profil

Wczesne dzieciństwo.

drukuj
satysfakcja 60 % 5 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Wczesne dzieciństwo.

Rozwój spostrzegania
W życiu każdego człowieka wrażenie jest pierwszym etapem procesu percepcji. Polega na odzwierciedleniu pojedynczych cech bodźców. Dochodzi w nim do przetworzenia energii fizycznej bodźca w kody nerwowe, które są przenoszone do kory mózgowej. Można powiedzieć, że patrzymy oczami, słuchamy uszami, ale widzimy i słyszymy mózgiem. W większości sytuacji działają na nas jednak bodźce mające wiele cech. Dziecko patrząc na zabawkę widzi jednocześnie jej kolor, kształt, wielkość, obserwuje jej ruch.
Już dwumiesięczne niemowlę ma tendencję do łączenia bodźców różnej modalności. Na przykład odwraca wzrok w kierunku dźwięku, obserwując zabawkę słucha głosu matki itp. O spostrzeganiu mówimy, więc wtedy, gdy odzwierciedlamy złożone cechy bodźców.
W chwili urodzenia podejmują swoje funkcje podstawowe systemy percepcyjne. Jednak nie od razu potrafimy spostrzegać.
Pierwszym warunkiem prawidłowej percepcji jest doskonalenie się niedojrzałych jeszcze w momencie urodzenia, organów zmysłowych.
Noworodek przejawia dużą wrażliwość na bodźce działające na narząd równowagi i na bodźce smakowe, preferując smak słodki, a reagując negatywnie na smak słony, gorzki i kwaśny. Dobrze rozwinięty jest też węch i dotyk noworodka.
W toku rozwoju wzrasta wrażliwość naszych systemów sensorycznych. Doskonalenie organów zmysłowych zachodzi w miarę ich ćwiczenia dzięki aktywności dziecka.
Drugim, poza doskonaleniem organów zmysłowych, warunkiem spostrzegania jest zdobywanie doświadczenia, dzięki któremu spostrzegane obiekty mają określony sens i znaczenie.

Charakterystyczne cechy spostrzegania u dziecka
Podstawową umiejętnością w rozwoju spostrzegania jest zdolność skupiania wzroku na przedmiocie. Taką zdolność obserwuje się pod koniec drugiego tygodnia życia.
Po upływie trzech tygodni życia można już zauważyć podążanie wzrokiem także w płaszczyźnie pionowej. Około czwartego miesiąca życia zdolność fiksowania wzroku zbliżą się do poziomu posiadanego przez dorosłych.
Między 3 a 5 miesiącem życia rozwija się spostrzeganie głębi, dzięki zsynchronizowaniu w korze mózgowej informacji z obu oczu. Także w 3 miesiącu dzieci rozróżniają cztery podstawowe barwy preferując barwę żółtą i czerwoną w stosunku do zielonej i niebieskiej.
Twarz matki rozróżniają już niemowlęta 3 miesięczne, a u 4 miesięcznych można zauważyć inne reakcje na twarze znane w porównaniu z obcymi. U niemowląt 5 miesięcznych mogą wystąpić wyraźne reakcje lękowe w odniesieniu do obcych osób.
Typową cechą percepcji u małego dziecka jest synkretyzm. U niemowląt polega to na nie rozróżnianiu przedmiotów występujących razem, czyli na braku umiejętności wyodrębniania obiektów z tła.

Przydatna praca? Tak Nie
Podobne prace:
Wersja ściąga: wczesne_dzieciństwo..doc
(0) Brak komentarzy