profil

Studium indywidualnego przypadku

drukuj
satysfakcja 75 % 79 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

STUDIUM INDYWIDUALNEGO PRZYPADKU

Problem dotyczy choroby alkoholowej
I. Opis problemu
Karolina ma 40 lat, córkę- Ewę( 17 lat), syna Kamila( lat 10) obecnie nigdzie nie pracuje. Od 10 lat przebywa na rencie socjalnej. Mąż Karoliny zmarł 5 lat temu. Córka Ewa uczy się w Technikum Ekonomicznym. Sytuacja materialna rodziny jest niezbyt dobra, często rodzina korzysta ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej. Karolinę znam niemalże 20 lat i w ostatnim czasie zauważyłam niepokojące zmiany w jej zachowaniu. Chodzi tu, bowiem o problem alkoholizowania się, z jakim się ostatnio boryka. Ponadto często jest widywana w towarzystwie osób, które cieszą się w miejscowości nienajlepszą opinią. Problemy związane z nadużywaniem alkoholu zaczęły się pojawiać po śmierci męża. Rodzina Karoliny już wcześniej znana była z tego, iż,, lubią sobie wypić?, ale w ostatnim czasie problem ten znacznie się nasilił. Z rozmowy przeprowadzonej z wychowawcą Kamila wynika, iż Karolina już od dłuższego czasu nie interesuje się sytuacją szkolną swojego syna- bardzo rzadko jest widywana na wywiadówkach, kiedy spotyka wychowawcę poza terenem szkoły, to udaje, że go nie widzi. Kamil uczy się dobrze, często bierze udział w zawodach sportowych. Jednak zdaniem pedagoga szkolnego w ostatnim czasie bardzo się zmienił- jest bardzo cichy, zamknięty w sobie. Ponadto sama osoba Karoliny bardzo się zmieniła- bardzo wyszczuplała.Oprócz tego, od osób trzecich dowiedziałam się, iż w jej domu mają miejsce nawet tygodniowe libacje, które zwykle kończą się awanturami. Karolina jest wtedy bardzo agresywna w stosunku do swoich dzieci. Kiedy ostatnio z nią rozmawiałam doszłam do wniosku, że powoli zaczyna rozumieć ,że sobie nie radzi, ale nie chce obciążać nikogo swoimi kłopotami.

II. Charakterystyka choroby alkoholowej i proponowane formy pomocy według literatury
Zdaniem M. Bełzy alkoholizm jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych uzależnień na świecie. Na jego rozwój wpływa wiele indywidualnych i społecznych czynników ryzyka takich jak: predyspozycje dziedziczne, sytuacja rodzinna i zawodowa
, dostępność do alkoholu, cechy osobowości. O tym, że osoba jest na najlepszej drodze do uzależnienia może świadczyć: szukanie okazji do picia, ukrywanie go, brak odporności na namowy, lekceważenie krytyki i przestróg, wzrost tolerancji na alkohol. Uzależnienie od alkoholu ma charakter psychiczny i fizyczny.( Magdalena Bełza,, Psychologia
i Rzeczywistość? Nr 1/2004).
Wpływ alkoholizmu na rozwój dzieci
We współczesnej literaturze przedmiotu problem uzależnienia od alkoholu bywa często definiowany jako,, choroba rodziny?. Problem uzależnienia choćby jednego z członków rodziny wpływa negatywnie na pozostałych członków, a szczególnie na dzieci.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy