profil

Interpretacja dramatu Zofii Nałkowskiej pt. „Dom kobiet”

drukuj
satysfakcja 63 % 16 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Zofia Nałkowska ? jedna z najwybitniejszych wśród polskich pisarzy XX wieku. Jej pełne nazwisko to Zofia Gorzechowska, primo voto Rygier, z domu Nałkowska. Urodziła się w 1884 roku w Warszawie. Jej ojciec Wacław Nałkowski był znanym uczonym - geografem. Ukończyła prywatną pensję i tajny Uniwersytet Latający. Największą część swojej szerokiej wiedzy zyskała dzięki samokształceniu. W ciągu swojego życia była dwukrotnie mężatką. Mieszkała w okolicy Warszawy, w Kielcach, Krakowie, Grodnie i niedaleko Wilna. W okresie międzywojennym pracowała dla polskiego rządu, w Biurze Propagandy Zagranicznej. Przez lata była wiceprezesem polskiego PEN-Clubu, działała w Zarządzie Głównym Związku Literatów Polskich, była posłanką na sejm PRL. Brała udział w pracach Międzynarodowej Komisji do Badania Zbrodni Hitlerowskiej w Polsce ? efektem tej działalności były Medaliony ? zbiór opowiadań dokumentujących czas II wojny światowej. Pisarka zmarła w 1954 roku. Nałkowska debiutowała jako poetka ? mając 14 lat w "Przeglądzie tygodniowym" z 1898 roku wierszem Pamiętam. Wiersze swoje zamieszczała w warszawskich czasopismach, m.in. w modernistycznej "Chimerze". Szybko jednak porzuciła poezję dla prozy. Jej debiut prozatorski przypada na rok 1904, kiedy to ukazuje się jej powieść Lodowe pola (pierwsza z trylogii Kobiety) drukowana w "Prawdzie". Od połowy pierwszej dekady XX wieku publikowała swoje powieści ? Kobiety, Książę. Ich tematyka była silnie związana z nurtem młodopolskim ? było to najczęściej teoretyzowanie na tematy nie mające bliższych związków z rzeczywistym życiem. Z czasem jednak autorka zaczęła coraz większą wagę przywiązywać do strony psychologicznej człowieka, do ludzkich uczuć w różnych sytuacjach życiowych. Momentem zwrotnym w twórczości pisarki był czas pierwszej wojny światowej. Szczególne dążenie do poznania psychiki ludzkiej ujawniła Nałkowska w Charakterach ? cyklu szkiców, które kontynuowane były przez wiele lat ? pierwsze ukazały się w roku 1922, kolejne ? w 1948. Autorka została nagrodzona wieloma wyróżnieniami. Za swoje najsłynniejsze dzieło okresu międzywojennego ? Granicę otrzymała w 1936 roku Państwową Nagrodę Literacką. Powtórnie przyznano jej tę nagrodę w 1953. Otrzymała też Złoty Wawrzyn Polskiej Akademii Literatury.
Dom kobiet powstał jako pierwszy (w 1930 roku) z trzech napisanych przez Nałkowską dramatów. Jest dramatem utrzymanym w bardzo pesymistycznym tonie. Grany po wielokroć na scenach teatrów polskich i zagranicznych zdobył sobie trwałą pozycję w dramaturgii polskiej. Należy do serii dzieł pisarki stawiających problemy moralnej odpowiedzialności człowieka za losy innych ludzi, kwalifikacji czynów i uczuć lekkomyślnych, zadaje pytania o sens życia, możliwość całkowitej szczerości i przezwyciężenia ?ciemności?, jaką otoczony jest człowiek dla drugiego człowieka.

Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
19.1.2012 (02:13)

przecież to plagiat.

Typ pracy