profil

satysfakcja 36 % 544 głosów

Program nauczania dla klasy 4.

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

Skala i plan uczeń kreśli prostokąty i okręgi w skali uczeń oblicza długości odcinków w skali lub w rzeczywistości uczeń oblicza skalę Ułamki zwykłe 19.Równość ułamków uczeń odczytuje współrzędne ułamków na osi liczbowej uczeń podaje liczbę przez którą podzielono lub pomnożono licznik i mianownik jednego ułamka aby otrzymać drugi uczeń uzupełnia brakujący licznik lub mianownik w równościach ułamków zwykłych uczeń zapisuje ułamki w postaci nieskracalnej 20.Porównywanie ułamków uczeń rozwiązuje zadania z zastosowaniem porównywania ułamków 21.Liczby mieszane uczeń zaznacza na osi liczbowej i odczytuje z niej liczby mieszane 22.Ułamki właściwe i niewłaściwe uczeń zna algorytm zamiany liczb mieszanych na ułamki niewłaściwe uczeń zamienia liczby mieszane na ułamki niewłaściwe uczeń zaznacza ułamki właściwe i niewłaściwe na osi liczbowej 23.Ułamek jako wynik dzielenia uczeń zna sposób wyłączania całości oraz robi to uczeń umie przedstawiać ułamki zwykłe w postaci ilorazu liczb naturalnych Działania na ułamkach zwykłych 24.Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych uczeń odejmuje ułamki od całości uczeń rozwiązuje zadania na porównywanie różnicowe 25.Mnożenie ułamków przez liczby mieszane uczeń zna sposób mnożenia liczb mieszanych przez liczby naturalne oraz robi to uczeń powiększa liczby mieszane n razy uczeń rozwiązuje zadania tekstowe do tego tematu 26.Obliczanie ułamka danej liczby uczeń zna sposób obliczania ułamka danej liczby oraz robi to uczeń rozwiązuje zadania tekstowe do tego tematu Ułamki dziesiętne 27.Cyfry po przecinku uczeń rozumie pojęcie zer nieistotnych po przecinku uczeń zapisuje ułamki z pominięciem zer nieistotnych 28.Porównywanie ułamków dziesiętnych uczeń porządkuje ułamki dziesiętne oraz porównuje je Działania na ułamkach dziesiętnych 29.Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych uczeń oblicza wartości prostych wyrażeń aryt. z uwzględnieniem kolejności działań i nawiasów uczeń rozwiązuje zadania tekstowe do tematu uczeń rozwiązuje zadania tekstowe na porównywanie różnicowe 30. Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10,100, 1000 uczeń wykonuje te działania, powiększa lub pomniejsza te ułamki 10, 100, 1000 razy uczeń rozwiązuje zadania tekstowe do tematu Pola figur 31.Jednostki pola i pole prostokąta uczeń oblicza długość boku kwadratu mając jego pole uczeń oblicza długość boku prostokąta mając jego pole i jeden bok 32.Zależności między jednostkami pola uczeń zamienia gruntowe jednostki pola oraz porównuje pola wyrażone różnymi jednostkami Prostopadłościany i sześciany 33.Opis prostopadłościanu uczeń wskazuje ściany i krawędzie prostopadłe i równoległe uczeń przedstawia rzut prostopadłościanu na płaszczyznę uczeń oblicza sumę krawędzi prostopadłościanu i sześcianu uczeń oblicza długość krawędzi sześcianu znając sumę jego wszystkich krawędzi 34.

Autor buzia02o
Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (18) Brak komentarzy zobacz wszystkie
7.9.2011 (17:35)

poker wam wszystkim xd

27.4.2011 (19:58)

dobra gdzie te sciagi niechce mi sie liczyc

28.1.2011 (13:03)

wejdzie tez na ALEGRRO

28.1.2011 (13:02)

WEJDZIE NA WULKIWERNIA bedzie tam wszystko co napiszecie a pojawi ci sie to wszystko na ekranie wejdzie i to szybko..

28.1.2011 (12:59)

dodajcie mnożenie dzielenie i weryfikujcie na .SCIAGA pl.Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.