profil

Program nauczania dla klasy 4.

drukuj
satysfakcja 37 % 614 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Dzielniki liczb naturalnych
uczeń zna pojęcie dzielnika liczby naturalnej
Proste, odcinki, kąty
15.Prosta, półprosta, odcinek, łamana
uczeń zna podstawowe figury geometryczne
uczeń rozumie powyższe pojęcia
uczeń rozpoznaje i kreśli podstawowe figury geometryczne
16.Wzajemne położenie prostych i odcinków na płaszczyźnie
uczeń rozumie pojęcia prostych i odcinków równoległych i prostopadłych
uczeń umie kreślić na papierze w kratkę powyższe odcinki i proste
uczeń rozpoznaje powyższe położenia
17.Kreslenie i mierzenie odcinków
uczeń zna jednostki długości
uczeń rozumie możliwość stosowania różnorodnych jednostek długości
uczeń mierzy odcinki oraz kreśli odcinki o danej długości
18.Kąty
uczeń zna pojęcie kąta (prosty, ostry, rozwarty)
uczeń rozróżnia i kreśli poszczególne kąty
19.Mierzenie kątów
uczeń zna jednostkę miary kąta
uczeń mierzy kąty w skali stopniowej
Prostokąty i koła
20.Prostokąty i kwadraty
uczeń zna pojęcia kwadratu i prostokąta
uczeń kreśli te figury o podanych wymiarach na papierze w kratkę
uczeń wyróżnia spośród figur prostokąty i kwadraty
uczeń kreśli przekątne prostokąta i kwadratu
uczeń wskazuje równoległe i prostopadłe boli prostokąta
21.Obwody prostokątów i kwadratów
uczeń zna sposób obliczania obwodu prostokąta i kwadratu i oblicza go
22.Koła i okręgi
uczeń zna pojęcie koła i okręgu i ich elementów oraz potrafi je wskazać
uczeń kreśli koło i okrąg o danym promieniu
Ułamki zwykłe
23.Połówki, ćwiartki, ósme części
uczeń zna jednostki monetarne, masy i długości, pojęcie i budowę ułamka zwykłego
uczeń rozumie pojęcie ułamka jako wyniku podziału całości na równe części
uczeń umie słownie zapisać ułamek
uczeń stosuje odpowiedniości; dzielna – licznik, dzielnik – mianownik, kreska ułamkowa – znak dzielenia
24.Porównywanie ułamków
uczeń umie porównać ułamki o jednakowych mianownikach
25.Liczby mieszane
uczeń zna pojęcie liczby mieszanej i umie ja słownie zapisać
26.Ułamek jako wynik dzielenia
uczeń zna pojęcie ułamka jako wyniku dzielenia dwóch liczb naturalnych
Działania na ułamkach zwykłych
27.Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych
uczeń zna sposób dodawania i odejmowania ułamków o jednakowych mianownikach
uczeń umie dodawać i odejmować ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach
28.Mnożenie ułamków przez liczby naturalne
uczeń zna sposób mnożenia oraz mnoży ułamki zwykłe przez liczby naturalne
Ułamki dziesiętne
29.Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych
uczeń zna algorytm dodawania i odejmowania pisemnego tych ułamków
uczeń dodaje i odejmuje pisemnie ułamki dziesiętne
Pola figur
30.

Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (18) Brak komentarzy
7.9.2011 (17:35)

poker wam wszystkim xd

27.4.2011 (19:58)

dobra gdzie te sciagi niechce mi sie liczyc

28.1.2011 (13:03)

wejdzie tez na ALEGRRO