profil

Wyznaczniki (determinanty) chodu

drukuj
satysfakcja 80 % 72 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

WYZNACZNIKI (DETERMINANTY) CHODU
? Wyznaczniki chodu prawidłowego:
- wyróżniamy 6 determinant chodu
- trzy z nich dotyczą zmiany położenia miednicy i stawów biodrowych
- dwa zakresu ruchu w stawach kolanowych
- jeden stawów skokowo-goleniowych
- są to wyznaczniki kinematyczne
- dotyczą chodu po gładkiej poziomej płaszczyźnie
1. Skręty miednicy w płaszczyźnie poziomej
- określenie prawidłowego ustawienia miednicy i stawów biodrowych w płaszczyźnie poprzecznej w fazie podwójnego podparcia
- w chwili wysunięcia nogi wykrocznej do przodu miednica podąża za ruchem i wysuwa swą wykroczna stronę nieco do przodu
- wykazuje ona skręt w płaszczyźnie poziomej około 4 do przodu i 4 do tyłu
- ruch odbywa się w obu biodrach
- na skutek ruchów miednicy udo nogi wykrocznej ? rotacja zewnętrzna, udo nogi podpierającej w rotacji wewnętrznej
- skręcanie się miednicy wydłuża krok
2. Pochylenie miednicy w płaszczyźnie czołowej
- określa ustawienie miednicy i stawów biodrowych w płaszczyźnie czołowej
- podczas chodu miednica (w warunkach prawidłowych) ustawia się lekko ukośnie, opadając w stronę kończyny przenoszonej
- staw biodrowy kd. podporowej ? ustawiony w przywiedzeniu
- staw biodrowy kd. przenoszonej ? ustawiony w identycznym odwiedzeniu
- miednicę przed większym opadaniem w kierunku kończyny przenoszonej zabezpiecza napięcie mięśnia pośladkowego średniego po stronie przeciwnej
3. Ruchy boczne miednicy
- określa konieczność bocznych przemieszczeń miednicy w czasie chodu, wynikających z naprzemianstronnego obciążania kończyn dolnych
- miednica podąża w kierunku nogi podporowej
- ruchu boczne miednicy najbardziej widoczne są podczas wolnego chodu
- podczas biegu zostają całkowicie zniwelowane
- wykonywane są w odcinku lędźwiowym kręgosłupa i obu stawach biodrowych (przywodzenie odwodzenie rotacja)
- wielkość wychyleń bocznych miednicy jest osobniczo różna
4. Zgięcie w stawie kolanowym w fazie podporowej
- określa wielkość kąta zgięcia stawu kolanowego kończyny podporowej w fazie pełnego obciążenia
- musi on wynosić około 20
- w fazie podporu gdy pięta styka się z podłożem kolano jest wyprostowane

/> - zaraz potem ulega zgięciu, aż stopa przyłoży się podeszwą do podłoża
- zaraz po okresie pełnego obciążenie stopy znowu następuje gwałtowny wyprost stawu kolanowego
- zgięcie stawu kolanowego w chwili gdy masa ciała przenosi się do przodu ponad nogą podporową, redukuje wysokość środka ciężkości
5. Skrócenie czynnościowe kończyny w fazie przenoszenia
- określa wymaganą wielkość skrócenia czynnościowego kończyny dolnej w fazie przenoszenia
- kończyna przenoszona powinna przemieszczać się do przodu dokładnie w płaszczyźnie strzałkowej przeprowadzonej przez staw biodrowy
- miednica po tej stronie jest lekko opuszczona
- skrócenie czynnościowe odbywa się we wszystkich trzech stawach
- największe jest w stawie kolanowym
- kolano zgina się zaraz po styku pięty z podłożem gdy kostki unoszą się zakreślając łuk ponad stępem oraz po raz drugi gdy pięta zaczyna się unosić a stopa przygotowuje się do odbicia
- aby chód mógł być prawidłowy, staw kolanowy musi mieć możliwość zgięcia do kąta 65 (w fazie przenoszenia)
6. Ruchy stopy i stawu skokowo-goleniowego w płaszczyźnie strzałkowej
- określa kątową wielkość zakresu ruchomości w stawach skokowo-goleniowych w płaszczyźnie strzałkowej, która jest potrzebna przy prawidłowym chodzie
- od 15 (W) do 20 (Z)
7. Izochronia
- polega na równym w czasie obciążaniu lewej i prawej kończyny dolnej
8. Izometria
- polega na wykonywaniu równej długości kroków prawą i lewą kończyną dolną
9. Izotonia
- polega na prawidłowej koordynacji ruchów kończyn górnych i tułowia z praca kończyn dolnych


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy