profil

/

Zadania Prace

Powstanie państwa polskiego

drukuj
satysfakcja 62 % 13 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1. Plemiona polskie.
Na ziemiach polskich między Bałtykiem a Karpatami wyróżnić można następujące plemiona: Wiślanie, plemiona śląskie, Polanie, Mazowszanie, Pomorzanie, Lędzinie, Goplanie. Granice między nimi wyznaczały zabagnione doliny rzek lub rozległe puszcze.
2. Państwa Wiślan i Polan.
Nad górną Wisłą doszło do zjednoczenia dość znacznych terenów. Ośrodki tego państwa stanowiła Wiślica i Kraków, a na wschodzie miało on sięgać po Bug i Styr. Władca tego państwa został później pokonany przez księcia Wielkomorawskiego Świętopełka, potem został ochrzczony i terytorium jego państwa zostało włączone do Księstwa Wielkomorawskieo. Na początku X w ziemia Wiślan znalazła się w zależności od Czechów.
O państwie polan jest mało wiadomości. Wiadomo tylko że ich władca Mieszko toczył w 963 r walki o dolną Odrę z Wieletami.
3. Państwo Mieszka.
Mieszko był pierwszym historycznie poświadczonym władcą Polski. Podporządkowywał on Polanom inne plemiona drogą podbojów. W momencie chrztu władza Mieszka rozciągała się na ziemie Wielkopolski, Kujaw Mazowsza i częściowo Pomorza. Bitwa pod Cedynią w 972 r przesądziła o zdobyciu przez Mieszka władzy nad Pomorzem Zachodnim. Pod koniec jego życia w granicach państwa polskiego znalazł się również Śląsk, a po jego śmierci ziemia Wiślan z Krakowem. Polska w 1000 r miała około miliona ludności i 250 tys. Km2 obszaru. Zaludnienie było bardzo nierównomierne. Tereny zagospodarowane przez ludność stanowiły 1/3 terytorium Polski. Centrum polityczne państwa stanowiła ziemia Polan z głównymi grodami: Gnieznem, Poznaniem, Ostrowem Lednickim, Gieczem.
4. Chrzest Polski.
Bardzo ważną decyzją Mieszka było przyjęcie chrztu. Mogło ono zapewnić państwu miejsce wśród państw Europy chrześcijańskiej, zabezpieczyć przed przymusową chrystianizacją, a także przyczynić się do jego wewnętrznego zespolenia. Aby uchronić się od bezpośredniego podporządkowania ziem polskich niemieckim placówkom misyjnym, utworzonym na pograniczu niemiecko-słowiańskim, Mieszko I zdecydował się w 965 r na przymierze z Czechami i na ślub z księżniczką Dobrawą, a w 966 r na przyjęcie chrztu. Najpierw ochrzcił się sam książę i jego bezpośrednie otoczenie, natomiast chrystianizacja społeczeństwa trwała kilka wieków. Pierwszym biskupem został w 968 r rezydujący w Poznaniu Jordan. Jako państwo chrześcijańskie Polska została zaliczona do społeczności chrześcijańskiej, a jej władca traktowany był na równi z innymi książętami. Chrzest wzmocnił pozycję Mieszka w stosunkach z Niemcami.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
27.7.2006 (14:18)

Praca konkretna, ale za bardzo ogolnikowa. Poza tym powstawanie państwa polskiego to nie tylko plemiona słowiańskie i Mieszko I. Ja skończyłabym ją dopiero na Bolesławie Krzywoustym.
I mam dziwne wrażenie, że gdzieś już to czytałam. W jakiejś książce ..Zadania z Historii
Domis_1231 rozwiązane zadanie
Historia 10 pkt wczoraj o 17:05

1. Kiedy Piotr zrozumiał, że źle postąpił zapierając się Jezusa?  2. Kiedy Bóg odpuszcza nam nawet najcięższy grzech?  Proszę o pełne...

Rozwiązań 1 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 1 z 2
Rozwiązuj

asia1234543210 rozwiązanych zadań
Historia 10 pkt 5.3.2015 (20:54)

9. Uzupełnij brakujące informacje. ................ r. – objęcie władzy przez królową ......................................... 1374 r. – wydanie...

Rozwiązań 1 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 1 z 2
Rozwiązuj

asia1234543210 rozwiązanych zadań
Historia 10 pkt 5.3.2015 (20:54)

7. Kto władał Polską, gdy Europę Zachodnią dziesiątkowała czarna śmierć? ............................................ 8. Wymień czterech...

Rozwiązań 1 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 1 z 2
Rozwiązuj

asia1234543210 rozwiązanych zadań
Historia 10 pkt 5.3.2015 (20:52)

Poniższy tekst to fragment historii pewnego państwa sąsiadującego z Polską w średniowieczu. Początki tego państwa sięgają lat 20. XIII w. W...

Rozwiązań 1 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 1 z 2
Rozwiązuj

asia1234543210 rozwiązanych zadań
Historia 10 pkt 5.3.2015 (20:51)

1. Za panowania Władysława Łokietka zmieniła się polityka Polski względem jednego z sąsiadów. Choć zawarty wówczas sojusz nie spełnił pokładanych w...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Masz problem z zadaniem?

Tu znajdziesz pomoc!
Wyjaśnimy Ci krok po kroku jak
rozwiązać zadanie.

Zadaj pytanie Zaloguj się lub załóż konto

Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.