profil

satysfakcja 36 % 545 głosów

Program nauczania dla klasy 4.

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

Wzajemne położenie prostych i odcinków na płaszczyźnie uczeń rozumie pojęcia prostych i odcinków równoległych i prostopadłych uczeń umie kreślić na papierze w kratkę powyższe odcinki i proste uczeń rozpoznaje powyższe położenia 17.Kreslenie i mierzenie odcinków uczeń zna jednostki długości uczeń rozumie możliwość stosowania różnorodnych jednostek długości uczeń mierzy odcinki oraz kreśli odcinki o danej długości 18.Kąty uczeń zna pojęcie kąta (prosty, ostry, rozwarty) uczeń rozróżnia i kreśli poszczególne kąty 19.Mierzenie kątów uczeń zna jednostkę miary kąta uczeń mierzy kąty w skali stopniowej Prostokąty i koła 20.Prostokąty i kwadraty uczeń zna pojęcia kwadratu i prostokąta uczeń kreśli te figury o podanych wymiarach na papierze w kratkę uczeń wyróżnia spośród figur prostokąty i kwadraty uczeń kreśli przekątne prostokąta i kwadratu uczeń wskazuje równoległe i prostopadłe boli prostokąta 21.Obwody prostokątów i kwadratów uczeń zna sposób obliczania obwodu prostokąta i kwadratu i oblicza go 22.Koła i okręgi uczeń zna pojęcie koła i okręgu i ich elementów oraz potrafi je wskazać uczeń kreśli koło i okrąg o danym promieniu Ułamki zwykłe 23.Połówki, ćwiartki, ósme części uczeń zna jednostki monetarne, masy i długości, pojęcie i budowę ułamka zwykłego uczeń rozumie pojęcie ułamka jako wyniku podziału całości na równe części uczeń umie słownie zapisać ułamek uczeń stosuje odpowiedniości; dzielna – licznik, dzielnik – mianownik, kreska ułamkowa – znak dzielenia 24.Porównywanie ułamków uczeń umie porównać ułamki o jednakowych mianownikach 25.Liczby mieszane uczeń zna pojęcie liczby mieszanej i umie ja słownie zapisać 26.Ułamek jako wynik dzielenia uczeń zna pojęcie ułamka jako wyniku dzielenia dwóch liczb naturalnych Działania na ułamkach zwykłych 27.Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych uczeń zna sposób dodawania i odejmowania ułamków o jednakowych mianownikach uczeń umie dodawać i odejmować ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach 28.Mnożenie ułamków przez liczby naturalne uczeń zna sposób mnożenia oraz mnoży ułamki zwykłe przez liczby naturalne Ułamki dziesiętne 29.Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych uczeń zna algorytm dodawania i odejmowania pisemnego tych ułamków uczeń dodaje i odejmuje pisemnie ułamki dziesiętne Pola figur 30.Co to jest pole figury? uczeń zna pojęcie kwadratu jednostkowego uczeń rozumie pojęcie pola jako liczby kwadratów jednostkowych 31.Jednostki pola. Pole prostokąta. uczeń zna jednostki pola oraz algorytm obliczania pola prostokąta i kwadratu uczeń oblicza pole prostokąta i kwadratu z zastosowaniem liczb naturalnych Prostopadłościany i sześciany 32.Opis prostopadłościanu uczeń zna pojęcie prostopadłościanu i wyróżnia go spośród brył Wymagania podstawowe na stopień dostateczny Liczby i działania 1.

Autor buzia02o
Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (18) Brak komentarzy zobacz wszystkie
7.9.2011 (17:35)

poker wam wszystkim xd

27.4.2011 (19:58)

dobra gdzie te sciagi niechce mi sie liczyc

28.1.2011 (13:03)

wejdzie tez na ALEGRRO

28.1.2011 (13:02)

WEJDZIE NA WULKIWERNIA bedzie tam wszystko co napiszecie a pojawi ci sie to wszystko na ekranie wejdzie i to szybko..

28.1.2011 (12:59)

dodajcie mnożenie dzielenie i weryfikujcie na .SCIAGA pl.Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.