profil

Andragogika

drukuj
satysfakcja 63 % 89 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Andragogika ? to teoria edukacji dorosłych obejmująca wiedzę w zakresie szeroko pojmowanej oświaty dorosłych.
Podmiotem badań andragogiki są:
Procesy edukacyjne ludzi dorosłych oraz osób starych, odnoszące się do kształcenia, kierowania rozwojem, kształtowania osobowości, uczenia się i włączenia człowieka dorosłego w życie społ., samokształcenia, wychowania, samowychowania.
Zadania andragogiki:
Badanie przebiegu procesów wychowawczych w tej fazie życia, wykrywanie związków i zależności między zjawiskami wychowawczymi, formułowanie wniosków n.t. prawidłowości przebiegu procesów wychow., wyjaśnianie tych związków i zależności, dostarczanie wiedzy na temat racjonalnego przekształcania rzeczywistości wychowawczej, ustalania celów i zasad edukacji dorosłych w związku z rozwojem społeczno-ekonomicznym społeczeństwa, wytaczanie metod realizacji celów wychowawczych.
Działy: andragogika ogólna, teorie wychowania dorosłych, dydaktyka dorosłych, andragogika edukacji kulturalnej, andragogika porównawcza, historia oświaty dorosłych i myśli andragogicznej.
Andragogika ogólna zajmuje się: edukacją dorosłych, ogólną charakterystyką andragogiki, jej strukturą, cele edukacji dorosłych, metodologią badań i filozoficzną problematyką wychowania dorosłych, zajmuje się innymi działami które jeszcze się nie usamodzielniły, naogólnieniem wyników pozostałych działów.
Funkcje andragogiki ogólnej:
1. Kontrolna- pozwala na ocenę osiągniętych wyników, formułuje wnioski, sprawdza wyniki.
2. Inspiracyjna- polega na uzyskiwaniu z punktu widzenia dorosłych wzajemnych związków między elementami istniejącej wiedzy o człowieku dorosłym
3. Kodyfikacyjna ? podstawia aktualną wiedzę z zakresu badań z poszczególnych działów andragogiki osiągnięcia odrębnych dyscyplin naukowych
4. Diagnostyczna- diagnoza potrzeb, możliwości wychowania dorosłych
5. Organizacyjna ? warunki organizacji realizacji procesów wych.
6. Wyjaśniająca- wyjaśnienie procesów rozwoju i kształcenia osobowości człowieka dorosłego
Dydaktyka dorosłych zajmuje się teorią: nauczania, kształcenia, samokształcenia dorosłych.
W ramach tej teorii prowadzone są badania w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego, samokształcenia i popularyzacja wiedzy
Przedmiotem badań dydaktyki dorosłych są: systemy dydaktyczne, teorie doboru treści i metod kształcenia, system kształcenia zawodowego, praca i zawód jako wynik kształcenia zawodowego dorosłych, proces kształcenia zawodowego, sylwetka zawodowego nauczyciela dorosłych.
Dydaktyki szczegółowe w dydaktyce dorosłych 10 systemów: dydaktyka systemu kulturowo lekcyjnego, kształcenia za pomocą słowa pisanego, poglądowego kształcenia za pomocą TV filmu internatu, muzealnego, turystyki, samokształcenia, kół oświatowych, kształcenia zaocznego, eksternistycznego, kształcenia za pomocą słowa żywego.

Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: andragogika.doc
(0) Brak komentarzy
Typ pracy