profil

satysfakcja 58 % 76 głosów

Metody badań pedagogicznych - pojęcia metodologiczne

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

WG ZACZYŃSKIEGO Co to jest badanie naukowe? Badanie naukowe jest celowym, obiektywnym, dokładnym i wyczerpującym? poznawaniem wycinka rzeczywistości. Wynikiem badania jest określony obraz badanej rzeczywistości. W badaniu należy przestrzegać rygorystycznych szeregów warunków metodologicznych, które chronią nas przed subiektywnym postrzeganiem rzeczywistości Eliminacja działań czynnika subiektywnego zachodzi poprzez stosowania metod poznawania. Etapy badania naukowego -Gromadzenie materiału faktograficznego -Analiza i synteza danych -Sprawdzanie poprawności wniosków Co to jest metoda badań pedagogicznych? Metoda- określone sposoby poznawania wybranego wycinka rzeczywistości, które cechują się tym ze są -Celowe -Planowe -Obiektywne -Dokładne -Wyczerpujące Metoda badawcza ? jest to sposób poznania naukowego Wg Kotarbińskiego ? to sposób systematycznie stosowany tzn. stosowany w danym przypadku z zamiarem zastosowania go także przy ewentualnym powtórzeniu się podobnego zadania. Technika badawcza T.Pilch ? czynność określona przez dobór odpowiedniej metody i przez nią uwarunkowaną Wg Łobockiego- bliżej skonkretyzowane sposoby postępowania badawczego podporządkowania metodzie badawczej pełnią wobec niej służebną rolę. Narzędzie badawcze ? jest to przedmiot służący do realizacji wybranej techniki badawczej. Typy badań pedagogicznych W. Dutkiewicz Badania możemy podzielić na: 1. Podstawowe (poznawcze) mają na celu wzbogacenie wiedzy danej dyscypliny naukowej poprzez formułowanie ogólnych praw naukowych; 2. Stosowane (empiryczne) realizowane dla umożliwienia sformułowania wniosków, które mogą być aplikowane do praktyki w celu poprawy efektywności jej działania. Wśród nich wyróżniamy prace: opisowe, wyjaśniające, odtwórcze i weryfikacyjne; 3. Badanie diagnostyczne (orzekające o istniejącym stanie faktycznym zjawiska lub analizowanego procesu); 4. Badania weryfikacyjne sprawdzają przewidywania teorii z myślą o jej potwierdzeniu lub podważeniu Ze względu na kryterium czasu trwania dzielimy badania na: 1. Przekrojowe (transwersalne), opierają się najczęściej na pomiarach jednorazowych; 2. Ciągłe opierają się na wielokrotnych badaniach tej samej próby w długim okresie czasu; 3. Półciągłe wielokrotnie powtarzane na tych samych obiektach przez pewien czas, krótszy jednak od nas interesującego; Inny podział to badania synchroniczne i asynchroniczne polegające na jednokrotnym lub wielokrotnym dokonywaniu pomiaru danego zjawiska lub procesu społecznego. Podział wg kryterium zakresu badanych zjawisk to badania kompleksowe i przyczynkarskie, trudne do rozwiązania, gdyż ich przedmiot badań jest złożony. Klasyfikacje metod badawczych Klasyfikacja wg T. Pilcha ? Sondaż- jest sposobem gromadzenia wiedzy o atrybutach strukturalnych i funkcjonalnych oraz o zjawiskach społecznych, opiniach i poglądach ? Monografia- to metoda badań, której przedmiotem są

Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (2) Brak komentarzy zobacz wszystkie
7.3.2011 (19:09)

praca fajna w porzdku ale brak bibligrafii wielki minus za to

13.1.2011 (10:13)

Nie rozumiem, po co dodawać takie prace w których nie ma żadnych przypisów!!???!!??

Typ pracy


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.