profil

Globalizacja gospodarki.

drukuj
satysfakcja 59 % 67 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Globalizacją gospodarki możemy nazwać tworzenie gospodarki światowej, w której istnieje swobodna możliwość przepływu dóbr, usług oraz czynników wytwórczych. Gospodarcza zależność między krajami widoczna była już w czasie krachu giełdowego w 1929 na Wall Street, kiedy nastąpiło powszechne załamanie. Obecnie struktura ekonomiczna świata jest jeszcze bardziej skomplikowana, a wielość i siła więzi stanowi o konieczności wspólnego rozwiązywania problemów.
Od lat 90., w związku z likwidacją odrębnego systemu państw socjalistycznego i reformami gospodarczymi w Chinach można mówić o upowszechnianiu się wspólnego modelu gospodarczego, co przyspiesza proces globalizacji. Jego podstawowymi czynnikami są:
światowy system walutowy,
rozwój struktur integracji gospodarczej,
rozrost transnarodowych korporacji, międzynarodowych firm,
tworzenie i umacnianie organizacji współtworzących ład gospodarczy w skali światowej.

Globalizacja gospodarki może z jednej strony dawać szanse związane z większą otwartością gospodarek, wyrównywaniem różnic rozwojowych, poczuciem wspólnoty interesów, z drugiej zaś czyni narodowe gospodarki wrażliwymi na każde załamanie na rynkach światowych, jak krach finansowy, recesja, kryzysy strukturalne, wzrost bezrobocia itp.

Proces globalizacji dotyczy gospodarki światowej, stosunków międzynarodowych oraz kultury. Po roku 1989 również Polska podlega procesom globalizacji, o czym świadczy korzystanie z pomocy Banku Światowego i MFW. Uzyskiwane fundusze mają być przeznaczone na polepszenie jakości nauczania, likwidację dysproporcji między szkołami miejskimi i wiejskimi, polepszenie infrastruktury drogowej, wsparcie reformy służby zdrowia, reformę górnictwa węglowego oraz aktywizację obszarów rolnych. Warunkiem uzyskania pomocy jest między innymi przeznaczenie części otrzymanych funduszy na likwidację barier administracyjnych utrudniających uzyskiwanie środków finansowych z innych źródeł, na przykład z Unii Europejskiej.
Globalizacja gospodarki jest również efektem działalności Światowej Organizacji Handlu (WTO). Ustalenia tejże organizacji wprowadzają ujednolicone standardy dotyczące międzynarodowej wymiany handlowej. Polska chroni swój rynek przed zaniżonymi cenami towarów, ale także polscy eksporterzy są przedmiotem postępowań antydumpingowych (dumping – ceny towarów poniżej kosztów produkcji).
Ważną rolę w procesie integrowania gospodarki światowej odgrywają państwa zrzeszone w Organizacji Współpracy i Rozwoju Gospodarczego, oraz najbogatsze kraje świata czyli grupa G-8 (Stany Zjednoczone, Japonia, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Kanada, Włochy i Rosja).
Proces globalizacji oznacza aktywizację rynków kapitałowych i pieniężnych.

Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: globalizacja_gospodarki..doc
(0) Brak komentarzy
Typ pracy