profil

Faszyzm Włoski- Doktryna i jej realizacja w polityce wewnętrznej i zagranicznej

drukuj
satysfakcja 69 % 44 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Cios Adrian Politologia I Roku Gr I: PWSZ Zamość 2007/2008
FASZYZM
WE
WŁOSZECH (1922-1945)

Spis treści


1. Sytuacja Włoch po I wojnie światowej ...................................
2. Benito Mussolini. Narodziny partii faszystowskiej.................
3. „Marsz na Rzym”. . Rządy faszystowskie................................
4. Faszyści a Kościół .................................................................
5. Polityka zagraniczna Włoch faszystowskich.........................
ROZDZIAŁ I

Sytuacja Włoch po I wojnie światowej.

Euforia zwycięstwa szybko minęła. W kwietni 1919 r. premier V. Orlando
i minister spraw zagranicznych G. Sonnino opuścili konferencję pokojową
w Paryżu na znak protestu przeciw małemu zrozumieniu dla interesów Włoch ze strony innych mocarstw.
W Paryżu traktowano Włochy jako państwo drugiego rzędu z którym nie ma potrzeby się liczyć przy dzieleniu kolonii i ustanawianiu nowych granic
w Europie. Sojusznicy (Wielka Brytania i Francja) nie wypełniły zobowiązań traktatu londyńskiego na mocy którego Włochy wystąpiły z trójprzymierza
(9 V) i zobowiązały się w ciągu miesiąca rozpocząć działania zbrojne przeciw państwom centralnym. Obiecano Włochom pewne nabytki terytorialne. Po wojnie miały otrzymać południowy Tyrol, Triest, Gradiskę, Gorycję, Dalmację, część Albanii, Dodekanez i kilka mniejszych wysp na wybrzeżu dalmatyńskim. Włochy uzyskały również obietnicę uczestniczenia w przyszłym podziale kolonii.
Niedotrzymanie słowa przez sojuszników rozbudziły w społeczeństwie uczucie rozczarowania i oziębienie stosunków dyplomatycznych. Narodził się mit ,,okaleczonego zwycięstwa” ponieważ Włochom przyznano tylko:
południowy Tyrol, Triest, część floty austro-węgierskiej oraz obietnice odszkodowań ze strony Niemiec w wysokości 15 milionów franków i dostawy węgla przez okres wielu lat.
Niezadowolenie społeczeństwa było jeszcze większe, ponieważ kraj pogrążony był w nędzy, lir tracił na wartości, był deficyt budżetowy, kryzys gospodarczy nie rokował nadziei na poprawę. Wieś ubożała, ziemia była wyjałowiona na skutek niewłaściwych metod uprawy, a w wielu rejonach leżała odłogiem. Rosły nastroje pesymizmu. Jeszcze w 1915 r. ówczesny premier Salandra obiecał chłopom żołnierzom przeprowadzenie reformy rolnej. W wielu miejscowościach dochodziło do wystąpień, w czasie których chłopi domagali się podziału ziemi i przeprowadzenia reform.
W miastach rosły koszty utrzymania, spekulanci bogacili się, powstawały dysproporcje w poziomie życia biednych i bogatych. Robotnicy mieli poparcie w partii socjalistycznej, która po wojnie liczebnie wzrosła.

Załączniki:
Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy