profil

Projekt badań marketingowych mających na celu określenie jakimi kryteriami kierują się klienci przy wyborze proszku do prania

drukuj
satysfakcja 74 % 60 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Spis treści

1. Wprowadzenie
2. Zakres badań
3. Metoda doboru próby, jej wielkość i charakterystyka
4. Szacunkowy kosztorys i harmonogram badań
5. Ankieta

1.Wprowadzenie
Celem tego badania jest przeprowadzenie badania marketingowego mającego odpowiedzieć na pytanie: jakimi kryteriami kierują się klienci przy wyborze proszku do prania. Jakie są ich oczekiwania i w jakim kierunku należy poszukiwać dalszych dróg rozwoju.


Hipotezy do zweryfikowania
Głównymi kryteriami klientów przy wyborze proszku do prania są:
? Świadomość społeczna spowodowana intensywną kampanią reklamową
? Skuteczność prania,
? Cena proszku,
? Rodzaj pakowania,
? Przyzwyczajenie do konkretnej marki proszku,
? Wydajność proszku,
? Dodatki w postaci:
o substancji zmiękczających wodę,
o substancji zachowujących kolory,
o substancji dbających o materiał,
o substancji dbających o przyjemny zapach.

2. Zakres badań

? przedmiotowy
Kryteria klientów w wyborze proszku do prania:
Substancje zmiękczające wodę stosuje się aby przedłużyć żywotność pralek automatycznych. Dodajemy substancje podtrzymujące kolory by dłużej były jak nowe. Dzięki substancją dbającym o materiał możemy dłużej cieszyć się naszymi ulubionymi częściami garderoby.
Natomiast substancja dbająca o przyjemne długotrwałe utrzymanie zapachu pozwolą na dłużej cieszyć miłym zapachem.

? podmiotowy
Badającymi podmiotami są kobiety powyżej 23 roku życia.

? czasowy
Badanie dotyczy półrocznego okresu użytkowania proszków przez klientów.
Ogólny program ankiety definiuje kierunek rozwoju na następne 2 -3 lat.

? przestrzenny

Ogólnopolski


3. Metoda dobru próby jej wielkość i charakterystyka.

W ankiecie brało udział 1000 losowo wybranych respondentów spełniających wcześniej ustalone kryteria dotyczących wieku i płci.

4. Szacunkowy kosztorys i harmonogram badań

Koszty badania marketingowego:
1. opracowanie ankiety pośredniej 500 zł
2. druk ankiety pośredniej 66 szt. x 1,50 zł/szt. = 99 zł
3. wysłanie ankiety pocztą do respondentów 40 zł
4. przetworzenie i opracowanie danych 500 zł
5. pozostałe koszty 2000 zł
Razem 3139 zł

Harmonogram badań
1) 5.I-25.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy