profil

Kontrowersje wokół zniesienia kary śmierci w Polsce.

drukuj
satysfakcja 20 % 5 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Problem kary śmierci jest wysoce kontrowersyjny w teorii prawa karnego. Kara śmierci jest najstarszą z kar i obok kar okaleczających stanowiła od niepamiętnych czasów główne narzędzie w walce z przestępczością. Jednak na początku należałoby wyjaśnić oba słowa.
Kara w prawie ? następstwo popełnienia czynu zabronionego. W prawie polskim kary są względnie oznaczone tzn. określone są górne granice ustawowego zagrożenia, karą może być grzywna, pozbawienie wolności (w tym dożywotnie), ograniczenie wolności.
Śmierć ? kres życia osobnika żywego, nieodwracalne ustanie wszystkich funkcji życiowych tak, że molekuły i struktury związane z życiem stają się zdezorganizowane i nie można ich odróżnić od podobnych molekuł w przyrodzie nieożywionej. W medycynie za moment śmierci uznano zatrzymanie oddychania oraz czynności serca. Rozwój mechaniczny pomocy medycznych powoduje, że obecnie za moment śmierci uważa się śmierć mózgu jako całości w wyniku ustania czynności pnia mózgu.
Historia zna wiele sposobów wykonywania kary śmierci. Przodowało w tej dziedzinie średniowiecze, kiedy uważano, że zastraszenie ogółu nie da się osiągnąć samym pozbawieniem życia, lecz dopiero przez wykonanie wyroku śmierci publicznie i w sposób zadający szczególne cierpienie skazanemu i budzący trwogę widzów.

Karę śmierci szeroko stosowaną w czasach feudalnych ograniczono znacznie zarówno, co do zakresu przestępstw, za które mogła być orzeczona, jak i do częstotliwości jej orzekania. Wykonywana publicznie była gorszącym widowiskiem, które nie działało odstraszająco, lecz wywoływało zdziczenie gawiedzi. Obecnie wykonuje się karę śmierci przeważnie w murach więzienia. Jako przykład więzienie w Greensville, gdzie przeprowadza się egzekucje. W niewielkim sterylnym pomieszczeniu stoi mocno sfatygowane krzesło elektryczne, a obok stoi stół w kształcie krzyża ze skórzanymi pasami i przyrząd do uśmiercania za pomocą zastrzyku. Skazaniec może sam wybierać i kiedy sam nie zdecyduje stosuje się zastrzyk. Ceratowa kurtyna z okienkiem zasłania obsługujących oba urządzenia przed widzami ? świadkami, którzy siedzą rzędami w dwóch przylegających, oddzielonych szybą pokojach: w jednym rodzina skazańca, prokurator, naczelnik więzienia, dziennikarze i tzw. przedstawiciele społeczności, w drugim osobno rodzina ofiary. Nad stołem zwisa mikrofon, do którego skazaniec może wygłosić ostatnie słowo. Jeden zastrzyk zatrzymuje pracę mózgu, potem drugi, trzeci... Wszystko trwa osiem, może dziesięć minut.

Od wszech czasów mordercy byli karani karą śmierci i likwidacja kary byłaby niesprawiedliwa w stosunku do tych wszystkich, którym w przeszłości została wymierzona. Kara śmierci, to nie jest mordowanie. Kara śmierci to ostrzeżenie: jak zamordujesz z premedytacją i nie wykażesz skruchy, to licz się z tym, ze możesz utracić życie.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Nauki