisterski.
VII-VIII - Pierwszy pobyt w Szczorsach u Chreptowicza i w Tuhanowiczach u Wereszczaków.
IX - Objęcie obowiązków nauczyciela w powiatowej szkole w Kownie. Znajomość z Kowalskim, praca nad "Demostenesem", pierwsze ballady.
1820 18 V - Pierwszą majówkę "Promienistych" otwarto pieśnią "Hej radością oczy błysną".
21 X - Umiera Barbara Mickiewiczowa.
XII - Powstaje "Oda do młodości", Mickiewicz rozpoczyna pisać II cz. "Dziadów".
1821 14 II - Tuhanowicze. |lub Maryli Wereszczakówny z Wawrzyńcem Puttkamerem.
29 IV - Powstaje wiersz "Żeglarz".
IX-XII - Rozpoczyna pisać IV cz. "Dziadów". Działalność w tajnych stowarzyszeniach, spotkania z Marylą Puttkamerową.
1822 IV - Ukazuje się wiersz "Do Joachima Lelewela".
IV-V - śledztwo w sprawie "Promienistych. Ukazuje się 1 tom "Poezji" Mickiewicza.
13 IX - Na uroczystym otwarciu roku szkolnego w Kownie Mickiewicz mówi "O celu nabywania i używania nabytej potem nauki".


XII - Mickiewicz przepisuje "Grażynę".
1823 II - Zakończenie II cz. "Dziadów", "Upiór".
3 V - Uczniowie gimnazjum piszą na tablicy "Vivat Konstytucja 3 Maja". Rozpoczyna się Pledztwo.
4 XI - Aresztowanie Mickiewicza, Zana i innych.
24 XII - Noc wigilijna w celi Mickiewicza w klasztorze Bazylianów zamienionym w więzienie. 1824 21 IV - Mickiewicz uwolniony za poręczeniem Lelewela, po złożeniu deklaracji lojalnoPci.
VII-VIII - Pobyt w Połądze.
26 VIII - |mierć dr. Becu od pioruna.
12 VIII - Carskie Sioło. Car Aleksander I zatwierdza wyrok na Filaretów.
25 X - Wyjazd Mickiewicza z innymi zesłańcami do Rosji.
XI - Przybycie do Petersburga.
1825 17 II - Wyjazd do Odessy.
VIII-X - Wycieczka zOdessy na Krym.
12 XII - Przyjazd do Moskwy.
1826 Ukończenie i wydanie "Sonetów"
1827 XII - Wyjazd tymczasowy Mickiewicza do Petersburga.
1828 21 II - Wychodzi "Konrad Wallenrod".
11 V - Towiański w wileńskim kościele Bernardynów doznaje pierwszego objawienia.
1829 II - Petersburg.Ukazuje się nowa pomnożona edycja dzieł Mickiewicza ze wstepem "O krytykach i recenzentach warszawskich.
15 V - Mickiewicz wypływa z Kronsztadu na pokładzie "Jerzego IV".
1 VI - Przypłynięcie do Travemunde.
6 VI - Przybycie do Berlina (podróż do Drezna i Pragi).
17 VIII-1 IX - Pobyt z Odyńcem u Goethego w Weimarze.
25 IX - Na przełęczy w Splugen.
18 XI - Przybycie do Rzymu.
1830 V - Wycieczka do Neapolu, Pompei i na Sycylię
1 VII - Wyprawa z Odyńcem do Szwajcari
4 VII - Po drodze, w Asyżu, Mickiewicz ogląda frezki Giotta i Cimabuego.
VII-3 IX-Piesze wycieczki po Szwajcarii, w towarzystwie Odyńca, i poznanego wtedy Krasińskiego.
X-Mediolan. Pożegnanie z Ankwiczami. Samotny powrót do Rzymu.
1831 ok. 19 IV - Wyjazd Mickiewicza z Rzymu.
V - Pobyt w Paryżu.
VII-VIII - Podróż przez Lipsk i Drezno do Wielkopolski
VIII - Próba przekroczenia granicy na Prośnie
23 XII - Spotkanie z bratem Franciszkiem Mickiewiczem w Łukowie.
1832 III - Przybycie do Drezna.
23 III - Wiersz "Śniła się zima", list do Lelewela.
III-V - Powstaje III cz. "Dziadów".
23 VI-30 VII - Podróż z Drezna przez Norymbergę, Strasburg, Chalons-sur-Marne do Paryża.
31 VII - Przybycie do Paryżą, spotkanie z Lelewelem, znajomość z Józefem Bohdanem Zaleskim.
IX- poł.XI - Powstają "Księgi narodu i Księgi pielgrzymstwa polskiego". Pisanie pierwszych ksiąg "Pana Tadeusza".
1833 1 IV - pocz. VII Mickiewicz redaguje "Pielgrzyma Polskiego".
8 VII - Przybycie Mickiewicza do Bex w Szwajcarii, gdzie oczekiwał go chory Garczyński.
20 IX - awiniom. Śmierć Garczyńskiego.
16 X - Powrót do Paryża.
Od X - Praca nad V-XII księgami "Pana Tadeusza".
1834 13 II - Ukończenie pisania "Pana Tadeusza".
ok. 20 VI - Ukończenie druku "Pana Tadeusza".
28 VI - Celina szymanowska przybywa do Paryża.
22 VII - Ślub Mickiewiczów w 22. urodziny Celiny.
19 XII - Utworzenie Związku Braci Zjednoczonych.
1835 7 IX - Narodziny córki Mickiewiczów, Marii.
Praca nad "Historią Polski".
1836 15 II - Paryż. Ootwarcie Domku Jańskiego przy Notr-Dame 11.
IV-20 X - Pobyt w Domont, praca nad "Historią Polski".
1837 VIII - Teatr Porte Saint-Martin przygotowuje "Konfederatów barskich". Do przedstawienia nie doszło.
Przełom 1837/38. Praca nad "Historią Polski".
1838 27 VI - Narodziny syna Władysława.
10 X - Mickiewicz wyjeżdżą do Lozanny starać się o posadę profesora.
4 XI - Ostry atak choroby psychicznej Celiny Mickiewiczównej.
9 XI - Powrót do Paryża.
XII - Celina w domu zdrowia w Vanves.
1839 11 VI - Wyjazd Mickiewiczów do Lozanny.
12 XI - Wykład inauguracyjny Mickiewicza na katedrze literatury łacińskiej.
1839-1840 - Powstają liryki lozańskie.
1840 24 V - Narodziny drugiej córki, Heleny.
26 VI - Ceremonia instalacji Mickiewicza jako profesora literatury łacińskiej.
4 X - Oficjalna rezygnacja z katedry w Lozannie.
13 X - Powrót mickiewicza do Paryża.
15 XI - Nominacja Mickiewicza nakatedrę języka i literatury słowiańskiej w College de France jako profesora tymczasowego.
22 XII - Pierwszy wykład Mickiewicza w Cllege de France.
25 XII - uczta u Januszkiewicza, improwizacje Mickiewicza i Słowackiego.
1841 30 VII - Pierwsza wizyta Towińskiego u Mickiewicza.
27 XI - Po nabożeństwie w katedrze Notr-Dame Towiński publicznie ogłasza enigrntom "Sprawę Bożą"
1842 26 III - W Rzymie konstytuuje się Zgromadzenie Księży Zmartwychwstańców.
3 V - Narodziny syna Mickiewiczów, Aleksandra.
4 V - W Nnterre Mickiewcz otrzymuje Medal Sprawy.
31 X-1 XI - Mickiewicz pisze "Słowa Najświętszej Panny".
1843 5 VIII - Bruksela. Towiański z rodziną udaje się do rzymu. Mickiewicz towarzyszy im do Szwjacarii.
1 X - Mickiewicz w Paryżu.
21 X Wydalenie Towiańskiego z Rzymu przez policję papieską.
1 XI - Paryż rue d'Amsterdam . Zebranie Koła. Relacja Mickiewicza z podróży z Towiańskim.
22 XII - Pierwszy wykład IV kursu w College de France.
1844 6 III - Mickiewicz zgłasza rezygnację ze stanowiska prezesa Wydziału Historycznego.
28 V - Ostatni wykład w College de France. Mickiewcz rozdaje litografię z wizerunkiem Napoleona nad mapą Europy.
1845 7 IV - Narodziny syna Jana Gwalberta Donata, piątego dziecka Mickiewiczów.
17 V-Vii - Pobyt Mickiewicza w Szwajcarii, nieporozumienie Towiańskim. W Paryżu Pilichowski chce przejąć władzę w Kole.
12 VII - Przyjazd Mickiewicza do Paryża.
1846 4 II - Wyjazd Mickiewicza i Eustazhego Januszkiewicza do Szwajcarii.
