profil

"Antygona" Sofoklesa - opracowanie.

drukuj
satysfakcja 37 % 19 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Początki teatru greckiego związane z uroczystościami poświęconym bogowi winnej radości ? Dionizosowi. Ku czci Dionizosa śpiewana była pieśń przez chór satyrów. satyrów czasem ograniczono rolę chóru wprowadzono aktorów a Ateńczycy stali się widzami.

Budowa teatru greckiego: Skene ? scena Theatron ? widownia Parodos ? wejście boczne Orchestra ? chór Aktorzy byli wyłącznie mężczyznami, maski (symbolizowały charakter granej postaci i umożliwiały odgrywanie różnych ról przez tego samego aktora, koturny podwyższające sylwetkę, peruki i jaskrawe stroje.

Części składowe tragedii greckiej: - prolog (wstęp) ? informował o czasie i miejscu akcji, orientował widzów o sytuacji - parodos (pieśń wejściowa chóru) - epejsodion (wypowiedzi aktorów) - stosimos (pieśni chórów) - kosmos (punkt kulminacyjny) - exodus (pieśń kończąca chóru) Zasada trzech jedności: - czasu - miejsca - akcji Pochodzenie słowa tragedia Tragos ? kozioł Ode ? pieśń Katharsis ? oczyszczenie

Wybitni tragicy greccy: - Ajschylos - Eurypides - Sofokles Sofokles (496- 406 p.n.e) ? poeta- dramaturg, chluba greckiego teatru, wybraniec losu (zapewne bogów- w mniemaniu jego samego i współczesnych mu Greków). Dzieciństwo i młodość Sofoklesa to czas wojen Greków z Persami, życie dojrzałe to okres potęgi morskiej Aten i kształtowanie demokracji.

Przebieg wydarzeń wydarzeń w ?Antygonie?: 1.Bratobójcza walka o władzę między synami Edypa. 2. Wydanie przez Kreona (aktualnego władcy Teb) nakazu niegrzebania zwłok Polinejklesa jako zdrajcy ojczyzny. Przeciwstawienie się zarządzeniu przez Antygonę (pogrzebała zwłoki brata wykazując tym troskę o jego życie poza grobowe) 3. Przeciwstawienie się zarządzeniu przez Antygonę (pogrzebała zwłoki brata wykazując tym troskę o jego życie pozagrobowe) 4. Skazanie Antygony na śmierć 5. Rozpacz Ilmeny pragnącej dzielić los siostry 6. Polemika, Hajmona z Kreonem (próba o cofnięcie rozkazu) 7. Lament Antygony idącej na śmierć (przekonanie o niesprawiedliwym wyroku) 8. Przybycie Tyrezjasza ? zapowiedz kary 9. Przełom w postawie Kreona ? rozkaz Poznika, zamiar uwolnienia Antygony 10. Katastrofa ? samobójcza śmierć bohaterów ? Antygony, Hajmona i Eurydyki 11. Klęska moralna Kreona świadomość winy.Charakterystyka Antygony
Pochodziła z królewskiej rodziny, wywiązuje się z obowiązku posłuszeństwa prawą boskim i miłości wobec brata, dumna, odważna, uparta, buntownicza, wierna swoim ideałom, żałuje traconego życia, ale nie żałuje tego co zrobiła (nie prosi Kreona o wybaczenie).

Charakterystyka Kreona
Aktualny władca Teb, władzę zdobył legalnie prawem dziedzictwa, najwyższym dobrem jest ojczyzna; zdrajców trzeba karać nawet po jego śmierci; Antygona jest zuchwała; kobiety nie powinny rządzić (nie można tolerować buntu); uparty, okrutny, nie czuły nie znosi sprzeciwu, lekceważy rad bliskich, chce zachować w państwie praworządność, ale popada w konflikt z ludem, podejrzliwy.

Tragizm w Antygonie polega na konflikcie wartości moralnych jakie prezentują bohaterowie. Splot nieszczęśliwych okoliczności, stworzenie sytuacji bez wyjścia, niemożność pomyślnego wyboru ? wszystko to prowadzi do nie ustronnej katastrofy; śmierci lub klęski życiowych bohaterów. Daremność działań bohaterów jest spowodowana przez siły wyższe; bogowie, los, przeznaczenie i fatum. Między winą a karą istnieją dysproporcje. Bohater staję się zarazem winowajcą i ofiarą.

Pojęcia do zapamiętania: - konflikt tragiczny (równorzędne racje bohaterów, bohaterów ich losach decyduje fatum przed którym nie można uciec) - tragiczny wybór (sytuacja bez wyjścia, wyboru nie można dokonać cokolwiek bohaterowie zrobią ? postąpią źle)

Problemy poruszone w Antygonie są aktualne w każdej epoce: Walka o władzę, stosunek władzy do narodu, życie w zgodzie z zasadami, sposób rządzenia państwem, stosunek obywatela do władzy, problem przestrzegania prawa w państwie, konieczność wyboru między dobrem publicznym a sprawami prywatnymi, stosunek do zmarłych i lojalność wobec bliskich.

Tragedia, mimo upływu tylu wieków ma charakter ponad czasowy, a wartości przekazane czytelnikom są uniwersalne.

Cechy tragedii antycznej: Czerpanie tematów z mitów, ograniczono ilość aktorów (3), brak scen zbiorowych, zasada trzech jedności, rola fatum, rola chóru: Chór nie pełni funkcji dramatycznej, jego przewodnik zapowiada wejście postaci, rozmawia, radzi. Chór także komentuje wydarzenia, wyraża poglądy, ale nie wpływa na bieg wydarzeń.


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy