profil

satysfakcja 70 % 83 głosów

Dziedziczenie mendlowskie

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

Dziedziczenie mendlowskie Terminologia genetyczna Gen ? odcinek DNA o określonej sekwencji nukleotydowej odpowiedzialny za wytworzenie danego polipeptydu; zajmuje określone miejsce ? locus? w chromosomie i jest najmniejszą jednostką dziedziczności. Allel ? alternatywna forma danego genu zajmująca to samo ?locus? w chromosomie homologicznym. Allele danej pary wzajemnie wykluczają się w gametach (zgodnie z I prawem Mendla. Allele wielokrotne ? alternatywne formy danego genu zajmujące to samo ?locus? w chromosomie, wzajemnie wykluczające się w gametach i występujące w danej populacji w liczbie wiekszej niż 2 (np. geny wyznaczające antygeny układu grupowego krwi AB0). Geny nie alleliczne ? geny zajmujące różne miejsca ? ?locji? w chromosomie Homozygota ? osobnik, u którego dana cecha wyznaczona jest parą idetycznych alleli (aa lub AA). Heterozygota ? osobnik, u którego dana cecha wyznaczona jest parą różnych alleli (Aa). Hemizygota ? osobnik, u którego dana cecha wyznaczona jest tylko jednym allelem (dotyczy wszystkich genów zlokalizowanych na chromosomach płciowych X lub Y w układzie XY). Fenotyp ? zespół cech ujawniających się na zewnątrz (np. kolor oczu, kształt nosa itp.) Genotyp ? zespół genów określający dane cechy (np. Aa, Bb). Geny letalne ? geny które w układzie homozygotycznym wywołują Śmierć układu, a w układzie hemizygotycznym ograniczają jego żywotność (efekt subletalny) Przykładem takiego genu jest gen hemofilii, który w układzie homozygoty recesywnej wywołuje śmierć zarodka. Plejotropia ? dany gen warunkuje więcej niż jedną cechę np. gen L determinuje dwa układy grupowe krwi MN i Ss. Poligenia ? dana cecha warunkowana jest kilkoma parami genów nieallelicznych np. cechy ilościowe organizmu takie jak wzrost, kolor skóry, inteligencja, u zwierząt nośność kur, dojność krów. Proband ? osoba obarczona chorobą genetyczną Prawa Mendla Grzegorz Mendel sformułował dwa prawa, które w współczesnej wersji są następujące: I prawo czystości gamet : Geny wyznaczające daną cechę w gametach występują pojedynczo, czyli geny alleliczne wzajemnie wykluczają się w gametach np. Aa A a II prawo niezależnej segregacji czyli niezależnego dziedziczenia cech Geny wyznaczające daną cechę dziedziczą się niezależnie od genów wyznaczających inną cechę, czyli geny niealleliczne dziedziczą się niezależnie. Obecnie wiele cech dziedziczy się zgodnie z prawem Mendla. Należy jednak pamiętać o występujących odstępstwach od tych praw np. dziedziczenie sprzężone (różne pary genów nieallelicznych na tej samej parze chromosomów dziedziczą się razem).

Autor wyprawa1
Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy zobacz wszystkie
27.2.2010 (17:33)

@mati_s bardzo dobra praca , znalazłem wszystko co potrzebowałem :)Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.