8 II-7 IV - Mickiewicz zrywa z Towiańskim.
X-XII - Powrót Mickiewicza do pracy nad "Hostorią Polski".
30 XI - Akt założenia odrębnego Kołą kierowanego przez Mickiewcza (podpisało ten akt 21 osób, wśród nich Celina).
1847 15 II - Mickiewicza udzila religijnego ślubu Julianowi i Aleksandrynie Łąckim.
12 V - W odpowiedzi na pojednawczy list Towiańskiego Mickiewcz wyjaśnia powody zerwania.
9 VII-10 IX - Pobyt Mickiewczów nad morzem w Langrune.
3 X - Projekt wyjazdu Mickiewicza do Rzymu z misją do Piusa IX zyskuje poparcie jego Koła. 1848 22 I - Wyjazd Mickiewicza do Rzymu.
21 II - Pierwsze spotkanie z Makryną Mieczysławską.
5 III - Audiencja Mickiewicza u Piusa IX.
25 III - Druga au papieża.
29 III - Zawiązanie się zastępu Polskiego. Przedstawienie "Składu zasad".
10 IV - Mickiewcz opuszcza na czele Legionu.
11 IV - Z paryżą wyrusza 300-osobowa grupa ochotników dowodzona przez Michała Kamieńskiego.
4 V - spotkanie Mickiewicza z Mazzinim.
I-VI - Medilan. Spotkanie Legionu Mickiewicza z legionistami pod dowództwem Kamieńskiego.
25 VI - Mickiewiczżegna się z Legionem i wyrusza przez Szwajcarię do Paryża.
10 VII - powrót do Paryża.
11 VII - Paryz. Aresztowanie Towiańskiego.
6 IX - Uwolnienie Towiańskiego.
1849 15 III - Wychodzi pierwszy numer "La Tribune des Peuples" ("Trybuny Ludów").
1 IX - Wznowienie "Trybuny Ludów".
16 X - Mickiewicz wraz z innymi Polakami ustępuje z redakcji "Trybuny".
10 XI - Ukazuje się ostatni 158 numer "Trybuny Ludów".
1850 Przyjazd Zofii Szymanowskiej do Mickiewiczów.
2-29 IX - Mickiewicz w Hawrze na kąpielach morskich.
20 XII - Narodziny szóstego dziecka Mickiewiczów, Jozefa Teofila Rafała.
1851 19 VII-14 VIII - Wyjazd na wypoczynek do Fontainebleau.
25 VII - Mickiewicz dowiaduje sięo śmierci Jana Czeczota, który umarł w Druskiennikach w sierpniu 1847 r.
1 IX - Wyjazd z Władysławem Mickiewiczem do Hawru.
1852 12 IV - Dekret o pozbawieniu katedr Mickiewicza, Micheleta i Quineta.
28 VII - Mickiewicz prezyduje na uczcie ku czci Aleksandra Chodźki i ukazania się jego "Gramatyki perskiej".
30 X - Nominacja na bibliotekarza w Bibliotece Arsenału podpisana przez ministra oświecenia.
30 XI - Rozpoczęcie pracy w bibliotece
1853 17 II - Mickiewicz rozpoczynadziłalność w Radzie Szkoły Polskiej.
VII - Wyjazd na letnisko do Montgeron.
15 XII - Mickiewicz dyktuje "Memoriał o Andrzeju Towiańskim", zawierający apologię Mistrza.
1854 27 II - Śmierć ks. Lamennais'ego.
12 XI - Audiencja Czartoryskiego u Napoleona III.
Przedłożenie noty Mickiewicza "O położeniu Rygi"
1855 5 III - Śmierć Celiny Mickiewiczowej.
7 VII - Śmierć Tomasza Zana w kochaczynie na Białorusi.
11 IX - Wyjazd Mickiewicza na Wschód.
22 IX - Przybycie do Konsatantynopola.
6-7 X - Pobyt w Burgas u Sadyka Paszy.
26 XI - Śmierć Mickiewicza w Konstantynopolu.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
6.12.2007 (15:39)

Praca jest bardzo dluga, ale to sa bardzo wazne wydarzenia (daty wydarzen).doceniam wysilek wlozony w napisanie tej pracy i dlatego zostawiam 6. ;) Brawo!!! swietna praca. polecam ;))

Teksty kultury