profil

Twórcze Rozwiązywanie Problemów

drukuj
satysfakcja 67 % 15 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

TRoP.....
Twórcze
Rozwiązywanie Problemów
Edward Nęcka

Książka napisana została w 1994 roku przez Edwarda Nęcke profesora psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, który zajmuje się badaniami nad myśleniem twórczym i inteligencja człowieka. Dotychczas wydał dwie książki z zakresu psychologii twórczości (Proces twórczy i jego ograniczenia - 1987 oraz Trening twórczości- 1989). TRoP, czyli Twórcze Rozwiązywanie Problemów jest trzecią pozycja z tej serii. W związku z drugim obszarem zainteresowań naukowych autora ukazała się niedawno książka Pt. Inteligencja i procesy poznawcze-1994. Edward Nęcka opublikował ponadto kilkadziesiąt artykułów naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych. Publikował też prace popularno- naukowe, min. W Problemach, Wiedzy i Życiu, Businessman Magazynie i Twoim Stylu.
TRoP to recepta na twórcze pomysły. Sformułowano ją na podstawie analizy kilkuset sesji rozwiązywania problemów w grupach twórczego myślenia. System TRoP jest osadzony w teorii procesu twórczego, ale zawiera praktyczne wskazówki ułatwiające dostrzeganie problemu zdefiniowanie go, a następnie- wytworzenie twórczych, oryginalnych pomysłów. Nadaje się do zastosowania w przemyśle administracji, reklamie nauce i edukacji. Ksiązka przeznaczona jest dla uczniów, studentów, ludzi biznesu, nauczycieli, inżynierów, projektantów, wynalazców i twórców reklam. Skorzystają z niej wszyscy, którzy interesują się twórczym myśleniem i niekonwencjonalnym rozwiązywaniem problemów.
Książka podzielona jest na trzy części. Część pierwsza to Tropy Teoretyczne znajdują się w tej części cztery Tropy, czyli pod rozdziały. TRoP pierwszy opowiada o podstawowych pojęciach i założeniach. Podzielony jest na punkty A w którym znajdziemy wyjaśnienie takich pojęć jak: twórczość, heurystyka, problem. W punkcie B są założenia, czym jest twórczość jak możemy ja poznać i sterować nią, jakim jest zjawiskiem, aktywnością, jaki ma charakter, jakie rodzaje twórczości występują i jakich silnych samoistnych nagród nam dostarcza. W tropie drugim opisywana jest przestrzeń problemu i przestrzeń rozwiązań. W tropie trzecim opisywane są ogólne zasady heurystyczne, zasad jest sześć a mianowicie są to zasady: różnorodności, odroczonego wartościowania, racjonalnej irracjonalności, kompetentnej niekompetencji, ludyczności, aktualności. Z tropu czwartego, który opowiada o myśleniu grupowym dowiadujemy się o zagrożeniach, szansach, umyśle zbiorowym oraz składzie grupy twórczego myślenia.
Z pierwszej części książki dowiadujemy się, że przedstawiony ogólny schemat systemu heurystycznego TRoP ma w założeniu stymulować wydajne myślenie jednostek i grup zadaniowych, w dużym stopniu jest zgodny z tym, co wiemy o procesie twórczym i poznawczym funkcjonowaniu osób szczególnie uzdolnionych.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy