profil

Mistrz Dialogu-Jan Paweł II - na wesoło

drukuj
satysfakcja 73 % 22 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Tylko jeden człowiek na świecie potrafił z każdym rozmawiać ta, aby rozmówca czuł się wysłuchany i zrozumiany. Dzięki osobistemu urokowi tego człowieka, jego talentom dyplomatycznymi szczerej otwartości na drugą osobę udało się uniknąć wielu konfliktów. Jan Paweł II - on potrafił rozmawiać tak, by każdy rozmówca czuł się wyjątkowym człowiekiem.
Choć już trzeci rok nie ma go wśród nas, fascynacja jego świętością nie maleje. Nie ulega bowiem wątpliwości, że Jan Paweł II był człowiekiem wybranym przez Boga, geniuszem przerastającym swoją epokę. Pierwszy w dziejach papież z Polski przez ponad 26 lat sprawowania najwyższej władzy w kościele burzył konsekwentnie dotychczasowe stereotypy. Nieustannie otwarty na człowieka i problemy współczesności, pokonywał granice nieosiągalne dla jego poprzedników.
Przede wszystkim należy przypomnieć wykład Jana Pawła II w dialog z innymi religiami, szczególnie wyznaniami monoteistycznymi. Jako pierwszy papież przekroczył on progi synagogi, meczetu i świątyni buddyjskiej, a także anglikańskiej i luterańskiej. Kruszył lody niezrozumienia, wspólnie modląc się z patriarchą prawosławia. Dzięki osobistym doświadczeniom szczególnie przyczynił się do zbliżenia z Żydami, zdecydowanie wypowiadając się przeciw antysemityzmowi. Wiele też zrobił, by po latach konfliktów polepszyć stosunki między chrześcijanami a muzułmanami.
Jego apostolska działalność nie ograniczała się do spraw ekumenicznych. Od pierwszego dnia pontyfikatu, gdy wypowiedział słynne słowa ?Nie lękajcie się!?, włączył się do walki z przemocą, totalitaryzmem i niesprawiedliwością społeczną. Wynik konklawe stał się sygnałem dla tych wszystkich, którzy wahali się przed przystąpieniem do batalii ze złem. Jan Paweł II upomniał się o prawa uciśnionych i w imieniu najsłabszych z trybun najważniejszych instytucji międzynarodowych. Miał ogromne zasługi w bezkrwawym obaleniu systemu komunistycznego w Europie, który przecież tak dobrze znał z autopsji. I, co najważniejsze, wszystkie cele osiągnął drogą dialogu i negocjacji.
Ojciec Święty potrafił znaleźć wspólny język zarówno z przedstawicielami innych wyznań, jak i z dyktatorami bezwzględnie rządzącymi państwami, gdzie często religia zajmowała czołowe miejsce na liście największych wrogów. Umiejętności rozmawiania, przekonywania, negocjowania, oparte na podstawach prawdy i szacunku dla drugiego człowieka, z każdym dniem sprawowania posługi apostolskiej umacniały jego moralny autorytet, niepowtarzalne i jedyny tak wyrazisty w świecie targanym konfliktami i nękanym strachem przed terroryzmem. Dlatego o audiencje u takiego papieża zabiegały najważniejsze osobistości-prezydenci i premierzy państw, koronowane głowy, przywódcy wszystkich liczących się organizacji międzynarodowych . W watykańskich apartamentach rozwiązanie znajdowały problemy, których nie udawało się załatwić przez wiele lat.

Załączniki:
Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy